Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) reamintește celor interesați că a rămas mai puțin de o lună până la termenul-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”.

Subliniem faptul că proiectele se depun exclusiv online, până la data de 14 octombrie 2021, ora 17:00. Pentru a nu întâmpina dificultăți tehnice generate de suprasolicitarea sistemului, recomandăm încărcarea documentelor cu o zi sau două înainte de termenul limită.

Lansat în luna iulie 2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, apelul își propune să sprijine autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluționa cele mai stringente nevoi cu care se confruntă comunitățile de romi, prin amenajarea și dotarea spațiilor destinate procesului educațional (inclusiv branșarea acestora la rețele de utilități), îmbunătățirea infrastructurii ce asigură accesul copiilor și tinerilor către aceste spații (inclusiv reparații ale mijloacelor de transport utilizate de preșcolari și elevi), înființarea și dotarea de dispensare medicale publice, băi publice și furnizarea de servicii medicale de bază (inclusiv stomatologice), reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet), extinderea spațiului de locuit, reparații la case individuale și construcția de grupuri sanitare (toalete, băi).

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 1.647.059 de euro si provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 20.000 de euro, iar cea maximă este de 50.000 de euro.

O primă etapă, obligatorie, în depunerea proiectelor o reprezintă deschiderea unui cont online. Acest demers trebuie finalizat până pe 11 octombrie 2021, ora 17:00, prin transmiterea unei solicitări în acest sens, la adresa de e-mail office@frds.ro. Cei interesați găsesc toate detaliile privitoare la procesul de depunere online a proiectelor în procedura publicată împreună cu documentația apelului (anexa G la Ghidul aplicantului).

Clarificări pe marginea documentației de apel pot fi solicitate până pe 29 septembrie 2021, la adresa de e-mail info@frds.ro. Cei interesați pot consulta și lista celor mai relevante întrebări și răspunsuri adresate până acum serviciului help-desk, listă care urmează a fi actualizată periodic, până la sfârșitul lunii septembrie.