Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru invatamantul Preuniversitar este responsabil cu implementarea Proiectului pentru Reforma Educatiei Timpurii, proiect co-finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei. I

n conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, Unitatea de Management al Proiectelor pentru invatamantul Preuniversitar, in calitate de Autoritate Contractanta, a emis in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) Anuntul de participare nr. 64589/25 septembrie 2008 pentru Licitatia Deschisa privind „Achizitia de servicii de mentorat in vederea dezvoltarii si imbunatatirii competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite”. Obiectivul serviciilor pentru care a fost emis anuntul de mai sus il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa si plenara a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata. Pentru atingerea obiectivelor procesului de mentorat, in cadrul activitatilor de mentorat vor fi incluse toate categoriile de personal angajat in gradinite in numar estimat de 51,286 de persoane si un numar estimat de 12,679 de gradinite. Pentru realizarea obiectivului serviciilor un operator economic poate depune oferta pe unul sau mai multe loturi. Garantia de participare este de 10.000 lei pentru fiecare lot in parte. Garantia pentru participare se exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si va fi constituita sub forma de scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante. Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de o banca din Romania sau de o banca din strainatate cu corespondent in Romania.

Descarcati intregul anunt de mai jos, sectiune documente disponibile!