Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunță prelungirea termenelor limită de depunere a proiectelor în cazul apelului restrâns “Reducerea sărăciei” și a apelului “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, organizate în cadrul Programului “Dezvoltare locală”, finanțat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

 

Astfel, pentru apelul restrâns “Reducerea sărăciei”, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 8 mai 2019, iar pentru apelul “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” noul termen limită până la care pot fi depuse propunerile de proiect este 28 mai 2019.

 

Aceste modificări au fost incluse în două corrigendum-uri care au fost publicate pe website-ul FRDS. Pe lângă prelungirea termenelor limită de depunere a proiectelor în cadrul celor două apeluri, corrigendum-urile operează și alte modificări importante în documentațiile de apel, pe care solicitantii eligibili sunt invitați să le consulte, accesând următoarele link-uri: corrigendum Reducerea sărăciei si corrigendum Educație incluzivă.

 

Ca urmare a prelungirii termenelor limită de depunere de proiecte în cadrul celor două apeluri de propuneri de proiecte, au fost modificate și termenele limită intermediare până la care pot fi depuse initiațive bilaterale în cadrul apelului de propuneri de inițiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate și de proiecte bilaterale în cadrul Programului "Dezvoltare locală".

 

Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte “Reducerea sărăciei” pot fi depuse inițiative bilaterale până la data de 8 aprilie 2019, iar pentru apelul “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, până la data de 19 aprilie 2019.

 

 

*****

Deschis în 6 decembrie 2018, apelul “Reducerea sărăciei” are alocată o sumă totală de 20 de milioane de euro și oferă suport pentru implementarea unor măsuri de reducere a sărăciei și excluziunii sociale derulate la nivel național și/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanțate anterior prin Programul RO25 «Combaterea Sărăciei», finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014. În consecință, șapte solicitanți sunt eligibili în cadrul acestui apel: Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Fundația Roma Education Fund Romania, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Reprezentanța în România a Fondului Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timisoara.

 

Apelul “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, lansat în 12 decembrie 2018, are alocată o sumă totală de 8.581.978 de euro, vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanțate vor fi implementate la nivel regional sau național și se vor adresa copiilor și tinerilor în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii și celor cu cerințe educaționale speciale (CES). Solicitanții eligibili sunt entitățile publice și organizațiile neguvernamentale (ONG).

 

Apelul 1 de propuneri de inițiative bilaterale sprijină dezvoltarea de relații de cooperare și parteneriat între entități din România și din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), în cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finanțări destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate și de proiecte bilaterale, în vederea depunerii lor în cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocată unei inițiative bilaterale este de 5.000 de euro. Până în acest moment au fost depuse 11 astfel de inițiative.