Fundația eMAG, cu spirjinul Flanco, lansează apelul pentru propuneri de proiecte în cadrul  Programului de center afterschool Nouă ne pasă
Programul are ca scop intervenția pentru prevenirea abandonului școlar, reducerea ratei absenteismului școlar și oferirea de sprijin pentru îmbunătățirea performanței școlare pentru elevii cu oportunități reduse. Aceste obiective vor fi atinse prin implementarea unor programe afterschool, cu finanțare privată.

În școlile din mediul rural, 31.2% dintre elevi obțin medie sub 5 la examenul de capacitate, 4 din 10 copii din mediul rural au note sub 5 la matematică și 2 din 10 la limba română. Deși 46% dintre tinerii români locuiesc în zonele rurale, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numai 24% dintre elevi provin din mediul rural.

Programul se adresează exclusiv școlilor din mediul rural din județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Dolj, Constanța, Prahova, Buzău și Olt. Finanțarea este dedicată exclusiv școlilor din mediul rural din cele 8 județe. O școală poate depune o singură propunere de proiect. Mai multe informații privind eligibilitatea solicitanților, principiile de finanțare și procesul de selecție de regăsesc în Ghidul Aplicantului.

Vor fi finanțate numai proiectele care se concentrază pe rezvolarea problemelor specifice legate de reducerea ratei abandonului școlar și îmbunătățirea performanței școlare prin:

  • Asigurarea sprijinului copiilor în ceea ce privește recuperarea cunoștințelor.
  • Furnizarea de servicii specializate de consiliere și dezvoltare personală elevilor și părinților.
  • Sprijin în pregătirea temelor și dezvoltarea abilităților de citire și învățare.
  • Înregistrarea și monitorizarea prezenței școlare și încurajarea participării la cursuri a elevilor.
  • Creșterea implicării părinților în încurajarea accesului la educație și dezvoltarea și menținerea relațiilor cu școala.
  • Asigurarea unei gustări copiilor beneficiari, la începutul programului zilnic de lucru.
  • Asigurarea de materiale educaționale pentru buna desfășurare a cursurilor în cadrul programului afterschool. 

Valoarea estimativă a finanțărilor acordate este de maxim 9065 eur anual. Proiectele se vor desfășura în perioada anului școlar 2017-2018.

Procedura de aplicare constă în completarea cererii de finanțare.

Termenul limită de depunere a cererii de finanțare este 15 mai 2017, orele 18:00.

Mai multe informații puteți accesa pe site-ul oficial.