UPDATE

Termenul limită pentru depunerea scrisorilor de intenție în cadrul componentei „Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătăţit la energie” – Fondul pentru Inovare Civică a fost prelungit până la data de 1 septembrie 2017, ora 16.00, prin încărcare online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

Dezvoltată ca rezultat al parteneriatului cu Enel România, componenta încurajează acțiunile de mobilizare civică ce vizează îmbunătățirea accesului la energie sau identificarea de soluții energetice alternative eficiente sau prietenoase cu mediul înconjurător.

Pot fi de interes proiecte ce stimulează cetățenii să găsească soluții pentru folosirea energiei regenerabile (solară, eoliană etc), pentru conectarea la energie a localităților izolate, educarea populației privind consumul eficient și sigur al energiei electrice sau îmbunătățirea accesului la energie pentru gospodăriile dezavantajate economic și social. La fel ca în cazul seriei anterioare de proiecte finanțate pe această componentă, voluntarii de la Enel România își vor oferi experiența și cunoștințele în beneficiul proiectelor câștigătoare.

Proiectele trebuie să vizeze, cu precădere, derularea de activități în județele Arad, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Hunedoara, Timiș, Tulcea și București. Aceasta nu exclude însă proiectele care nu vizează un anumit județ, ci au impact la nivel național.

 


Noul apel de proiecte al Fondului pentru Inovare Civică (CIF) dispune de fonduri de peste 1.000.000 de lei pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să deruleze acțiuni de implicare în comunitate. Finanțarea fiecărui proiect poate ajunge până la 60.000 de lei.

Ajuns la cel de-al șaselea an consecutiv, Fondul pentru Inovare Civică este un program de finanțare susținut exclusiv de donatori privați. El a fost lansat în anul 2012 de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu scopul de a fi un catalizator al potențialului cetățenilor de a-și transforma comunitățile. Peste 130 de proiecte au beneficiat de finanțare în perioada 2012 2017. CIF este derulat începând cu 2015 în parteneriat cu Romanian American Foundation. Enel România și Raiffeisen Bank sprijină la rândul lor programul.


Programul are două componente:

  • Inovare civică
  • Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătăţit la energie

Prin componenta Inovare civică, dezvoltată în ultimii 5 ani cu sprijinul constant al Raiffeisen Bank, sunt eligibile pentru finanțare activități care mobilizează și responsabilizează cetățenii, initiațive de advocacy și monitorizare a instituțiilor sau autorităților publice, precum și activități de educație civică sau educaţie financiară care susțin implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii, contribuind astfel la rezolvarea unor probleme de interes comun.

Componenta de Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătăţit la energiedezvoltată cu sprijinul consistent al  Enel România, încurajează acțiunile de mobilizare civică ce vizează îmbunătățirea accesului la energie sau identificarea de soluții energetice alternative eficiente sau prietenoase cu mediul înconjurător. Proiectele propuse pot aborda problematici precum: sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil, conectarea la energie a  localităților izolate, încurajarea utilizării de energie regenerabilă, informarea cât mai eficientă a populației privind consumul eficient și sigur al energiei electrice. La fel ca în cazul seriei anterioare de proiecte finanțate în cadrul acestei componente, voluntarii de la Enel România își vor oferi experiența și cunoștințele în beneficiul proiectelor câștigătoare.


Termenul limită pentru depunerea scrisorilor de intenție este 18 august 2017, ora 16.00, prin încărcare online pe platforma  www.finantare.fdsc.roPot candida în cadrul prezentului apel de proiecte al Fondului pentru Inovare Civică organizații neguvernamentale înființate în România, în calitate de unic aplicant sau în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale, instituții publice sau firme. 


Mai multe detalii privind modalitatea de aplicare și criteriile de eligibilitate și de selecție a proiectelor se găsesc în Ghidul solicitanților, disponibil pe www.finantare.fdsc.ro.

 

Fondul pentru Inovare Civică (CIF – Civic Innovation Fund) este un program de finanţare dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, creat în 2012 cu susţinerea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi sustinut de donatori privaţi din România (Enel România, OMV PETROM şi Raiffeisen Bank). Începând cu 2015, programul se derulează în parteneriat cu Romanian-American Foundation, care se alătură FDSC în efortul de a încuraja comunităţile să îşi contureze propriile modele de dezvoltare şi implicare civică. Programul sprijină iniţiative care au potenţialul să schimbe mentalitatea tradiţională şi să dezvolte spiritul civic. Status quo-ul local, regional sau chiar naţional poate fi schimbat atunci când cetăţenii se implică şi acţionează coordonat pentru apărarea intereselor lor şi ale comunităţilor din care fac parte. – www.finantare.fdsc.ro