Administratia Fondului pentru Mediu informeaza ca, pana pe 29 noiembrie 2008, se organizeaza o sesiune de depunere a cererilor de finantare pentru urmatoarele categorii de proiecte eligibile stabilite in O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) prevenirea poluarii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea deseurilor , inclusiv a deseurilor periculoase (gestionarea deseurilor
de echipamente electrice si electronice - DEEE);
f) protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
h) conservarea biodiversitatii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
n) impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p)lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Solicitantii pot fi operatori economici, organizatii neguvernamentale, unitati si institutii de invatamant, unitati administrativ-teritoriale.

Modalitatea de finantare nerambursabila poate fi:
- sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procentele stabilite mai jos:
a) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de pana la 50%, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerembursabile, in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.
b) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de autoritatile publice locale in procent de maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile.
c) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de ONG-uri si unitatile de invatamant in procent de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuielile eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu ale proiectului constituie contributia proprie si va fi sustinuta de catre beneficiar.

Cofinantarea poate fi din surse interne si/sau externe.

Un solicitant poate primi finantare simultan pentru mai multe proiecte, cu conditia ca cel mult doua dintre acestea sa fie acordate in baza OUG 196/2005, cu completarile si modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 105/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare pentru proiecte este 28.11.2008, orele 14 00.