Micro-întreprinderile, ONG-urile sau persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici pot beneficia din toamna acestui an de fonduri europene nerambursabile, în valoare de 544,2 milioane euro, pentru dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, disponibile din luna septembrie a acestui an până în 2013, precizeaza Financiarul.

Solicitantii pot beneficia de fonduri nerambursabile in proportie de 100% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul investiţiilor de interes public negeneratoare de profit, fara a depasi insa valoarea de 200.000 Euro pentru fiecare proiect in parte si fonduri nerambursabile 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitii generatoare de profit şi nu va depăşi 70.000 euro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-turism şi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural, dar nu mai mult de 200.000 euro pe proiect.