43 de organizații neguvernamentale reunite în Coaliția pentru Fonduri Structurale au trimis autorităților o scrisoare deschisă prin care semnalează nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cererea de proiecte nr.2/2017 și cer reluarea evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului.

În scrisoarea adresată domnului Paul Stănescu, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, domnului Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene și doamnei Centrine de Buggenoms, Șeful Unității România, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeană, ong-urile arată că 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității invocând-se motivări ilegale si iraționale.

O bună parte dintre proiecte au fost respinse pentru că, în sistemul MySmis, contribuția solicitantului apare ca fiind mai mare decât minimum specificat în ghidul de finanțare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finanțare pentru o contribuție proprie mai mare la bugetul proiectului, există cazuri în care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate reprezintă 97,9999% din valoarea totală eligibilă, în loc de 98%, astfel cum se prevede în documentele relevante.” se arată în scrisoare.

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 120 prevede plafoane maximale ale finanțării FSE și nu procente fixe. În logica criteriilor stabilite prin acest regulament contribuția maximă UE într-un proiect trebuie sa fie de maxim 98% si nu exact 98%. În plus obligarea celor care înscriu proiecte în softul MySmis să introducă valori cu 4 zecimale poate produce erori de calcul.

Accesează aici scisoarea deschisă.

Lista intermediară a proiectelor aprobate și respinse o puteți găsi aici.

 

Lista semnatarilor:

Centrul de Resurse pentru participare publică, în numele Coaliției // ONG pentru Fonduri Structurale // APADOR-CH // ActiveWatch // Asociația Comunelor din România // Institutul pentru Politici Publice // TERRA Mileniul III // Coaliția Natura 2000 // Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi // Fundația PACT // Centrul pentru legislație non profit // Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist // Fundația Freedom House // Societatea Ornitologică din România // Expert Forum // Centrul Cultural Clujean // Centrul Român de Politici Europene // Fundația Mai Mult Verde // RISE România - Rețeaua Română a întreprinderilor sociale de inserție // Agenția pentru dezvoltare Comunitară Împreună // Asociația Comunelor din România – Filiala Neamț // Asociația Four Change // Asociația Română Anti-SIDA // Asociația Romano ButiQ // Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT // World Vision România // Asociația CAIES // Fundația Alături de Voi Iași // Ateliere Fără Frontiere // Asociația Eurocentrica // Asociația Greuceanu // Asociația Institulul Român pentru Protecția Mediului Înconjurător // Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc // Think Development & Consultancy // Asociația Pro Democrația