PEPCO România a oferit o finanțare de 144.196 de euro prin proiectul „Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate / condiții vulnerabile“, continuare a proiectului desfășurat în 2020, care are ca scop prevenirea abandonului familial și şcolar, prin accesul copiilor din medii defavorizate la educaţie şi sprijinirea părinţilor în vederea îndeplinirii rolului acestora. Valoarea totală a proiectului este de 205.716 de euro și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, în nouă dintre locațiile Organizației Umanitare CONCORDIA, din Odobești (județul Dâmbovița), Ploiești și Ariceștii Rahtivani (judeţul Prahova): centre de zi pentru copii și familii, case de tip familial, Școala Primară CONCORDIA și grădinița din comunitatea Mimiu.

În contextul actualei pandemii de COVID-19, populația este afectată de o serie de probleme economice și sociale cauzate de reducerea activității în anumite sectoare economice, reorganizarea serviciilor de sănătate, asistență socială și educație. Măsurile luate au dus la creșterea riscurilor pentru persoanele aflate în grupuri vulnerabile și au redus accesul la educație, la servicii sociale și de sănătate și pierderea locurilor de muncă. Totodată, educația este afectată de schimbarea mediului și a metodelor de predare în on-line pentru că adâncesc inegalitățile pentru copiii din familiile dezvantajate care nu pot pune la dispoziția copiilor echipamentele necesare, nu au acces la internet și nu au pregătirea necesară pentru utilizarea acestor metode.

Prin acest proiect, CONCORDIA își propune să rupă cercul sărăciei și discriminării, oferind copiilor posibilitatea de a urma învățământul preșcolar, primar și secundar, precum și consolidarea familiilor în competențele lor de sprijin educațional și psiho-social. Peste 170 de copii din medii defavorizate vor fi sprijiniți pentru a avea acces la educaţie, iar părinții vor fi implicați în activități pentru sprijinirea programelor și vor primi suport pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Se va asigura suport educațional suplimentar personalizat conceput pentru copiii care au nevoie de mai mult ajutor în recuperarea unor lacune educaționale, utilizând, de asemenea, educație inovatoare folosind dispozitive IT și instrumente educaționale on-line, vor avea loc ateliere de formare și dezvoltare a abilităților în arte, sport și dezvoltare personală, artă și meșteșuguri, activități non-formale și de timp liber. Familiile copiilor vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și vor participa la întâlniri periodice și suport prin consiliere din partea echipei noastre, pe subiecte legate de prevenirea abandonului școlar sau separarea familiei, igienă, educație sexuală, îndrumare pentru locuri de muncă și abordarea relației copil-părinte.

Pentru copiii fără sprijinul familiei, care locuiesc în casele de tip familial, rămân esențiale asigurarea spațiului adecvat și îngrijirea pentru dezvoltarea lor și pentru progresul lor educațional.

„Continuarea proiectului din acest an reprezintă un real ajutor pentru copiii din familiile care locuiesc în comunitățile extrem de sărace, înscriși în programele noastre, într-o perioadă în care ei au fost primii uitați și au trăit și mai mult în sărăcie. Cu sprijinul PEPCO România, un partener strategic important al CONCORDIEI, vom reuși să mergem mai departe și să reușim să îi ținem în siguranță pe cei care au nevoie de noi mai mult ca oricând. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care PEPCO România ni-l oferă în această perioadă de grea încercare.“ - Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România.