Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a transmis astăzi Autorității de Management a POCU o scrisoare deschisă în care semnalează problemele serioase de cash-flow cu care se confruntă promotorii de proiecte.

De exemplul, condițiile de acordare a prefinanțării variază de la un organism intermediar la altul. Încălcând prevederile contractului de finanțare și specificațiile Manualului Beneficiarului, AM și OIR-urile condiționează acordarea tranșei a doua din prefinanțare de aprobarea cererilor de rambursare aferente tranșelor anterioare, nu de depunerea acestora. Această birocrație suplimentară întârzie plățile către promotori și schimbă practic înțelesul normal al prefinanțărilor.

De altfel, exact ca în cazul POSDRU, presiunea menținerii unui cash-flow în proiectele contractate cade exclusiv pe umerii promotorilor.

Scrisoarea Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale poate fi citită aici