În stare de bine lansează cel mai nou program de dezvoltare organizațională pentru organizațiile din sectorul asociativ din România.

Organizațiile neguvernamentale legal înființate și care aderă la principiile și valorile programului de finanțare În Stare de Bine sunt invitate să se înscrie într-un proces de evaluare organizațională, planificare și implementare de măsuri transformaționale cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de a gestiona provocări existente și de a aborda eficient schimbări și tendințe viitoare

Programul își propune să crească numărul de ONG-uri care pun accent pe dezvoltarea lor organizațională, pentru a fi eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care își derulează activitățile.

Acesta se va desfășura pe o perioadă de cel puțin 6 luni și va avea următoarele etape:

Etapa 1: Evaluare organizațională – vom identifica situația actuală a organizației și posibilele provocări care interferează cu eficacitatea/eficiența organizației și vom analiza cauzele care stau la baza acestora

Etapa 2: Planificare a acțiunilor transformaționale – vom începe un proces de planificare și punere în aplicare a diferite strategii de transformare care duc spre acțiuni concrete

Etapa 3: Intervenție – în baza planificării, cu sprijin din partea echipei În stare de bine și a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, organizațiile vor implementa acțiunile propuse, iar progresul va fi monitorizat și calibrat.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care implementează programul cu susținerea Kaufland România, caută astfel organizații dornice și pregătite pentru un proces de transformare organizațională, care sunt dispuse să participe activ la program, sunt motivate să aducă schimbări în organizație și se pot angaja la acest proces pe termen scurt și mediu.

Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicare până la data de 10 mai 2019: www.instaredebine.ro/crestem. Selecția organizațiilor care vor intra în program se va realiza în urma completării corecte și complete a chestionarului, în baza motivației acestora de participare.

Programul va începe în a doua jumătate a lunii mai 2019. Pentru mai multe întrebări, persoana de contact este Vlad Dumitrescu  vlad.dumitrescu@fdsc.ro.

*****

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.