Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu anunta lansarea unei noi sesiuni de finantare. Data limita de depunere a proiectelor este 26 Septembrie 2008.

DOMENIILE TEMATICE ale GEF sunt:

  •  schimbările climatice (SC)
  •  conservarea biodiversităţii (CB), 
  •  ape internaţionale (AI), 
  •  managementul durabil al terenurilor (MDT),
  •  poluanţi organici persistenţi (POP).

IMPORTANT: În această sesiune se primesc propuneri de proiecte pentru TOATE domeniile tematice GEF, dar un accent deosebit se pune pe domeniul referitor la SCHIMBĂRILE CLIMATICE.  Astfel, aproximativ 50% din resursele pentru granturi vor fi alocate pentru proiecte în domeniul schimbărilor climatice.

Domeniile conexe ale Programului GEF SGP sunt:

  • reducerea sărăciei;
  • capacitarea comunităţilor locale de a participa la luarea deciziilor, cu accent pe implicarea şi capacitarea femeilor şi tineretului din zona rurală, precum şi a grupurilor defavorizate.

ZONELE GEOGRAFICE ELIGIBILE

Cele patru zone geografice în care se vor putea desfăşura proiecte finanţate de GEF SGP în cadrul acestui ciclu de finanţare sunt următoarele:

I) Judeţele Maramureş, Bistriţa Năsăud, Suceava, Neamţ, Harghita, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor şi Satu Mare;

II) Judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea şi Constanţa;

III) Judeţele Caraş Severin, Mehedinţi şi Hunedoara

IV) Coridorul verde al Dunării.

ASISTENŢA FINANCIARĂ ŞI COFINANŢAREA

Suma maximă pentru un grant alocat este de 50.000 dolari SUA. Fiecare solicitare trebuie să cuprindă o co-finanţare de cel puţin 40% (recomandabil 50%) din bugetul total propus, sub formă de contribuţii în numerar sau în natură, negociată între parteneri sau obţinută de la alţi donori.

ORGANIZATIILE ELIGIBILE

Organizaţiile eligibile ca aplicanţi direcţi la GEF SGP sunt organizaţii neguvernamentale (ONG) şi organizaţii comunitare (OC) înregistrate legal în România, cu condiţia sǎ aibǎ cel puţin un partener din aria de implementare a proiectului, care sǎ desfǎşoare activitǎţi în cadrul proiectului. 

Descarcati INSTRUCTIUNI DE APLICARE

CONTACT

Adriana Craciun (Coordonator national) - adriana.craciun@undp.org

Ioana Lucaciu (Asistent program) - ioana.lucaciu@undp.org