Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrâns de propuneri de proiecte “Reducerea sărăciei”.

Apelul oferă suport pentru implementarea unor măsuri de reducere a sărăciei și excluziunii sociale derulate la nivel național și/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanțate anterior prin Programul RO25 „Combaterea Sărăciei”, finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

În consecință, solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Fundația Roma Education Fund Romania, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Reprezentanța în România a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Apelul vizează creșterea accesului la servicii sociale și medicale de bază, la piața forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de locuire, sporirea accesului copiilor și tinerilor defavorizați la educația formală și non-formală, precum și alte măsuri care să sprijine eforturile de combatere a sărăciei și de reducere a excluziunii sociale a persoanelor aflate în situații de risc.

Suma alocată apelului este de 20 de milioane euro, provine din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) și cofinanțare publică (15%) și reprezintă o prevedere a memorandum-ului semnat de Donator cu Guvernul României. Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 5.000.000 euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 28 martie 2019. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă pe www.frds.ro.

 

 

*****

 

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 82.352.941 euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

 

Detalii specifice despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro, www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.

 

 

Despre FRDS

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala a fost infiintat in anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului Romaniei, prin intermediul caruia sunt finantate proiecte care tintescreducerea saraciei, incluziunea sociala si dezvoltarea locala. In cei 20 ani de activitate, FRDS a finantat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare sociala, in valoare totala de cca. 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit in principal de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), carora li s-au adaugat contributia Guvernului Romaniei si cea a beneficiarilor directi. Incepand cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, finantat prin Granturile SEE 2009-2014, iar din anul 2017 este Operator de Program pentru Programul ”Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor", finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.

Despre Granturile SEE si Norvegiene

Granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia pentru reducerea disparitatilor economice si sociale si pentru consolidarea cooperarii celor trei state donatoare cu 15 tari beneficiare din Uniunea Europeana.

Fundamentul Granturilor SEE si Norvegiene este Acordul privind Spatiul Economic European (SEE), prin care Norvegia, Islanda si Liechtenstein coopereaza indeaproape cu UE pentru a construi o Europa mai puternica si mai incluziva. In temeiul acestui acord, Norvegia si partenerii sai din SEE / AELS fac parte din piata interna europeana. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE si Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile in cadrul schemei de granturi pentru perioada 2014-2021 si vor fi distribuite catre cele 15 tari beneficiare. Norvegia ofera aproximativ 98% din aceasta finantare, restul fiind acordat de Islanda si Liechtenstein.

Prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene, Romania beneficiaza de la 502,5 milioane de euro pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanta proiecte in domenii precum incluziunea sociala, sanatatea publica, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, cercetarea si educatia, energia regenerabila, mediul, patrimoniul si schimburi culturale, justitie etc. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE si Norvegiene, vizitati www.eeagrants.org,  www.fonduri-ue.ro si www.eeagrants.ro.