Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021, a lansat, in data de 5 februarie 2019, schema de granturi mici „Acces la finantare”.

 

Schema de grant are ca obiectiv cresterea capacitatii autoritatilor locale de a obtine finantari pentru implementarea masurilor prevazute in strategiile si planurile locale de dezvoltare, vizand dezvoltarea locala si reducerea saraciei in comunitati sarace, izolate, marginalizate. In acest context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanta elaborarea de documentatii tehnice in vederea realizarii de investitii comunitare, constand ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizeaza infrastructura pentru servicii sociale, pentru educatie, sanatate, ocuparea fortei de munca), infrastructurii destinate alimentarii cu apa (proiecte ce vizeaza asigurarea alimentarii cu apa a unitatilor care furnizeaza servicii sociale), infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizeaza evacuarea apelor uzate pentru unitatile care furnizeaza servicii sociale), a drumurilor, podurilor si podetelor (proiecte ce vizeaza drumuri de interes judetean, drumuri de interes local, poduri si podete ce faciliteaza grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale), respectiv a locuintelor (proiecte ce vizeaza locuinte sociale).

 

Promotorii de proiect eligibili sunt autoritati ale administratiei publice locale, respectiv comune, orase (inclusiv municipii) si judete pe teritoriul carora se afla comunitati marginalizate rurale sau mic-urbane (cu pana la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de saracie sau excluziune sociala, care vor beneficia de investitiile care urmeaza a fi realizate prin finantarea ulterioara ce va fi obtinuta de beneficiarii schemei de grant.

 

In total, suma alocata acestei scheme de grant este de 1.000.000 de euro si provine din Granturile SEE 2014 - 2021 (85%) si cofinantarea publica (15%). Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maxima este de 40.000 de euro. Termenul limita de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019. Intreaga documentatie aferenta schemei de grant este disponibila pe www.frds.ro.