S-a lansat primul apel pentru inițiative bilaterale din Fondul pentru relații bilaterale, parte integrantă a Programului RO-CULTURA. Acesta din urmă are o valoare totală de 29.000.000 euro şi este administrat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Organizaţiile neguvernamentale şi operatorii culturali sunt entităţi eligibile şi sunt invitate să depună dosarele până în noiembrie 2018.

 

Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta proiecte viitoare care să fie implementate în parteneriat.

 

Activități eligibile

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

 • Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare culturale și de patrimoniu cultural ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente Programului RO-CULTURA;
 • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării de proiecte în parteneriat prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează sectorul cultural și patrimoniul cultural.

 

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

 

Solicitanţi eligibili

 

Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale.
Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
 • să poate desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
 • se încadrează în una din următoarele categorii:
  1. entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființare ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare;
  2. entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Buget

 

Alocarea financiară totală aferentă prezentului apel pentru inițiative bilaterale este de 60.000 de euro.

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant. Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

 • maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
 • maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
 • maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
 • maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

Atenție! Un solicitant poate primi sprijin financiar în cadrul acestui apel de inițiative bilaterale doar o singură dată.

 

Termen limită

 

Data de lansare: 2 iulie 2018
Termenul limită de depunere a propunerilor de inițiative bilaterale: 9 Noiembrie 2018.

 

Pentru mai multe detalii, consultaţi aici siteul Programului RO-CULTURA.