Obiectivele programului

Programul urmareste optimizarea activitatii de informare publica, aplicarea consecventa a legilor transparentei, promovarea bunelor practici in implementarea acestor legi, reducerea coruptiei, etc.

Solicitanti eligibili

Pot obtine finantare organizatiile neguvernamentale cu expertiza in domeniul transparentei.

Activitati eligibile

Domenii prioritare:

 • Informarea cetatenilor si promovarea la nivel local a legislatiei din domeniul transparentei institutionale;
 • Pregatirea functionarilor publici pentru aplicarea legilor transparentei (inclusiv Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile si institutiile publice si din alte unitati, care semnaleaza incalcari ale legii - legea avertizorului de integritate);
 • Monitorizarea implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 • Analiza procesului de informare publica la nivelul institutiilor publice sau cu atributii de informare publica;
 • Cresterea implicarii publicului in procesul decizional;
 • Studii si evaluari asupra eficientei masurilor de combatere a coruptiei si de crestere a transparentei institutionale;
 • Orice alte proiecte care vizeaza transparenta si eficientizarea comunicarii publice.

Conditii de finantare

Orizontul asumat al proiectului Romania Transparenta este parteneriatul functional intre administratie si cetateni - la nivel individual si asociativ - in vederea elaborarii si adoptarii unor acte normative si decizii coerente si benefice interesului public, reducerii drastice a fenomenului coruptiei si instituirii unor practici administrative eficiente.

Proiectele prezentate vor fi selectate in urma unei analize ce va urmari urmatoarele criterii generale:

 • Expertiza ONG-ului in domeniu;
 • Fezabilitatea proiectului propus;
 • Impactul social al proiectului;
 • Beneficiile estimate ale proiectului;
 • Marimea si importanta grupului-tinta avut in vedere;
 • Durata si costul proiectului.

Durata de desfasurare a proiectelor trebuie sa se incadreze
in anul bugetar 2008.

Termene limita

Proiectele vor fi transmise la sediul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Palatul Victoria, Piata Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucuresti pana la data de 30 noiembrie 2008 inclusiv.

Sursa: www.finantare.ro