Obiectivele programului

Programul Romania - Valori Europene are ca obiectiv atingerea unui nivel performant de intelegere si asumare din partea cetatenilor a oportunitatilor imediate post-aderare, tinand cont de strategiile Guvernului pe problematici europene.

Solicitanti eligibili

In acest context, Agentia pentru Strategii Guvernamentale invita organizatiile neguvernamentale cu expertiza in domeniu sa prezinte proiecte, care vor fi finantate de ASG, in urmatoarele domenii prioritare:

 • Promovarea imaginii Romaniei, a identitatii si valorilor romanesti in context european;
 • Studii si cercetari privind fenomenul migrationist dupa aderare, implicatiile socio-culturale ale aderarii etc;
 • Informarea cetatenilor si promovarea la nivel local a legislatiei europene;
 • Informarea in spatiul UE asupra realitatilor romanesti;
 • Informarea cetatenilor despre institutiile europene;
 • Implicatiile adoptarii acquis-ului comunitar asupra unor domenii punctuale;
 • Studii asupra eficientei masurilor de atragere a fondurilor structurale;
 • Organizarea de evenimente socio-culturale, in Romania si in tari din Uniunea Europeana, pe teme circumscrise problematicii integrarii europene (festivaluri, spectacole, expozitii etc);
 • Organizarea de evenimente pentru promovarea valorilor romanesti ca parte a culturii europene;
 • Orice alte proiecte care vizeaza eficientizarea comunicarii publice privind problematica integrarii europene.

Activitati eligibile

Proiectele prezentate vor fi selectate in urma unei analize ce va urmari urmatoarele criterii generale:

 • Expertiza ONG-ului in domeniu;
 • Fezabilitatea proiectului propus;
 • Impactul social al proiectului;
 • Beneficiile estimate ale proiectului;
 • Marimea si importanta grupului-tinta avut in vedere;
 • Durata si costul proiectului.

Termene limita

Proiectele vor fi transmise la sediul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, Palatul Victoria, Piata Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucuresti pana la data de 30 noiembrie 2008 inclusiv.