Tineret în Acţiune (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susţine activităţile de învăţare non-formală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte. Acesta vine în continuarea programului Tineret (Youth) şi va fi implementat în perioada 2007 – 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret. Bugetul total alocat pe program este de 885 de milioane de Euro. În 2008, România are alocat un buget de 3.880.245 de Euro.

Priorităţile programului sunt:

• Cetăţenia europeană
• Participarea activă a tinerilor
• Diversitatea culturală
• Incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse

Cine poate candida:

• Organizaţii neguvernamentale înfiinţate conform Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
• Instituţii publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii
• Grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv contractual) de una din categoriile de organizaţii menţionate mai sus
Doar pentru Serviciul European de Voluntariat
• O structură care se ocupă cu organizarea unui eveniment în domeniul tineretului, sportului şi culturii, dacă este structură coordonatoare

Termene limită

Pentru proiectele care sunt selectate la nivel naţional există cinci termene limită pe an pentru depunerea candidaturilor:
- 1 februarie
- 1 aprilie
- 1 iunie
- 1 septembrie
- 1 noiembrie

De ce să fii “tânăr în acţiune”?

Pentru că e un mod prin care ideile devin acţiuni. Pentru că împreună cu tineri din Europa, poţi afla, cu adevărat, ce e interculturalitatea şi poţi înţelege diversitatea în nuanţele ei. Pentru că poţi fi creativ, deschis, spontan, non-formal! Pentru că una e să vorbeşti despre forţa iniţiativei şi avantajele voluntariatului, alta e să ai iniţiativă şi să fii voluntar. Pentru că, derulând un proiect, afli atâtea lucruri despre tine. Pentru că nu mai ceri de la alţii mai mult decât ceri chiar de la tine. Pentru că poţi lucra în echipă, te poţi juca, poţi coordona, poţi comunica. Pentru că ai şansa de a te face auzit. Pentru că poţi fi tu!

Programe operaţionale

1. Tineri pentru EuropaAceastă acţiune favorizează mobilitatea tinerilor şi susţine cooperarea şi solidaritatea între ţările participante la programul Tineret în Acţiune.
1.1 Schimburi de tineriVrei să descoperi Europa? Să îţi pui ideile în aplicare împreună cu alţi tineri? Vrei să creezi, să schimbi, să comunici, să cunoşti alte culturi? Vrei să împărtăşeşti din experienţele tale, să înveţi într-un mod plăcut despre ceilalţi şi despre tine? Un proiect de schimburi de tineri îţi poate oferi răspunsurile!

Un proiect în cadrul acestei sub-acţiuni este rezultatul unui parteneriat între grupuri de tineri, din două sau mai multe ţări, care se întâlnesc pentru a realiza schimburi de idei şi de experienţă. Un astfel de proiect le oferă tinerilor posibilitatea de a discuta şi dezbate pe diverse teme care îi interesează, fie că e vorba de cultură, sport, media, ecologie, cultură civică sau orice altceva. Pe parcursul derulării unui astfel de proiect, tinerii învaţă, în acelaşi timp, despre ţara şi cultura celorlalţi. 

În funcţie de numărul ţărilor participante la proiect, acesta poate fi bilateral, trilateral sau multilateral. Proiectul poate fi iniţiat de orice organizaţie sau asociaţie non-profit stabilită în una din ţările participante la programul Tineret în Acţiune, de o structură / organism implicat în activitatea de tineret sau de un grup informal de tineri.

Participanţii pot avea vârste cuprinse între 13 şi 25 de ani, iar proiectul poate dura maximum 15 luni, durata activităţilor propriu-zise fiind de 6-21 de zile.

1.2   Iniţiative ale tinerilor
Crezi că poţi să devii un actor al proriei vieţi şi să dărâmi barierele viitorului? Vrei ca ideile tale să se materializeze, eşti creativ, ai iniţiativă, îţi doreşti să schimbi comunitatea în care trăieşti şi să îi influenţezi şi pe alţii? Un proiect de iniţiative ale tinerilor poate reprezenta realizarea tuturor acestor lucruri.

O iniţiativă este un proiect în care tinerii sunt actorii principali, implicaţi activ şi direct în activităţi planificate de ei înşişi, cu scopul de a-şi pune în practică propriile idei, spiritul întreprinzător şi creativitatea.
Participarea într-un proiect de iniţiativă reprezintă o importantă experienţă de învăţare non-formală care le dă tinerilor oportunitatea de a contribui prin proiectele lor la dezvoltarea comunităţilor la nivel local, regional şi/sau naţional şi chiar la dezvoltarea Europei.

Proiectele de iniţiativă pot fi naţionale, când un singur grup propune proiectul de iniţiativă sau transnaţionale, bazate pe un parteneriat între cel puţin două grupuri care propun proiectul, dintre care cel puţin unul dintre grupuri provine dintr-un stat membru UE.

Participanţii pot avea vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, iar proiectul poate dura între 3 şi 18 luni, fără să existe o durată anume pentru activitatea/activităţile din cadrul proiectului.

1.3 Proiecte pentru democraţie

Te interesează participarea la viaţa comunităţii? Crezi în valorile democratice şi vrei să le promovezi prin acţiunile tale? Vrei să colaborezi cu tinerii din Europa? Proiectele pentru democraţie te pot ajuta.
Un proiect pentru democraţie urmăreşte să intensifice participarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii lor locale, regionale sau naţionale. La nivel international, aceste proiecte sprijină participarea tinerilor la mecanismele democraţiei reprezentative.
Un astfel de proiect este dezvoltat de un parteneriat european şi le permite tinerilor să organizeze evenimente de informare, seminarii sau dezbateri centrate pe mecanismele democraţiei, să creeze reţele pentru schimbul, dezvoltarea şi diseminarea de bune practici în domeniul tineretului şi participării, să organizeze consultări în vederea identificării nevoilor tinerilor. Fie că organizează evenimente în care simulează funcţionarea instituţiilor democratice sau piese de teatru prin care promovează valorile democratice, tinerii au astfel ocazia de a se exprima.
Ideea unui proiect pentru democraţie este aceea de a recunoaşte şi sprijini diferitele forme prin care tinerii participă în mediul lor, de a întări relaţiile tinerilor cu mecanismele democraţiei reprezentative şi de a ajuta tinerii să profite de oportunităţile de participare disponibile. Acest lucru poate fi obţinut de către proiecte ce încurajează o mai mare participare a tinerilor în mecanismele democraţiei reprezentative.
Participanţii pot avea între 13 şi 30 de ani, iar proiectul poate dura între 3 şi 18 luni, fără să existe o durată anume pentru activitatea/activităţile din cadrul proiectului.

2. Serviciul european de voluntariat
Vrei să descoperi, să îşi cunoşti limitele, să ajuţi, să te implici? Eşti dispus să lupţi pentru ideile în care crezi? Vrei să promovezi toleranţa, solidaritatea, să oferi ceva comunităţii? Voluntariatul este una dintre cele mai frumoase căi pentru a realiza toate acestea!

Poţi fi voluntar oriunde: în cartierul tău, în comunitatea ta locală, în oraşul tău... dar Serviciul European de Voluntariat (SEV) îţi propune mai mult: o abordare interculturală, deschiderea către noi orizonturi şi noi perspective. SEV te trimite în explorarea noilor comunităţi europene.

Serviciul European de Voluntariat este o modalitate prin care tinerii pot desfăşura activităţi de voluntariat într-o altă ţară. SEV  promovează solidaritatea între tineri şi este un adevărat „serviciu de învăţare”: prin intermediul experienţelor de învăţare non-formală tinerii îşi îmbunătăţesc şi/sau capătă competenţe pentru dezvoltarea personală, educaţională şi profesională, cât şi pentru integrarea lor socială. Ca voluntari într-o altă ţară, tinerii descoperă alte culturi, îşi fac prieteni,  învăţă o limbă străină.

Participanţii pot avea între 18 şi 30 de ani, iar stagiile de voluntariat pot dura între 2 săptămâni şi 12 luni.
Fiecare organizaţie care se implică în cadrul unui proiect de voluntariat sau care coordonează proiectul trebuie să fie în prealabil acreditată.


3. Tinerii în lume
Există Tineret în Acţiune şi dincolo de graniţele UE. Tinerii în lume este o acţiune care îşi propune să promoveze schimburile, cooperarea în domeniul tineretului şi educaţia non-formală cu parteneri din alte regiuni ale lumii.
Această acţiune sprijină proiecte care implică tineri şi organizaţii de tineret din ţările partenere din vecinătatea Uniunii Europene.
Această acţiune finanţează, de asemenea, formarea persoanelor active în lucrul cu tinerii şi în organizaţiile de tineret, precum şi schimburi de experienţă şi de bune practici între aceştia. În cadrul acestei acţiuni sunt sprijinite acele activităţi care pot conduce la parteneriate şi proiecte de lungă durată şi de o calitate ridicată.


3.1 Cooperare cu ţări partenere din vecinătatea Uniunii Europene

Vrei să derulezi proiecte de schimburi, dar împreună cu tineri din Europa de Sud Est sau din Europa de Est şi Caucaz? Ai vrea să dezvolţi idei împreună cu tinerii din Tunisia, Maroc, Egipt, adică din statele mediteraneene care nu fac parte din UE? Vrei să te formezi pentru a derula proiecte împreună cu parteneri din aceste state? Să mergi în vizite de studiu pe probleme de tineret, la cursuri de formare sau la vizite de fezabilitate, pentru ca apoi să derulaţi proiecte Tineret în Acţiune?
Prin această sub-acţiune pot fi finanţate schimburi de tineret şi proiecte de formare şi reţele în parteneriat cu organizaţii din statele din vecinătatea UE, care se bazează pe aceleaşi principii ca şi proiectele descrise în cadrul sub-acţiunilor 1.1. - Shimburi de Tineri şi 4.3. - Proiecte de Formare şi Reţele.

4. Sisteme de susţinere

Această acţiune contribuie la dezvoltarea calităţii structurilor de susţinere şi sprijină rolul celor care lucrează în domeniul tineretului sau în organizaţiile de tineret. De asemenea, acţiunea îi sprijină pe cei care participă la dezvoltarea programului Tineret în Acţiune şi promovează participarea activă a tinerilor la nivel european prin intermediul organizaţiilor de tineret.


4.3 – Proiecte de formare şi reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineretSunteţi activi în domeniul tineretului şi vreţi să vă formaţi? Vreţi să cunoaşteţi şi experienţele prin care au trecut alţii, pe parcursul unor proiecte? Vreţi să aflaţi exemple de bună practică în acest domeniu? Puteţi depune proiecte spre finanţare în cadrul acestei sub-acţiuni.
Această sub-acţiune susţine formarea celor activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, în special lideri de proiect, consilieri de tineret şi supervizori în astfel de proiecte. Susţine, de asemenea, schimbul de experienţă, expertiză şi bune practici în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, precum şi activităţi care pot duce la constituirea de proiecte, parteneriate şi reţele.
Proiectele de formare şi reţele urmăresc promovarea schimburilor, cooperării şi formării în domeniul tineretului. În acest sens, sunt sprijinite activităţile care sporesc cooperarea în domeniul tineretului şi încurajează cooperarea şi crearea de reţele între actorii implicaţi. Activităţile îi încurajează pe participanţi să identifice, să schimbe experienţe şi să transfere cunoştinţele la nivel local, regional, naţional sau european, să compare diferitele abordări şi strategii, să schimbe experienţe cu alţi tineri. Se pot derula, astfel, vizite de fezabilitate, înainte de a se începe un proiect, întâlniri de evaluare, vizite de studiu, cursuri de formare, seminarii…
Prin această sub-acţiune se urmăreşte, de asemenea, şi dezvoltarea proiectelor în cadrul programului Tineret în Acţiune. Acest obiectiv este atins prin intermediul activităţilor al căror scop este acela de a-i ajuta pe toţi cei implicaţi în activităţi de tineret sau interesaţi în diferite probleme legate de tineri să pregătească şi să dezvolte proiecte şi iniţiative în contextul Programului Tineret în Acţiune.
Pentru această sub-acţiune, nu există limite de vârstă în ceea ce îi priveşte pe participanţi.

 5.   Susţinerea cooperării europeneScopul acestei acţiuni este de a contribui la promovarea cooperării europene în domeniul tineretului.

Acest obiectiv general trebuie atins prin încurajarea schimbului de bune practici şi cooperarea între responsabilii pentru realizarea de politici la toate nivelurile, prin încurajarea dialogului structurat între realizatorii de politici de tineret şi tineri, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a capacităţii de înţelegere a tinerilor, prin cooperarea cu organizaţiile internaţionale active în domeniul tineretului.

5.1 – Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineretSimţi că decid alţii pentru tine? Crezi că a sosit momentul să îţi exprimi punctul de vedere? Vrei să te faci auzit şi să te implici mai mult? E momentul să te întâlneşti cu cei care iau deciziile!
Obiectivul acestei sub-acţiuni este să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului prin încurajarea dialogului structurat între tineri şi realizatorii de politici de tineret.
Această sub-acţiune susţine cooperarea, seminariile şi dialogul structurat între tineri, cei activi în munca de tineret şi organizaţiile de tineret şi responsabilii pentru politicile de tineret.
Un proiect finanţat prin această sub-acţiune poate presupune fie întâlniri naţionale de tineret, la care participă tineri şi responsabili cu politicile de tineret dintr-un singur stat, dar şi seminarii transnaţionale de tineret. În cadrul acestor întâlniri se pot organiza dezbateri pe teme de interes pentru Uniunea Europeană, se pot pregăti evenimente de tineret, se schimbă idei. De asemenea, în cadrul unui astfel de proiect se pot pregăti evenimente ce urmează a fi organizate de statul ce deţine preşedinţia Uniunii Euroene sau evenimente pentru Săptămâna Europeană a Tineretului. Tinerii au ocazia de a-şi face auzite părerile, de a se informa şi a participa activ.
Tinerii participanţi pot avea vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, iar proiectul durează între 3 şi 9 luni.


Link-uri utilewww.anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/descriere/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/referinta/index_s.html
http://www.anpcdefp.ro/forum/
YiA_RO-subscribe@yahoogroups.com

Sursa: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale