Agenția de cooperare internațională pentru dezvoltare (RoAid), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, anunță lansarea a 7 apeluri competitive pentru finanțarea de proiecte de asistență în state în curs de dezvoltare. În total se vor acorda finanțări în valoare de 470.000 euro.

Finanțările se vor acorda pentru proiecte care adresează combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19 în state aflate în curs de dezvoltare, în diverse arii de intervenție, cum ar fi răspunsul la criza imediată de sănătate și la nevoile umanitare rezultate, consolidarea sistemelor de sănătate, apă și salubritate, atenuarea consecințelor sociale și economice imediate, inclusiv sprijinirea sectorului privat. O parte din apelurile competitive lansate vizează arii de intervenție specifice precum asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile, epurarea apelor uzate menajere sau creșterea capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul internațional (Aid for Trade).

Apelul competitiv nr. 1 este destinat sectorului neguvernamental din România pentru implementarea unor proiecte de cooperare pentru dezvoltare în oricare din statele încadrate ca beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare, conform criteriilor OCDE.

Celelalte apeluri sunt destinate sectorului privat din România pentru asigurarea continuității  răspunsului la atingerea obiectivelor proiectelor din anii anteriori în următoarele state: Tanzania sau Zambia (apelul 2), Egipt (apelul 3), Republica Niger sau Nigeria (apelul 4), Republica Democratică Congo (apelul 6), Republica Moldova (apelul 7). Apelul nr. 5 este destinat proiectelor din Africa pentru creșterea capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul internațional (Aid for Trade).

Termenul limită de solicitare clarificări, prin e-mail la adresa granturi@roaid.ro, este 25 mai 2021, ora 12.00.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte, la sediul RoAid din București, str. Emanoil Porumbaru nr. 22, este 3 iunie 2021, ora 12.00.

Ghidurile solicitanților și detaliile fiecărui apel în parte poate fi consultat pe pagina web a RoAid, http://roaid.ro/ , la secțiunea „Finanțări”.