Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a publicat pe site–ul propriu: www.dgas.ro, ANUNȚUL DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2021.

Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București.

Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE.

Perioada de depunere a proiectelor este 30.06.2021 – 30.07.2021. Data limită de depunere a proiectelor este 30.07.2021, ora16:30.