Secretariatului General al Guvernului si Agentia Nationala pentru Romi lanseaza Schema de Grant a Proiectului PHARE 2006 „Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor” in valoare de 18 milioane Euro, prin care se vor finanta proiecte in domeniile locuire si mica infrastructura, sanatate, pregatire vocationala si activitati generatoare de venit, conceptul de baza fiind cel de dezvoltare comunitara. Beneficiarii finali ai acestui program sunt comunitatile de romi. Prin intermediul acestei scheme de grant se urmareste imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatilor rome.

Proiectul PHARE 2006 face parte din Programul Multianual PHARE 2004-2006, implementat de Secretariatul General al Guvernului (SGG) si conceput ca un instrument de realizare a prioritatilor Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor.

Solicitantii eligibili sunt institutii publice locale in parteneriat cu ONG-uri rome reprezentative la nivelul comunitatilor locale, sau in asociere cu grupurile de initiativa ale romilor;  sau ONG-uri rome in parteneriat cu autoritati ale administratiei publice.

Termenele limita pentru depunerea ofertelor sunt 18.08.2008, ora 16:00, pentru componentele de Pregatire vocationala si Activitati Generatoare de Venit si Sanatate, respectiv 17.09.2008, ora 16:00 pentru componenta Infrastructura si Locuire.

Ghidurile solicitantilor si anexele le puteti gasi  pe pagina SGG:  http://www.sgg.ro/index.php?implementare_program_documente

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa  Unitatii de Implementare a Programului din cadrul SGG: uip@gov.ro, tel: 0213191568.