Furtuna devastatoare care a afectat vestul țării în 17 septembrie a produs numeroase pagube materiale.
Venind în sprijinul familiilor afectate, Kaufland Romania şi Fundaţia „Pentru Voi” au acordat ajutoare materiale nerambursabile pentru repararea locuințelor avariate de furtună, în sumă de 420.000 lei. Întrucât fondurile pentru finanțarea acestor ajutoare umanitare puse la dispoziție de către Kaufland Romania nu au fost epuizate în cadrul primei sesiuni, care s-a desfășurat în a doua jumătate a lunii septembrie și începutul lunii octombrie, lansăm o nouă cerere de aplicații.

În cea de-a doua sesiune pot să acceseze finanțarea și persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în județul Bihor. De asemenea, am lărgit aria aplicanților eligibili cu instituțiile de învâțământ, care își desfășoară activitatea în imobile deteriorate de furtuna.
Valoarea maximă a unei finanțări acordate per familie/instituție de învățământ/furnizor de servicii sociale este de 5.000 lei.

Familiile din judeţele Timiş, Arad, Bihor sau Hunedoara pot accesa finanţarea nerambursabilă până pe 31 octombrie 2017 dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

 

 • Imobilul afectat să fie in judeţele Timiş, Arad, Bihor sau Hunedoara
 • Venitul pe membru de familie să nu depăşească 1.000 lei
 • Afectarea imobilului să fie cauzată de furtuna din 17 septembrie

 

Familiile care au beneficiat de ajutor umanitar în sesiunea anterioară nu mai pot depune aplicaţii în această etapă de acordare a ajutoarelor umanitare. Pentru a accesa finanţarea, aplicanţii trebuie să depună la Fundatia “Pentru Voi”, un dosar care sa cuprinda:

 

 • Cerere
 • Copie carte de identitate pentru toţi membrii familiei din care să rezulte că au domiciliul sau reşedinţa la imobilul pentru care se solicită sprijin financiar;
 • Copie după Contractul de vânzare-cumpărare sau extras de carte funciară sau copie după contract de închiriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privitor la componenţa familiei și veniturile acestora, însoțită de: adeverinţă de venituri pentru salariați, cupon de pensie etc;
 • Poze cu imobilul afectat din care să rezulte gravitatea avarierii. Cel putin o poză trebuie să fie facută, astfel încât să se poată identifica imobilul şi vecinii (ex. să fie lizibil nr. casei, strada etc.), celelalte poze trebuie să prezinte în detaliu stricăciunile produse şi care trebuie reparate;
 • Pentru imobilele din comune, o adeverință de la o autoritate publică (Primărie, Poliție) privind faptul că avaria a fost produsă la furtuna din 17.09.2017;
 • Suma solicitată pentru reparație, cu o motivare a estimării.

 

Sunt eligibile pentru acordarea de finanțări nerambursabile și instituțiile de învățământ, serviciile sociale publice sau private din județele Timiș, Arad, Bihor și Hunedoara, cu precizarea că o entitate care a primit finanţare în sesiunea anterioară, poate aplica în prezenta sesiune, pentru un alt imobil/alt serviciu social.
Acestea vor depune un dosar compus din:
 • Cerere;
 • Hotărâre judecătorească de infiinţare a organizaţiei, act constitutiv sau Statutul organizaţiei, Actul de înfiinţare şi organizare al instituţiei publice;
 • Extras RAF (Registru al asociatilor si fundatilor) actualizat, nu mai vechi de 30 de zile;
 • Certificat fiscal, cu CIF;
 • Extras bancar din partea băncii (fără sume);
 • Împuternicire pentru cazurile în care persoana care semnează contractul nu este aceeaşi cu reprezentantul legal;
 • Extrasul de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile şi/sau copia titlului în baza căruia ONG-ul/instituţia deţine imobilul pentru care se solicita finanţare;
 • Copia certificatului de acreditare al organizaţiei ca furnizor de servicii sociale şi copia licenţei de funcţionare pentru serviciile sociale;
 • Poze cu imobilul afectat din care sa rezulte gravitatea avarierii. Cel putin o poză trebuie sa fie facută, astfel incât sa se poată identifica imobilul ( ex. Sa fie lizibil nr. casei, strada, vecinii, etc.), celelalte poze trebuie să prezinte în detaliu stricăciunile produse, care trebuie reparate.
 • Memoriu justificativ cu suma solicitată şi devizul cheltuielilor necesare reparării imobilului.
Aplicațiile se depun la sediul Fundației Pentru Voi, Timișoara Str. Bacalbașa 69-65 A sau online la solidaritatedupafurtuna@pentruvoi.ro.
Persoană de contact : Simona Hanga, tel. 0755056306
Termen de depunere a aplicaţiilor: 31 octombrie 2017