Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se ├«nregistrează ├«n contabilitate după cum urmează:

6582 ÔÇ×Donaţii şi subvenţii acordateÔÇť = 371 ÔÇ×MărfuriÔÇť┬á
  
Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizarile acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. ├Än schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt ├«ndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
ÔÇó sunt ├«n limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
ÔÇó nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se ├«nregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, ├«n registrul de evidenţă fiscală, iar ├«n contabilitate se ├«nregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691) diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Aşa cum am menţionat anterior, condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie confome cu legea privind sponsorizarea.

├Än primul r├ónd, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract ├«ncheiat ├«n formă scrisă ├«ntre sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

De o sponsorizare poate beneficia orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfăşoară ├«n Rom├ónia sau urmează să desfăşoare o activitate ├«n domeniile: cultural, artistic, educativ, de ├«nvăţăm├ónt, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de ├«ntreţinere, restaurare, conservare şi punere ├«n valoare a monumentelor istorice. Pentru aceste activităţi, pot fi beneficiare ale sponsorizării şi instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice.