Din cei peste 13 ani de activitate ai Asociației ,,Ana si Copiii", în 8 dintre ei, organizația i-a avut alături ca finanțatori și resursă educațională pe United Way România.

În 2021, cele două organizații încep cel de-al 9–lea an al parteneriatului lor pentru continuarea susținerii Centrului din București, unde primesc servicii 70 de copii din familii defavorizate. 50 de copii participă la activitățile zilnice ale Centrului, iar 20 sunt sprijiniți lunar prin activități de educație non-formală pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă.

Dacă în perioada de urgență, copiii din cadrul ,,Ana și Copiii” au fost susținuți material, prin pachete alimentare și de igienă, donate o dată la două săptămâni de către echipa mobilă a asociației, dar și prin sprijin educațional și emoțional online, începând cu 15 mai, Centrele Asociației, inclusiv cel din București, au fost active și îi primesc din nou zilnic pe copii.

În decursul anului 2020, în cadrul Centrului de Zi din București, United Way Romania a susținut parte din costurile generale de funcționare ale acestuia, în cadrul proiectului ,,Zi de Zi Alături de Copii”. Printre principalele rezultate înregistrate de proiect, amintim:  

 • 15 copii de vârstă preșcolară au participat la activități educative specifice vârstei
 • 55 de copii de vârstă școlară din cadrul programului și-au continuat studiile și anul școlar 2019-2020

 

 1. Copiii și tinerii s-au conectat la școala online din cadrul Centrului (fie dimineața, fie după-masă, în funcție de programul fiecăruia), iar, ulterior școlii online, au fost sprijiniți în realizarea temelor și în recapitularea sau aprofundarea cunoștintelor acumulate.
 2. Pentru elevii care se pregătesc de Evaluarea Națională și Bacalaureat, prioritare au fost materiile de evaluare din programă (Limba Română, Matematică, Geografie, Engleză, TIC). Cu ajutorul voluntarilor, parte dintre copii participă de asemenea săptămânal la cursuri de Limbă Engleză si de Operare Computer.

 

 • 75 de copii au participat la activitățile Clubului de Lectură săptămânale, sub indrumarea pedagogilor sociali și a voluntarilor
 • 75 de copii din program au participat la minim 2 activități de educație non-formală pe săptămână: e.g. Ateliere de Educație Financiară, Siguranța și Abuzurile din Spațiul Virtual, Sesiuni pentru Dezvoltarea Abilităților de Viață Independentă, Cursuri de Igienă Personală, Cursuri de Prim Ajutor, etc.
 • 29 persoane (tineri și părinți) au beneficiat de consiliere în carieră în vederea incluziunii profesionale;
 • 4 tineri și 3 părinți au urmat cursuri de calificare profesională, iar 3 părinți au fost sprijiniți si s-au angajat
 • 48 de părinți au participat regulat la întâlnirile Academiei Părinților unde au fost abordate teme precum: 1/Emoțiile copiilor în perioada pandemiei; 2/Consumul de substanțe; 3/Sprijinirea copiilor în utilizarea tehnologiei; 4/Curs de Prim Ajutor; 5/Violența Domestică.
 • pentru 46 copii și 37 adulți s-a facilitat accesul la servicii medicale de bază
 • 96 voluntari au sprijinit activitățile organizate pentru sprijinul copiilor

United Way România este, de asemenea, unul dintre partenerii strategici ,,Ana și Copiii” pentru Centrele Comunitare din Urlați (Prahova) și Fundulea (Călărași).