Agenția Națională pentru Romi lansează sesiunea de cereri de finanțare nerambursabilă de proiecte în cadrul programului „Promovarea unor acțiuni menite să încurajeze construirea unui climat intercultural bazat pe cunoaștere, respect reciproc și toleranță zero față de atitudini rasiste” pentru care se acordă finanțări nerambursabile din fonduri publice, alocate instituției de la bugetul de stat aferent anului 2022 și prevăzute la capitolul ,,Transferuri interne”.

 

Totodată, Agenția Națională pentru Romi supune spre consultare publică și primirea propunerilor de completare a Metodologiei de implementare programului ,, Promovarea unor acțiuni menite să încurajeze construirea unui climat intercultural bazat pe cunoaștere, respect reciproc și toleranță zero față de atitudini rasiste” în perioada 20 mai 2022 - 27 mai 2022.

Eventualele propuneri vor fi transmise pe adresa de e-mail a instituției info@anr.gov.ro

http://www.anr.gov.ro/index.php/anr/anunturi

http://www.anr.gov.ro/images/2022/anunturi/finantare-nerambursabila-2022/Anunt-lansare-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2022.pdf