Agenția Națională pentru Romi organizează în perioada 19-21 iunie 2022, la Sinaia o reuniune de lucru cu reprezentanții organizațiilor societății civile rome și pro-rome, participante la Consiliul Consultativ al ANR. Costurile ocazionate de participare sunt acoperite de ANR și parteneri. Evenimentul se adresează și organizațiilor care la acest moment nu fac parte din Consliul Consultativ al ANR, dar care doresc să sprijine atât procesul de implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice pentru romi de la nivel județean și național, cât și procesul de implementare a noii Strategii de Incluziune a Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome pentru perioada 2022-2027.

Organizațiile interesate pot aplica pâna la data de 10 iunie prin completarea unui formular. Mai multe informații aici-

 

http://www.anr.gov.ro/index.php/anr/anunturi/765-formular-simplificat-aplicare-cc-anr