Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență, coordonatorul național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR.

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 247/23.02.2022 privind organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență, prin care este reglementat modul de organizare și funcționare, componența, atribuțiile și procedura de lucru a CM PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul de candidaturi pentru exprimarea interesului de participare în cadrul CM PNRR.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai structurilor parteneriale aferente Planului Național de Redresare și Reziliență,  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene invită organizațiile neguvernamentale interesate să își exprime interesul pentru participarea la structurile parteneriale aferente fiecărui pilon prevăzut în cadrul Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență: tranziție verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele.

Exprimarea interesului se transmite prin e-mail, în  termen  de  5  zile lucrătoare de la lansarea prezentului anunț, la adresa contact.pnrr@mfe.gov.ro, prin completarea Formularului de candidatură publicat.

Procesul de selecție se va realiza conform Grilei de Evaluare și Punctaj, publicată pe site-ul https://mfe.gov.ro/pnrr/, care conține criteriile pe baza cărora se vor realiza evaluarea și selecția partenerilor, în vederea asigurării unui proces transparent și echitabil.

Rezultatele procesului de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina web a Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după analizarea și evaluarea tuturor Formularelor de Candidatură, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de transmitere a acestora.

Depunerea contestațiilor se va realiza în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care va include obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Având în vedere faptul că principiul parteneriatului este unul dintre pilonii fundamentali ai procesului de planificare la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își exprimă deschiderea pentru o consultare cât mai largă a partenerilor relevan