Informații de actualitate din partea SPCMA:
  • Anunțuri ale ministerelor de resort legate de finanțări publice

În data de 4 ianuarie 2022 Ministerul Culturii a publicat lista finală a evaluării ofertelor culturale, depuse în cadrul programului de finanțare dedicat Zilei Culturii Naționale 2022(http://www.cultura.ro/rezultate-finale-programul-de-finantare-dedicat-zilei-culturii-nationale-2022) și Ministerul Sportului a publicat metodologia de finanțare pentru federațiile sportive naționale în anul 2022  (http://www.mts.gov.ro/noutati/metodologie-finantare-federatii-sportive-nationale-2022/ )

  • Legea europeană privind libertatea mass-mediei: Comisia lansează o consultare publică

Comisia publică o consultare publică deschisă cu privire la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei, o inițiativă de referință anunțată de președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, menită să protejeze pluralismul și independența mass-mediei pe piața internă a UE. Aceasta vine în urma unei cereri de contribuții publicate la 21 decembrie 2021, care prezintă principalele obiective ale inițiativei, posibilele opțiuni și impactul.

Propunerea urmează să fie prezentată de Comisie în cel de al treilea trimestru al anului 2022. Consultarea publică deschisă urmărește să colecteze din partea cetățenilor, în special a jurnaliștilor, a mass-mediei (private și publice), a întreprinderilor (în special a actorilor din domeniul mass-mediei), a mediului academic, a societății civile, a autorităților publice, a întreprinderilor și a tuturor părților interesate opinii, dovezi și date care să ajute Comisia să elaboreze aceste noi norme. Contribuțiile pot fi transmise până la 21 martie 2022 pe portalul „Exprimați-vă părerea”.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_8