În dezbatere publică:

  • Proiect de lege privind consolidarea legislativă și instituțională a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Ministerul Justiției a lansat în 7 martie în dezbatere publică, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte.

În cadrul proiectului de lege sunt prevederi exprese privind modul de alocare a sumelor din mecanism către asociații și fundații.

Mai multe informații

https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-consolidarea-legislativa-si-institutionala-a-agentiei-nationale-de-administrare-a-bunurilor-indisponibilizate/

  • Consultare publică privind schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

9 Martie 2022

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent a fost pusă în dezbatere publică, de către Ministerul Culturii, conform Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Obiectivul schemei îl reprezintă susținerea a aproximativ 5.000 de entități care activează în sectorul cultural din România și a căror activitate a fost restricționată pe perioada stării de urgență sau pe perioada stării de alertă.

Bugetul total disponibil este de 140 milioane lei (aproximativ 28 milioane euro).

Ajutorul financiar se acordă sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020, dar fără a depăși echivalentul în lei a 200.000 euro.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile care au personalitate juridică, se încadrează în categoria societăților (înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990), precum și a organizațiilor neguvernamentale (constituite în baza Legii nr. 21/1924 sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000) și desfășoară activități în sectorul cultural conform codurilor CAEN enumerate în cadrul schemei. 

http://www.cultura.ro/consultare-publica-privind-schema-de-ajutor-de-minimis-pentru-sectorul-cultural-independent

Anunț privind proiecte finanțate ale organizațiilor neguvernamentale din cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, publică lista proiectelor selectate pentru finanțare în limita bugetului disponibil, respectiv lista de rezervă din cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.  

Apelul a fost deschis în perioada 19 iulie – 30 septembrie 2021.

Mai multe informații:

http://www.cultura.ro/lista-proiectelor-selectate-pentru-finantare-cadrul-apelului-sprijinirea-initiativelor-culturale