Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță finalizarea procesului de selecție a celor 15 organizații neguvernamentale (ONG) care vor face parte din Comitetul de Monitorizare a Planului Național de Redresare şi Reziliență (CM PNRR).

În urma apelului de candidaturi lansat de MIPE pentru exprimarea interesului privind participarea la procesul de selecție a organizațiilor neguvernamentale ca membre în Comitetul de Monitorizare a Planului Național de Redresare şi Reziliență (CM PNRR), în perioada 23 mai – 27 mai 2022, au fost depuse 56 de candidaturi.

Procesul de evaluare și selecție a candidaturilor s-a desfășurat pe baza criteriilor anunțate anterior, cu luarea în considerare a specificului Planului Național de Redresarea și Reziliență PNRR  și în conformitate cu cei șase piloni ai planului și anume: tranziție verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele.

Precizăm că în cazul patronatelor și a sindicatelor au fost invitate să facă parte din CM PNRR doar sindicatele și patronatele declarate reprezentative la nivel național conform Legii nr. 62/2011 Legea dialogului social.

Pornind de la aceste considerente, MIPE a evaluat candidaturile depuse, iar astăzi publică rezultatele procesului de evaluare și selecție a organizațiilor neguvernamentale în Comitetul de Monitorizare a Planului Național de Redresare şi Reziliență. Au fost declarate selectate primele 15 organizații neguvernamentale, selecția fiind făcută în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Entitățile care nu au fost selectate pot depune contestații în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate. Astfel, contestațiile pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail contact.pnrr@mfe.gov.ro, până în data de 10 iunie. În urma soluționării contestațiilor, MIPE va publica listele finale ale organizațiilor neguvernamentale, membre în Comitetul de Monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene le mulțumește tuturor organizațiilor care și-au manifestat interesul pentru procesul de monitorizare și urmărire a progresului investițiilor și reformelor PNRR, subliniind faptul că procesul de consultare rămâne deschis și transparent pentru toți partnerii care doresc să transmită contribuții.

Document disponibil la: MIPE a selectat organizațiile neguvernamentale pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Planului National de Redresare şi Reziliență (gov.ro)