Newsletter-ul  Serviciului Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ este realizat în cadrul unui parteneriat încheiat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Documente de politici publice. 4

Guvernul a aprobat Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026. 4

Prima Reuniune a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 4

Sprijin pentru Convenția OIM pentru Eliminarea Violenței şi Hărțuirii din Lumea Muncii 4

Prima versiune a Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. 4

Guvernul a aprobat 28 de programe naționale de sănătate. 5

Guvernul a aprobat Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități 5

Strategia Forestieră Națională 2030 a intrat în faza de elaborare finală. 5

Guvernul a aprobat Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025. 5

Finanțare pentru Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 6

Ministerul Educației propune o Strategie Națională de Educație Financiară (SNEF) 6

Strategia Națională de Educație Parentală – în consultare publică. 6

Primăria Timișoara a obținut prima finanțare europeană pentru digitalizarea serviciilor pentru cetățeni 6

A fost finalizată strategia de dezvoltare durabilă a județului Bihor pentru 2021-2027. 6

Mecanisme de cooperare între administrație și mediul asociativ. 7

Comitet Consultativ pentru Politici Agroalimentare în cadrul MADR. 7

Noutăți privind întâlniri, parteneriate între administrația publică și mediul asociativ. 7

MAE a demarat programul ,,Dialog cu diaspora pe teme consulare”, ediția 2022. 7

Societatea Academică din România a lansat proiectul Monitorul Educației 7

Protocol de colaborare între Ministerul Turismului și Ordinul Arhitecților, pentru susținerea turismului rural 8

Programul Start-Up Nation va fi lansat până la mijlocul lunii mai 8

Dezvoltare rurală prin cooperarea dintre România și Republica Moldova. 8

Ministrul Mediului: Ariile naturale deteriorate vor fi analizate, pentru reabilitare prin PNRR. 8

Asociația OvidiuRo și Biblioteca Națională a României promovează lectura în rândul copiilor 9

Local 9

Instituția Prefectului Județul Hunedoara – sprijin pentru activitățile tinerilor hunedoreni 9

Asociația „PUR ŞI SIMPLU VERDE” sprijină tranziția energetică a județului Hunedoara. 9

CJ Iași și mediul asociativ local: parteneriat pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități 10

Centru-pilot pentru protecția victimelor abuzului și violenței, deschis în București 10

Proiect de dezvoltare profesională și integrare pe piața muncii, la Covasna. 10

Conferința Ape pentru comunități durabile, organizată la București 10

Informații privind finanțările publice pentru organizații neguvernamentale. 11

Metodologia privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la HG nr. 251/2022. 11

Lista proiectelor ce vor primi finanțare în cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. 11

Consultare publică privind schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent 11

Administrația Fondului Cultural Național anunță nominalizările la Premiile AFCN 2021. 12

Fonduri de mediu pentru organizații neguvernamentale. 12

Metodologie pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale. 12

Primăria Sectorului 6 finanțează proiecte depuse de cetățeni în valoare de 1,2 milioane lei 12

Cinci milioane lei pentru proiectele selectate în urma bugetării participative în Sectorul 1. 12

CJ Mureș a alocat 3,1 milioane lei pentru concursul de proiecte pentru ONG-uri 13

Informații europene. 13

România, reprezentată la reuniunea Plenarei Conferinței privind viitorul Europei 13

Luna diversității europene: comună olteană, printre câștigătorii competiției „Capitalele incluziunii și diversității”. 13

Comisia Europeană a lansat o platformă online cu proiectele finanțate din fonduri UE. 13

Comisia Europeană: 4,65 milioane euro pentru sprijinirea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă în comunitățile de romi 14

Comisia Europeană a desemnat 100 de orașe pentru „tranziția verde” până în 2030. 14

Palatul Comisiei Europene a Dunării din Galați a primit Marca patrimoniului european. 14

Informații privind mediul asociativ. 15

Apel CJI și Active Watch: apel la responsabilitate în tratarea mediatică a situației din Ucraina. 15

Mai multe ONG-uri de mediu cer Avocatului Poporului și Președintelui României să oprească legea care permite construcția de microhidrocentrale în ariile protejate. 15

Organizații neguvernamentale au solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale privind OUG care modifică Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 15

Luare de poziție a CTR, Consiliul Tineretului din România, federația reprezentativă a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din România în ceea ce privește politicile de tineret 15

COPAC lansează o hartă interactivă a centrelor de evaluare COVID-19. 15

Fundația Regală Margareta a României lansează proiectul CONFER pentru dezvoltarea ONG-urilor mici și medii din România. 16

A fost lansată Asociația Română pentru Combustibili Alternativi 16

Platforma www.eduacces.ro – rezultate și perspective. 16

Ora Pământului - cea mai mare acțiune voluntară de mediu. 16

Bright Sky Ro – instrument de luptă împotriva violenței domestice. 17

Franța cofinanțează implementarea unor inițiative civice pentru tinerii din România. 17

Ambasada Olandei la București finanțează proiecte vizând promovarea drepturilor omului 17

Finanțare de 20.000 de euro pentru tehnologii inovative care îmbunătățesc viața copiilor 17

Synerb și Norsensus Mediaforum din Oslo: sprijin pentru 12 ONG-uri românești tinere. 18

Asociația Young Initiative și World Vision Romania anunță câștigătorii proiectului Accelerator ONG. 18

Proiectul Străzi Deschise inițiat de ARCEN, preluat de Primăria Municipiului București 18

La Miercurea-Ciuc, acțiune publică de conștientizare a autismului 19

La Târgu Frumos, dialog deschis între autorități publice și grupuri aflate în nevoie. 19

Gala Societății Civile a deschis înscrierile pentru ediția 2022. 19

„O Voce pentru Educație” – o alianță pentru reforma reală a educației din România. 19

Semnal legislativ. 20

Proiect de lege pentru consolidarea legislativă și instituțională a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. 20

Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 20

Infodrog.ro - portal ANA pentru tinerii care au probleme cu consumul de droguri 20

Modificări la Legea privind serviciile de sănătate adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 21

Legea achizițiilor publice, modificată în regim de urgență, pentru a facilita investițiile din PNRR în infrastructura de transport 21

3.000 de km de trasee cicloturistice urmează să fie înființate prin PNRR. 21

Legea privind prevenirea și combaterea traficului de droguri, pusă în acord cu normele UE. 21

OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 21

Hotărârea de Guvern nr. 437/2022 privind recunoașterea Fundației Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică. 22

Hotărârea de Guvern nr. 486/2022  privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est, județul Galați, ca fiind de utilitate publică. 22

 

Documente de politici publice

Guvernul a aprobat Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026

Strategia națională în domeniul drogurilor 2022 – 2026 (SNDD) a fost aprobată de Executiv la 16 martie 2022, împreună cu Planul de acțiune pentru implementarea SNDD. Documentul definește politica României în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, cuprinde concepția de abordare a fenomenului drogurilor şi asigură cadrul de cooperare pentru actorii sociali care au competențe şi responsabilități în domeniu. Strategia urmărește perspectiva reducerii cererii şi a ofertei de droguri prin intermediul temelor transversale: coordonare, cooperare internațională şi cercetare, evaluare și informare.

Documentul este disponibil la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253640                     

Prima Reuniune a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

Reuniunea a fost organizată la Palatul Victoria, la 22 martie 2022, de către Cancelaria Prim-ministrului. Din comitetul interministerial mai fac parte Agenția Națională pentru Romi, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe. A fost prezent și Reprezentantul special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei, Alexandru Muraru. În cadrul întâlnirii, participanții au prezentat informări cu privire la stadiul demersurilor întreprinse, până la momentul actual, pentru implementarea Strategiei. Raportul anual cu privire la progresul înregistrat va fi publicat în luna mai 2022, la împlinirea unui an de la adoptarea Strategiei.

Detalii la https://gov.ro/ro/stiri/guvernul-romaniei-incepe-oficial-implementarea-strategiei-nationale-pentru-prevenirea-i-combaterea-antisemitismului-xenofobiei-radicalizarii-i-discursului-instigator-la-ura-aferenta-perioadei-2021-2023

Sprijin pentru Convenția OIM pentru Eliminarea Violenței şi Hărțuirii din Lumea Muncii

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - ANES a decis să recomande ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii pentru Eliminarea Violenței şi Hărțuirii din Lumea Muncii. ANES se alătură astfel sindicatelor, ONG-urilor și patronatelor din Consiliul Economic și Social - CES România. În opinia specialiștilor Agenției, prevederile Convenției OIM sunt în consonanță cu cele ale Convenției de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Detalii la https://aleg-romania.eu/2022/03/14/ratificailo/?fbclid=IwAR0qfhOGgct_ fEJyODuHvE2ZknJ14vksqC6wU4ar6Hyq7ZV2shnwyEPq4K4

Prima versiune a Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030

La 23 martie 2022, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a lansat prima versiune a Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, strategie aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 877/2018.

Documentul este disponibil la https://dezvoltaredurabila.gov.ro/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-primei-versiuni-a-planului-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030

Guvernul a aprobat 28 de programe naționale de sănătate

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, programele naționale de sănătate. Dintre acestea, 13 programe cu impact major asupra sănătății publice vor fi finanțate şi coordonate de Ministerul Sănătății, iar alte 15, curative, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS). Anunțul a fost făcut la 25 martie 2022 de secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adriana Pistol, într-o conferință de presă la Palatul Victoria. 

Detalii la https://gov.ro/ro/media/foto/briefing-de-presa-la-finalul-edintei-de-guvern-din-25-martie-sustinut-de-ministrul-energiei-virgil-popescu-secretarul-de-stat-in-ministerul-sanatatii-adriana-pistol-i-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-dan-carbunaru&page=9

Guvernul a aprobat Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Strategia, însoțit de un Plan operațional pentru implementarea acesteia, a fost adoptată la 6 aprilie 2022. Intitulată „O Românie echitabilă 2022-2027”, strategia urmărește stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități la viața în comunitate, creșterea gradului de conștientizare asupra nevoilor comunității, precum şi a vizibilității în societate, aspecte care să conducă la îmbunătățirea calității vieții şi la creșterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane. Strategia are ca obiectiv asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. Strategia prevede opt domenii prioritare, bazate pe drepturi: accesibilitate și mobilitate; protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; ocupare; protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educație;  sănătate și participare politică și publică.

Detalii la https://bit.ly/3DLMusb  și la http://anpd.gov.ro/web/strategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-o-romanie-echitabila-2022-2027-si-a-planul-operational-privind-implementarea-strategiei-aprobate-de-guvern/

Strategia Forestieră Națională 2030 a intrat în faza de elaborare finală

Strategia Forestieră Națională 2030 trebuie să răspundă provocării legate de creșterea suprafeței de păduri în România, să recunoască rolul important al proprietarilor de păduri şi să vină cu măsuri de motivare a acestora - a declarat, la 25 martie 2022, ministrul Mediului, Tánczos Barna. Potrivit ministrului, documentul trebuie gândit şi în cheia tranziției UE către o bioeconomie circulară verde, în contextul crizei provocate de COVID. Declarațiile au fost făcute la 28 martie 2022, după prima întâlnire a grupului de experți responsabili cu elaborarea studiului independent şi a Strategiei Forestiere Naționale 2030. Atât studiul cât şi Strategia sunt documente strategice asumate şi finanțate prin PNRR cu suma de 1,227 de milioane de lei.

Detalii la http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-este-in-plin-proces-de-elaborare-a-strategiei-forestiere-nationale-2030/5063  

Guvernul a aprobat Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025

Strategia, împreună cu planul de acțiune aferent, a fost adoptată la 30 martie 2022. Documentul are drept obiectiv modernizarea sistemului judiciar și asigurarea implementării recomandărilor formulate de Comisia Europeană exprimate în Raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare, a obiectivelor din cadrul Programului de Guvernare 2021-2024, precum și cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Procesul de fundamentare a noii Strategii de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 a permis identificarea a trei direcții de acțiune prioritare: 1) independența, calitatea și eficiența actului de justiției, 2) accesul la justiție și 3) corupția și criminalitatea organizată.

Sursa: https://www.just.ro/guvernul-a-aprobat-strategia-de-dezvoltare-a-sistemului-judiciar-ministerul-justitiei-si-a-atins-toate-tintele-din-pnrr-si-programul-de-guvernare-prevazute-pentru-t1-2022/

Finanțare pentru Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei

Guvernul a aprobat, la 30 martie 2022, Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, împreună cu Planul de acțiune aferent. Potrivit Prim-ministrului Nicolae Ionel Ciucă, strategia va beneficia de o finanțare de 161 milioane lei pentru înființarea a 100 de centre de servicii sociale destinate vârstnicilor. Obiectivul strategiei este reducerea numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puțin 7%, până în anul 2027 față de anul 2020.

Strategia poate fi consultată la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254234

Informații suplimentare la http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6541-reducerea-numarului-de-persoane-expuse-riscului-de-saracie

Ministerul Educației propune o Strategie Națională de Educație Financiară (SNEF)

Scopul strategiei îl reprezintă stabilirea obiectivelor specifice si a direcțiilor de acțiune pentru perioada 2022 - 2026 în vederea îmbunătățirii nivelului de educație financiară în rândul elevilor și adulților din România. Strategia a fost lansată în consultare publică la 14 aprilie 2022.

Documentul poate fi consultat la https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia%20nationala %20de%20educatie%20financiara_proiect.pdf

Strategia Națională de Educație Parentală – în consultare publică

Ministerul Educației a lansat în consultare publică, la 20 aprilie 2022, Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”.

Potrivit Ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, strategia creează un „cadru necesar pentru dezvoltarea competențelor parentale, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele, abilitățile, practicile de îngrijire și educare a copilului în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. Prin dobândirea acestor competențe, părinții vor fi mai informați și mai siguri în rolul lor, mai capabili să le ofere copiilor sprijinul și îndrumarea de care au nevoie pentru succes în școală și în viață.”

Strategia poate fi consultată la https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie_Nationala_ Educatie_Parentala_document_de_lucru_ME_2022.pdf

Primăria Timișoara a obținut prima finanțare europeană pentru digitalizarea serviciilor pentru cetățeni

Primăria Municipiului Timișoara a câștigat o finanțare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile, pentru realizarea unui portal unic de interacțiune a cetățenilor și firmelor cu administrația. Proiectul este intitulat ”Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara” și este finanțat cu fonduri din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Termenul-limită pentru utilizarea finanțării este ultima zi a anului 2023. Printre rezultatele așteptate se numără realizarea unui portal unic de contact cu administrația publică, o hartă care să includă informații de interes (lucrări de utilitate publică, servicii publice recurente) și crearea unui sistem de alerte relevante pentru cetățeni (de ex. lucrări planificate în anumite zone, restricții de trafic etc.).

Detalii suplimentare la https://www.primariatm.ro/2022/03/29/primaria-timisoara-a-obtinut-prima-finantare-europeana-pentru-digitalizarea-serviciilor-pentru-cetateni/  

A fost finalizată strategia de dezvoltare durabilă a județului Bihor pentru 2021-2027

Proiectele de conectivitate şi cele destinate valorificării potenţialului turistic joacă un rol important în cadrul Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Bihor, în perioada 2021-2027. Documentul strategic a fost realizat cu fonduri europene în valoare de 557.000 de euro de către o echipă de profesori universitari de la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca.

Documentul cuprinde lista proiectelor de realizat în următoarea perioadă, cu un plan de acțiune şi un grafic de monitorizare a modului în care strategia va fi implementată.

Sursa: https://www.administratie.ro/a-fost-finalizata-strategia-integrata-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-bihor-pentru-2021-2027/

Mecanisme de cooperare între administrație și mediul asociativ

Comitet Consultativ pentru Politici Agroalimentare în cadrul MADR

La 12 martie, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a demarat constituirea unui amplu Comitet consultativ cu reprezentanții tuturor sectoarelor din agricultură și industrie alimentară pentru elaborarea de politici publice pe baza dialogului cu toți cei interesați.

În calitate de ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale, îmi doresc instituirea unui mecanism de dialog constructiv cu reprezentanții mediului asociativ din principalele sectoare ale agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale. Principalul scop al acestui mecanism este reprezentat de dorința mea de a elabora politici publice coerente în sectorul agroalimentar la care să contribuie activ, pe baza expertizei lor, reprezentanții beneficiarilor acestora, anterior adoptării lor”, a declarat ministrul. Prin intermediul Comitetului Consultativ pentru Politici Agroalimentare, organizațiile reprezentative din agricultură vor avea o relație directă cu ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în vederea asigurării predictibilității noilor politici sectoriale în domeniile reglementate.

Sursa: https://www.madr.ro/comunicare/7406-comitet-consultativ-pentru-politici-agroalimentare-in-cadrul-madr.html

Noutăți privind întâlniri, parteneriate între administrația publică și mediul asociativ

MAE a demarat programul ,,Dialog cu diaspora pe teme consulare”, ediția 2022

Prima reuniune a avut loc la 12 martie 2022, cu participarea reprezentanților comunității și ai mediului asociativ românesc din Irlanda. La acest eveniment, organizat în format hibrid, au participat oficiali ai Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe (prin videoconferință) împreună cu reprezentanți ai Ambasadei României la Dublin. Printre subiectele dezbătute pe parcursul reuniunii s-a numărat extinderea rețelei consulare, organizarea consulatelor itinerante și prestarea serviciilor consulare prin intermediul sistemelor informatice integrate în platforma E-Cons (portalul www.econsulat.ro).

Sursa: https://www.mae.ro/node/58070

Societatea Academică din România a lansat proiectul Monitorul Educației

Evenimentul a avut loc online, la 2 martie 2022. Prin Monitorului Educației, Societatea Academică din România își propune să monitorizeze inițiativele legislative propuse în legătură cu domeniul educației, în Parlamentul României. Potrivit unui comunicat de presă al SAR, un rezultat al proiectului va fi recrutarea și formarea a 15 tineri specialiști în problemele educației. Aceștia vor analiza și comenta agenda parlamentară în domeniul educației și vor analiza declarațiile politice ale aleșilor locali în domeniul învățământului, semnalând fake news-urile și încălcările legii.

Proiectul Monitorul Educației este implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Sursa: https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/03/14/comunicat-de-presa-societatea-academica-din-romania--883667

Protocol de colaborare între Ministerul Turismului și Ordinul Arhitecților, pentru susținerea turismului rural

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a încheiat, la începutul lunii martie, un protocol de colaborare cu Ordinul Arhitecților din România (O.A.R.) cu scopul de a îmbunătăți imaginea și calitatea structurilor de primire turistică și a stațiunilor turistice în mediul rural.

În baza protocolului, O.A.R. acordă cu titlul gratuit, pe o perioadă de trei ani, dreptul de utilizare a Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul locului mediului rural, în vederea promovării lor de către minister pe platformele online pe care le deține și în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Ghidurile au rolul de a oferi linii directoare tuturor celor care doresc să construiască sau să revitalizeze patrimoniul construit în mediul rural. Printre beneficiarii direcți se află investitorii din turism, dar și unitățile teritorial administrative interesate de proiecte care respectă principiile de dezvoltare durabilă.

Sursa: http://turism.gov.ro/web/2022/03/17/protocol-de-colaborare-intre-m-a-t-si-o-a-r-pentru-sustinerea-turismului-rural/

Cele 53 de Ghiduri pentru încadrarea în specificul locului mediului rural pot fi accesate aici: https://oar.archi/buna-practica/ghiduri-de-arhitectura/

Programul Start-Up Nation va fi lansat până la mijlocul lunii mai

A treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansată cel târziu la mijlocul lunii mai 2022. Anunțul a fost făcut la 6 aprilie de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), la o zi după organizarea unor întâlniri de lucru la care au participat inclusiv delegați ai structurilor non-guvernamentale reprezentative din domeniul consultanței, respectiv Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene şi Asociația Consultanților în Management din România.

Detalii suplimentare la https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/04/06/programul-start-up-nation-va-fi-lansat-pana-la-mijlocul-lunii-mai--898176

Dezvoltare rurală prin cooperarea dintre România și Republica Moldova

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a organizat, în zilele de 6 și 7 aprilie 2022, un atelier de lucru în care au fost prezentate proiecte de cooperare națională și transnațională din Regiunea Nord-Est. Printre acestea s-au numărat și proiecte dezvoltate în parteneriat de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din România și Republica Moldova. Un astfel de proiect este Pe urmele Răzeșilor din Moldova (detalii pe www.razesii.ro).

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală activează în fiecare Stat Membru și grupează, la nivel național, organizațiile și autoritățile implicate în procesul de dezvoltare rurală.

Detalii  la https://www.rndr.ro/comunicare/comunicate/item/816-atelier-de-lucru-dezvoltare-rurala-prin-cooperarea-dintre-romania-si-republica-moldova-05-07-aprilie-2022.html 

Ministrul Mediului: Ariile naturale deteriorate vor fi analizate, pentru reabilitare prin PNRR

Declarația a fost făcută de ministrul  Mediului, Tánczos Barna, la 12 aprilie 2022, în urma întâlnirii de lucru pe care a avut-o cu Virginijus Sinkevičius, comisarul european responsabil pentru mediu, oceane și pescuit.

„Am început discuțiile cu pădurile, cu exploatarea ilegală și tăierile ilegale, pe care România le va opri prin măsurile luate în 2021 și 2022, în acest sens. (…) (A)m făcut o analiză detaliată cu privire la deteriorarea anumitor zone și am agreat un calendar în care vom extinde aceste abordări la nivel național. Totodată, vom analiza la nivel național toate deteriorările de arii naturale iar până la sfârșitul anului vom face împreună cu Comisia [Europeană] și ONG-urile o listă de zone deteriorate pentru a le reabilita folosind banii din PNRR [Planul Național de Redresare și Reziliență]. Avem pregătită măsura de împădurire și, astfel, putem să prioritizăm refacerea acestor arii naturale”, a declarat ministrul Mediului.

Sursa: http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-ministrul-barna-tanczos-a-avut-o-intalnire-de-lucru-cu-virginijus-sinkevicius-comisarul-european-responsabil-pentru-mediu-oceane-si-pescuit/5099

Asociația OvidiuRo și Biblioteca Națională a României promovează lectura în rândul copiilor

Parteneriatul a debutat la 2 aprilie 2022, cu ocazia Zilei Internaționale a Cărților pentru Copii. Echipa OvidiuRo și directorul general al Bibliotecii Naționale, prof. dr. Adrian Cioroianu, au sărbătorit în județul Dolj, unde au participat la ședințe de lectură în grădinițe din mediul rural.

Biblioteca Națională a României se alătură demersului Asociației OvidiuRo de a stimula lectura în grădinițe și familie, atât prin programul național Citește-mi 100 de povești!, derulat în parteneriat cu Ministerul Culturii și cu Ministerul Educației, cât și prin activitățile dedicate copiilor și cadrelor didactice care trec pragul instituției. La rândul său, Asociația OvidiuRo oferă preșcolarilor și educatoarelor cărți ilustrate atent selecționate din literatura națională și internațională, precum și sesiuni de formare profesională pentru cadrele didactice, împreună cu diferite materiale disponibile pe platforma de cursuri online OvidiuRo, care poate fi accesată prin simpla creare a unui cont pe www.ovid.ro.

Sursa: https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/educatie-invatamant-cercetare/asocia-ia-ovidiuro-anun-a-parteneriatul-cu-biblioteca-na-ionala-a-romaniei-pentru-a-promova-lectura-in-randul-copiilor-22355.html

Local

Instituția Prefectului Județul Hunedoara – sprijin pentru activitățile tinerilor hunedoreni

Instituția Prefectului – Județul Hunedoara și Fundația Județeană a Tineretului Hunedoara (FJTH) au semnat, la 1 martie 2022, un protocol de colaborare având ca obiectiv implementarea unor programe și proiecte comune și promovarea în rândul tinerilor din județul Hunedoara a activităților pentru tineret. Parteneriatul va genera un ”Hub educațional” care va avea ca scop susținerea proiectelor economice și sociale de interes pentru județul Hunedoara, destinate tinerilor. De asemenea, Instituția Prefectului va pune la dispoziție spații proprii și dotări logistice necesare pentru organizarea, în parteneriat cu FJTH, a unor evenimente și activități comune (conferințe, sesiuni ştiinţifice, seminarii, workshopuri etc.).

Sursa: https://hunedoara9.ro/?p=379

Asociația „PUR ŞI SIMPLU VERDE” sprijină tranziția energetică a județului Hunedoara

Asociația „Pur şi simplu verde” va sprijini Consiliul Județean Hunedoara în cadrul procesului de tranziție energetică a județului. Organizația neguvernamentală a anunțat crearea unei Unități de Implementare a Priorităților – Delivery Unit (DU), formată din experți pe domenii prioritare. Unitatea va funcționa sub coordonarea CJ Hunedoara, cu misiunea de a identifica prioritățile în implementarea politicilor publice, problemele apărute și soluțiile pentru acestea. Potrivit președintelui CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, județul se confruntă cu „problemele cauzate de declinul industriilor tradiționale (minerit, siderurgie, energetică), declinul demografic, fenomenul de migrare, în paralel cu nevoia stringentă de digitalizare”, și are nevoie să devină, până în 2030, „un județ cu o economie diversificată, competitivă pe plan regional, care oferă hunedorenilor o calitate ridicată a vieții”.

Detalii la https://www.administratie.ro/cj-hunedoara-va-colabora-cu-asociatia-pur-si-simplu-verde-in-cadrul-tranzitiei-energetice-a-judetului/

CJ Iași și mediul asociativ local: parteneriat pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități

La 12 martie 2022, Consiliul Județean Iași și Fundației Hope and Home for Children România au parafat o Convenție de Asociere pentru dezvoltarea viitorului Centru Respiro, destinat copiilor cu dizabilități din județ. În urma acestei asocieri, Consiliul Judeţean va pune la dispoziţia fundaţiei HHC România terenul pe care va fi ridicat centrul, iar Fundaţia s-a angajat să investească în construirea şi dotarea lui o sumă de până la 550.000 de euro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, cel de-al treilea partener al acestei asocieri, va identifica familiile cu copii care au nevoie de serviciile Centrului Respiro şi va asigura personalul care se va ocupa de activităţile cu beneficiarii. Centrul va găzdui, pentru o perioadă limitată de timp, copiii cu dizabilităţi care sunt îngrijiţi de asistenţi maternali sau în propriile familii.

Sursa: http://www.icc.ro/sites/default/files/files/comunicate/2022/10.03.2022.pdf

Centru-pilot pentru protecția victimelor abuzului și violenței, deschis în București

Primul centru pilot de tip Barnahus din România, destinat protejării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței, va fi deschis în Sectorul 6 din București. Centrul se bazează pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice. 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite în cadrul noului centrului-pilot.

Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și este implementat în perioada martie 2022 - august 2023.

Detalii la www.stiri.ong/ong/drepturile-tuturor/abuzul-asupra-copilului-in-primele-noua-luni-ale-anului-2021-s-au-inregistrat-11903-cazuri-de-abuz-neglijare-si-exploatare-a-copiilor-din-care-1019-sunt-cazuri-de-abuz-sexual

Proiect de dezvoltare profesională și integrare pe piața muncii, la Covasna

La 31 martie 2022 a fost lansat proiectul cu finanțare europeană „Intervenție integrată pentru tinerii NEETs din regiunea Centru”. Inițiatorii sunt Fundația Amfiteatru, în parteneriat strategic cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Covasna și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna (ASIMCOV). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Beneficiarii vizați sunt tinerii cu vârsta între 16–29 de ani, ce au rezidența în județele Covasna sau Brașov, nu au nicio sursă de venit, nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de educație, ocupare sau pregătire profesională. Desfășurat în perioada octombrie 2021–octombrie 2023, proiectul își propune să asigure accesul și participarea la intervenția de integrare durabilă pe piața muncii pentru un număr de 1.051 de tineri NEETs și înființarea a 33 de firme noi. Detalii suplimentare pot fi găsite la www.neetscentru.ro.

Sursa: https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/servicii-de-asistenta-sociala/dezvoltare-profesionala-i-integrare-pe-pia-a-muncii-lansarea-proiectului-interventie-integrata-pentru-tinerii-neets-din-regiunea-centru-22344.html

Conferința Ape pentru comunități durabile, organizată la București

Evenimentul a avut loc în zilele de 14 și 15 aprilie, și a oferit ocazia unei dezbateri între specialiști și factori de decizie privind importanța apei pentru comunitate. Conferința s-a desfășurat la Biblioteca Națională a României, fiind organizată de Rețeaua Apele Unite ale României în parteneriat cu OAR Național, OAR București și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

La eveniment au participat László Borbély, Consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Daniel George Surdu, Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentanți ai Președinției României, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ai altor instituții centrale și locale – inclusiv primarii Sectoarelor 1 și 2 ale Bucureștiului. Printre subiectele discutate s-a numărat noțiunea de patrimoniu hidrografic în gândirea și practica de urbanism, precum și întrebarea „Ce facem cu Dâmbovița și salba de lacuri ale Bucureștiului?”

Detalii  la  https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/protectia-mediului/ape-pentru-comunita-i-durabile-22431.html

Informații privind finanțările publice pentru organizații neguvernamentale

Metodologia privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la HG nr. 251/2022

Secretariatul General al Guvernului a publicat, pe pagina de internet a instituției, Metodologia privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la HG nr. 251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, inițiate de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă și de către Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, a unor activități socio-culturale și cu caracter științific, educaționale, spirituale, de informare publică, de promovare a imaginii și intereselor românești peste hotare, din bugetul alocat în anul 2022 Secretariatului General al Guvernului.
Proiectele depuse trebuie să se încadreze în limita maximă de 400.000 de lei pentru un proiect, și trebuie să se deruleze în anul bugetar în curs.

Metodologia poate fi consultată la https://sgg.gov.ro/1/metodologia-privind-atribuirea-finantarii-programelor-proiectelor-si-actiunilor-mentionate-in-anexa-la-hg-nr-251-2022/

Lista proiectelor ce vor primi finanțare în cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Lista proiectelor selectate a fost publicată la 10 martie 2022, pe site-ul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA. Programul este finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021. Apelul a fost deschis în perioada 19 iulie – 30 septembrie 2021. Dintre cele 10 proiecte selectate spre finanțare, 8 sunt implementate în parteneriat cu entități culturale din Statele Donatoare (6 - Norvegia și 2 - Islanda).

Mai multe informații la http://www.cultura.ro/lista-proiectelor-selectate-pentru-finantare-cadrul-apelului-sprijinirea-initiativelor-culturale

Consultare publică privind schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent a fost pusă în dezbatere publică la 9 martie 2022, pe pagina de internet a Ministerului Culturii. Obiectivul schemei îl reprezintă susținerea a aproximativ 5.000 de entități care activează în sectorul cultural din România și a căror activitate a fost restricționată pe perioada stării de urgență sau pe perioada stării de alertă, decretate în contextul pandemiei de Covid-19. Bugetul total disponibil este de 140 milioane lei. Ajutorul financiar se acordă sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020, dar fără a depăși echivalentul în lei a 200.000 euro.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile care au personalitate juridică, se încadrează în categoria societăților, precum și a organizațiilor neguvernamentale și desfășoară activități în sectorul cultural – conform codurilor CAEN enumerate în cadrul schemei.

Detalii la http://www.cultura.ro/consultare-publica-privind-schema-de-ajutor-de-minimis-pentru-sectorul-cultural-independent

Administrația Fondului Cultural Național anunță nominalizările la Premiile AFCN 2021

Lista proiectelor și organizațiilor nominalizate este accesibilă la https://www.afcn.ro/media/ Nominalizari%20la%20Premiile%20AFCN%202021.pdf?fbclid=IwAR1HZFdH5s-pue9WjX-kOOmTXYAA95TLPmMRzV1el2tC4rBhTNAWzQPcRYo

Fonduri de mediu pentru organizații neguvernamentale

La 31 martie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Hotărârea Guvernului nr. 430/2020 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Componenta Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului are dedicat un buget de 65 de milioane de lei, necesar susținerii a două programe diferite. Unul dintre programe, în valoare de 50 de milioane de lei, se adresează organizațiilor neguvernamentale în aflate în parteneriate cu UAT, unități de învățământ și instituții publice.

Detalii suplimentare la http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-aprobare-buget-afm-pentru-anul-2022/5069

Metodologie pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale

La 23 martie 2022, ministrul Sportului, Carol-Eduard Novák, a aprobat Metodologia pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport.

Documentul poate fi consultat la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253741.

Primăria Sectorului 6 finanțează proiecte depuse de cetățeni în valoare de 1,2 milioane lei

Proiectele au putut fi înregistrate pe pagina de internet www.bugetareparticipativa.primarie6.ro în perioada 4 aprilie – 4 mai. Până la 21 iunie 2022, o comisie formată din 11 persoane, specialiști din primărie și consilieri locali, vor evalua propunerile și vor stabili care sunt proiectele ce merită să meargă mai departe. Ulterior, între 22 iunie și 22 iulie, cetățenii Sectorului 6 se vor putea înscrie pe platforma de vot, pentru a alege cele șase proiecte care vor fi finanțate. Suma totală alocată este de 1,2 milioane de lei, câte 200.000 de lei de proiect.

Sursa: https://www.primarie6.ro/proiectele-pentru-bugetare-participativa-se-pot-depune-incepand-de-astazi-4-aprilie-pe-platforma/

Cinci milioane lei pentru proiectele selectate în urma bugetării participative în Sectorul 1

La 13 aprilie 2022, Consiliul Local al Sectorului 1 București a decis alocarea a 5 milioane de lei pentru proiecte selectate printr-un proces de bugetare participativă. Un proiect va putea beneficia de cel mult 500.000 de lei. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în domenii de interes pentru comunitate, precum amenajarea de spatii verzi şi locuri de joacă sau creșterea siguranței circulației rutiere.

Proiectele vor putea fi depuse până la 30 iunie 2022. Lista proiectelor eligibile va fi făcută publică la 8 august 2022, iar cetățenii Sectorului 1 vor putea vota în două etape, până la 22 septembrie 2022, urmând ca la 23 septembrie să fie anunțate proiectele câștigătoare.

Sursa: https://www.agerpres.ro/administratie/2022/04/13/sector-1-cinci-milioane-lei-pentru-proiectele-ce-vor-fi-selectate-in-urma-bugetarii-participative--902557

CJ Mureș a alocat 3,1 milioane lei pentru concursul de proiecte pentru ONG-uri

La 9 mai 2022 s-a încheiat etapa depunerii proiectelor în cadrul concursul pentru finanțări nerambursabile destinate mediului asociativ din județul Mureș. Cultele, organizațiile sociale, de tineret și elevi, asociațiile culturale și respectiv sportive pot accesa sprijin nerambursabil pentru organizarea de evenimente, concursuri, conferințe, pentru lucrări de întreținere și reparații la imobilele care aparțin de biserici, pentru desfășurarea de evenimente sportive, respectiv participarea la evenimente sportive. Solicitanții vor trebui să asigure cel puțin 10 la sută din suma totală a proiectului propus spre finanțare, iar o organizație nu va putea accesa mai mult de două proiecte în aceeași categorie.

Detalii suplimentare la https://www.cjmures.ro/Comunicate_presa/2022_04_07.pdf

Informații europene

România, reprezentată la reuniunea Plenarei Conferinței privind viitorul Europei

Secretarul de stat Daniela Gîtman a participat, la 11 martie 2022, la Plenara Conferinței privind viitorul Europei. Agenda primei sesiuni a actualei plenare s-a concentrat pe recomandările panelurilor cetățenești naționale și europene care vizează educația, tineretul, cultura şi sportul.

Oficialul român a subliniat că educația și cultura sunt fundamentale pentru Europa, mai ales în actualul context dramatic al războiului din Ucraina. În condițiile în care, în prezent, pe teritoriul României se află peste 30.000 de copii și tineri refugiați din Ucraina, demnitarul român a informat că România a luat inițiativa de a permite înscrierea rapidă în învățământul românesc a tuturor celor care doresc acest lucru. Nu în ultimul rând, reprezentanta României și-a exprimat încrederea că actuala Conferință va contribui la o Uniune rezistentă în fața provocărilor multiple și a reiterat faptul că România va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei.

Detalii suplimentare la http://mae.ro/node/58055

Luna diversității europene: comună olteană, printre câștigătorii competiției „Capitalele incluziunii și diversității”

La 28 aprilie 2022, Comisia Europeană a anunțat câștigătorii primei ediții a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, iar printre aceștia se află comuna Grădinari din județul Olt. Localitatea a primit medalia de bronz la categoria dedicată incluziunii romilor.

Scopul competiției este de a pune în lumină metropolele, orașele și regiunile din UE care reprezintă un exemplu în ceea ce privește politicile favorabile incluziunii. Câștigătorii provin din cinci state membre – Croația, Germania, România, Spania și Suedia. Ei au primit recunoaștere pentru activitatea pe care au depus-o în vederea creării de societăți mai echitabile, promovând diversitatea și incluziunea în ceea ce privește sexul, originea rasială și etnică, religia și convingerile, dizabilitățile, vârsta, drepturile persoanelor LGBTIQ și integrarea romilor.

Detalii suplimentare la https://romania.representation.ec.europa.eu/news/luna-diversitatii-europene-localitatea-gradinari-din-judetul-olt-printre-castigatorii-primei-editii-2022-04-28_ro

Comisia Europeană a lansat o platformă online cu proiectele finanțate din fonduri UE

La 17 martie 2022, Comisia Europeană a lansat Kohesio, o platformă publică online care reunește toate informațiile referitoare la peste 1,5 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate, începând din 2014, din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social european (FSE). Platforma este disponibilă aici: https://kohesio.ec.europa.eu/

La realizarea platformei au colaborat autoritățile de management din diferitele state membre sau regiuni care gestionează proiecte de coeziune. Kohesio oferă informații detaliate la nivel de proiect și poate oferi inspirație comunităților care doresc să inițieze și să ducă la bun sfârșit un proiect european finanțat din fondurile de coeziune. În lunile următoare, platforma va fi disponibilă în toate limbile UE.

Sursa: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/politica-de-coeziune-ue-peste-15-milioane-de-proiecte-finantate-de-ue-accesibile-cadrul-unei-noi-2022-03-17_ro

Comisia Europeană: 4,65 milioane euro pentru sprijinirea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă în comunitățile de romi

Fondul European de Investiții (FEI) a anunțat, la 11 aprilie 2022, că a semnat la  un acord de garantare cu REDI Economic Development S.A. (REDI), care va pune la dispoziție 4,65 milioane euro pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru antreprenorii care își desfășoară activitatea în comunitățile de romi din România, Bulgaria, Serbia şi Macedonia de Nord.

Această inițiativă, susținută de Uniunea Europeană şi prevăzută în Programul UE pentru ocuparea forței de muncă şi inovare socială (EaSI), va avea un impact puternic asupra comunităților de romi, asigurând finanțare unui număr de peste 300 de întreprinderi mici şi crearea a cel puțin 1.000 de locuri de muncă. Fondurile vor fi disponibile pentru microîntreprinderile active în comunitățile rome marginalizate, acestea putând contracta împrumuturi de până la 25.000 euro.

Detalii la https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ocuparea-fortei-de-munca-si-inovarea-sociala-465-milioane-eur-pentru-sprijinirea-antreprenoriatului-2022-04-12_ro

Comisia Europeană a desemnat 100 de orașe pentru „tranziția verde” până în 2030

Comisia Europeană a desemnat, la 28 aprilie 2020, cele 100 de orașe din UE care vor participa la misiunea UE pentru 100 de orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030, așa-numita misiune „Orașe”. Acestea se află în toate cele 27 de state membre, iar alte 12 orașe se află în țări asociate sau cu potențial de a fi asociate la programul Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare (2021 – 2027).

Cu acest prilej, președinta CE, Ursula von der Leyen, a declarat: „Tranziția verde este în plină desfășurare în întreaga Europă. Dar întotdeauna este nevoie de deschizători de drumuri, care își stabilesc obiective și mai ambițioase. Aceste orașe ne arată calea spre un viitor mai sănătos. Le vom sprijini în acest sens!”

Misiunea „Orașe” va primi finanțare în valoare de 360 milioane EUR în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2022-2023, pentru a demara căile de inovare către neutralitatea climatică până în 2030.

Detalii la https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-desemneaza-cele-100-de-orase-care-vor-participa-la-misiunea-ue-pentru-orase-inteligente-si-2022-04-28_ro

Palatul Comisiei Europene a Dunării din Galați a primit Marca patrimoniului european

La sfârșitul lunii aprilie 2022, Comisia Europeană a acordat Marca patrimoniului european unui număr de 12 situri care au jucat un rol important în istoria și cultura Europei – printre acestea numărându-se și Palatul Comisiei Europene a Dunării, de la Galați.

Palatul a fost construit între 1893-1896, pentru a fi sediul Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.). Instituția a fost înființată după Congresul de Pace de la Paris, din 1856, pentru a reglementa regimul navigației pe fluviu. C.E.D. a fost o organizație internațională importantă, care a contribuit la sporirea integrității europene și la dezvoltarea pașnică a Europei. După desființarea Comisiei, în 1948, Palatul a adăpostit mai multe instituții locale, iar din 1968 a devenit sediul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați, înființată încă din 1889 printr-un Decret Regal semnat de Carol I.

Marca patrimoniului european se acordă clădirilor, documentelor, muzeelor, arhivelor, monumentelor sau evenimentelor care au jucat un rol important în crearea Europei de astăzi. Este menită să-i facă pe cetățeni, în special pe cei tineri, să înțeleagă și să aprecieze mai bine patrimoniul comun și diversificat al Uniunii Europene.

Informații suplimentare la https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-acorda-marca-patrimoniului-european-unui-numar-de-12-de-situri-istorice-din-intreaga-europa-2022-04-28_ro

Informații privind mediul asociativ

Apel CJI și Active Watch: apel la responsabilitate în tratarea mediatică a situației din Ucraina

Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch fac apel la instituțiile mass-media și jurnaliștii din România să dea dovadă de responsabilitate și decență în relatările despre situația din Ucraina și despre oamenii care se refugiază din calea războiului.

Potrivit comunicatului postat pe pagina CJI.ro, presa nu trebuie să facă din tratarea editorială a materialelor despre războiul din Ucraina „un instrument de făcut audiență. Intervievarea victimelor și a celor expuși la evenimente traumatice trebuie făcută cu respect, empatie și tact. Jurnaliștii trebuie să fie conștienți că acești oameni trec printr-o situație disperată și că, prin întrebările pe care le adresează, pot face mult rău, amplificând, chiar și cu intenții bune, traumele psihologice și emoțiile negative. Codurile deontologice și legislația audiovizuală sunt reperele pe care jurnaliștii și cei cu răspundere din redacții trebuie să le urmeze în aceste contexte. Recomandăm jurnaliștilor care lucrează pentru publicațiile tipărite sau online să aplice prevederile cele mai stricte – cele prevăzute de legislația audiovizualului – chiar dacă nu au obligații legale în acest sens.”

Sursa: https://cji.ro/jurnalismul-impune-responsabilitate-si-respect-protejati-i-pe-cei-vulnerabili/

Mai multe ONG-uri de mediu cer Avocatului Poporului și Președintelui României să oprească legea care permite construcția de microhidrocentrale în ariile protejate

Mai multe ONG-uri de mediu, printre care Bankwatch România, Agent Green, Federația Coaliția Natura 2000, Declic și Greenpeace au sesizat Avocatul Poporului și Președintele României cu privire la legea adoptată la 23 martie 2022 privind modificarea ariilor protejate pentru a permite continuarea de proiecte hidroenergetice.

Legea permite finalizarea unor microhidrocentrale amplasate în arii naturale protejate, însă ONG-urile de mediu susțin că legea implică distrugerea singurului râu mare de munte care mai curge liber în Carpații Românești (Jiul), precum și a altor râuri de munte extrem de valoroase ecologic și peisagistic. Inițiatorii protestului au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională, iar Președintelui României – să nu promulge legea.

Sursa: https://www.declic.ro/ong-urile-sesizeaza-avocatul-poporului-si-presedintele-romaniei/

Organizații neguvernamentale au solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale privind OUG care modifică Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

https://www.stareademocratiei.ro/2022/03/04/legea-transparentei-decizionale-modificata-complet-netransparent-sub-pretextul-urgentei-orice-decizie-va-putea-fi-luata-fara-informarea-si-consultarea-publicului/

Luare de poziție a CTR, Consiliul Tineretului din România, federația reprezentativă a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din România în ceea ce privește politicile de tineret

https://ctr.ro/tinerii-irelevanti-pentru-guvernul-romaniei/

COPAC lansează o hartă interactivă a centrelor de evaluare COVID-19

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a lansat, la 16 martie 2022, o hartă interactivă cu centrele de evaluare COVID-19. Disponibilă la https://www.copac.ro/centre-de-evaluare-covid-19/, harta poate fi deschisă de pe telefon şi laptop. Accesată de pe telefon cu locaţia deschisă, harta arată cele mai apropiate centre de locul în care se află persoana respectivă.

Sursa: https://www.copac.ro/harta-interactiva-a-centrelor-de-evaluare-covid-19/

Fundația Regală Margareta a României lansează proiectul CONFER pentru dezvoltarea ONG-urilor mici și medii din România

Fundația Regală Margareta a României a lansat, la 1 aprilie 2022, proiectul CONFER - Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor. Proiectul este derulat de Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea și sustenabilitatea a 10 ONG-uri active în mediul rural și urban mic, care deservesc domeniile educațional și social și răspunde misiunii Fundației de a descoperi și inspira lideri să creeze comunități durabile și autonome.

Proiectul CONFER a pornit din dorința de a susține proiecte sociale și educaționale din mediul rural și urban mic, prin consolidarea capacității și sustenabilității a 10 ONG-uri.  Acestea au fost selectate în urma unui apel public și acționează în localități din județele Alba, Arad, Covasna, Cluj, Ilfov, Maramureș, Mureș, Teleorman și Timiș.

www.stiri.ong/ong/articol/fundatia-regala-margareta-a-romaniei-lanseaza-proiectul-confer-pentru-dezvoltarea-ong-urilor-mici-si-medii-din-romania

A fost lansată Asociația Română pentru Combustibili Alternativi

Asociația Română a Combustibililor Alternativi (ARCA) s-a constituit la 17 martie 2022, la inițiativa Asociației Române pentru Mobilitate Sustenabilă, Linde Gas, Messer, InterGas România și Avangarde Safety. ARCA își propune să răspundă „unei necesități stringente de a umple vidul legislativ şi de a dezvolta noi standarde naționale şi continentale în această perioadă de tranziție către energia verde”.          Potrivit inițiatorilor, noua organizație reprezintă interesele producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, utilizatorilor şi transportatorilor de combustibili alternativi.

Sursa: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/03/17/s-a-lansat-asociatia-romana-pentru-combustibili-alternativi--886463           

Platforma www.eduacces.ro – rezultate și perspective

Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) au anunțat, la 21 martie 2022, că platforma www.eduacces.ro. a înregistrat peste 32.000 de utilizatori în cele 10 luni de când este disponibilă. Platforma reprezintă un instrument de sprijin pentru cadrele didactice care vor să adapteze învățarea la nevoile specifice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Crearea platformei eduacces.ro a fost finanțată de Fundația Vodafone România cu un buget de 240.000 de lei prin programul „Connecting for Good”, și dezvoltată de Asociația FDP – Protagoniști în educație, cu sprijinul Code for Romania, în cadrul programului Civic Labs.

Detalii la https://www.stiri.ong/ong/articol/32000-de-utilizatori-au-apelat-la-eduaccesro-pentru-resurse-de-invatare-adaptate-copiilor-cu-cerinte-educationale-speciale

Ora Pământului - cea mai mare acțiune voluntară de mediu

La 26 martie 2022, între orele 20.30 şi 21.30, a avut loc Ora Pământului (Earth Hour), respectiv o uriașă acțiune de voluntariat la care au participat oameni, instituții publice și companii de toată planeta. În peste 8.000 de orașe din peste 190 de țări, luminile au fost stinse pentru o oră, într-un gest simbol pentru dorința umanității de a trăi în armonie cu natura.

Ora Pământului este un eveniment global, organizat şi susţinut de către WWF Internaţional, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an.

Sursa: https://ora-pamantului.ro/

Bright Sky Ro – instrument de luptă împotriva violenței domestice

Aplicația Bright Sky Ro este un instrument digital gratuit care vine în sprijinul victimelor violenței domestice, oferind asistență şi informații utile persoanelor aflate într-o relaţie abuzivă sau celor care vor să ajute astfel de cazuri. Aplicația a fost dezvoltată inițial de către Fundația Vodafone Grup şi ulterior adaptată pentru România în cadrul unui parteneriat cu Poliția Română, Asociaţia Necuvinte şi Asociaţia Code for Romania. Aplicația poate fi descărcată gratuit din AppStore sau Google Play.

Bright Sky Ro are, în primul rând, un rol de informare şi educare, pentru că descrie care sunt categoriile de violență de gen, combate miturile legate de acest fenomen şi permite utilizatorului să evalueze siguranța unei relații prin simpla completare a unui formular electronic. Aplicația oferă şi o bază de date cu servicii de asistență, astfel încât utilizatorul să poată lua legătura cu cel mai apropiat serviciu disponibil în zona în care se află.

Sursa: https://www.agerpres.ro/social/2020/05/07/aplicatie-mobila-gratuita-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice--500673

Franța cofinanțează implementarea unor inițiative civice pentru tinerii din România

Cincisprezece ONG-uri românești vor beneficia de o cofinanțare din partea Ambasada Franței în România și a Institutului Francez pentru implementarea proiectelor câștigătoare ale concursului dedicat organizațiilor societății civile, lansat în cadrul Forumului Tinerilor „Europa unei noi generații”. Proiectele selectate se vor încheia cel mai târziu la sfârșitul anului 2022. Printre obiectivele generale vizate  se numără educarea privind democrația și implicarea civică, dezvoltarea cetățeniei și participării europene și educarea privind mass-media, lupta împotriva dezinformării și formarea gândirii critice.

În contextul în care anul 2022 a fost desemnat de Uniunea Europeană Anul European al Tineretului, tinerii reprezintă una dintre principalele priorități pe agenda curentă a Ambasadei Franței și a Institutului Francez din România. Cele 15 organizații au fost selectate dintre cele 31 care au răspuns apelului la propuneri de proiecte. Proiectele propuse se înscriu în cadrul global al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, definite de Organizația Națiunilor Unite pentru 2030 și vor fi implementate în mai multe regiuni ale României. Valoarea cofinanțării acordate fiecărui proiect va fi de aproximativ 2.500 de euro.

Sursa: www.stiri.ong/ong/articol/15-ong-uri-din-romania-selectate-pentru-implementarea-unor-initiative-civice-pentru-tineri

Ambasada Olandei la București finanțează proiecte vizând promovarea drepturilor omului

Vor fi finanțate proiecte în concordanță cu una sau mai multe dintre prioritățile guvernului olandez în ceea ce privește drepturile omului: drepturi egale pentru femei și fete, drepturi egale pentru comunitatea LGBTI, libera exprimare și libertatea pe internet, libera practicare a religiei și credinței. Proiectele au putut fi depuse până la 15 Aprilie 2022. Proiectele selectate vor trebui să se încheie nu mai târziu de 2024.

Toate informațiile necesare sunt disponibile la https://bit.ly/3t4Pdth

Finanțare de 20.000 de euro pentru tehnologii inovative care îmbunătățesc viața copiilor

Cea de-a patra ediție a programului Innovators for Children a deschis înscrierile pentru proiecte și soluții tehnologice inovatoare care influențează în mod pozitiv calitatea vieții copiilor și adolescenților din România. Ediția din 2022 caută startupuri și antreprenori sociali care dezvoltă cu ajutorul tehnologiei soluții pentru sănătatea fizică și emoțională a copiilor, educație, nutriție și alimentație, siguranță, drepturile copiilor în era digitală și alte domenii care ar putea contribui la o viață mai bună pentru copiii și adolescenții sub 18 ani.

Data de 12 iunie 2022 este termenul-limită pentru înscrierea în program a ideilor, prototipurilor sau a soluțiilor disponibile comercial pe piață (dar nu mai vechi de un an, la data finalizării perioadei de înscriere). Propunerile pot veni din partea unor ONG-uri, antreprenori sociali sau startupuri tech din toată țara. Finaliștii competiției vor fi selectați în cadrul Pitch Day, eveniment public care va deschide o etapă de trei luni de dezvoltare a soluțiilor câștigătoare, cu ajutorul unei finanțări nerambursabile în valoare totală de 20.000 euro. Înscrierea proiectelor se face prin completarea formularului de pe site-ul www.innovatorsforchildren.org.

Sursa: www.stiri.ong/ong/educatie/accelerare-si-finantare-de-20000-de-euro-pentru-inovatii-tehnologice-care-imbunatatesc-vietile-copiilor

Synerb și Norsensus Mediaforum din Oslo: sprijin pentru 12 ONG-uri românești tinere

Synerb, în parteneriat cu Norsensus Mediaforum Norvegia, au dat startul înscrierilor în programul VizionarFundraising strategic pentru ONG-uri la început de drum. Programul este dedicat ONG-urilor aflate la început de drum, care doresc să învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising și să acceseze finanțările potrivite. Programul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni și va viza 12 organizații neguvernamentale românești. Acestea vor avea acces la tabere de învățare, mentorat punctual pe arii specifice de dezvoltare organizațională și vor beneficia de sprijin direct în scrierea de proiecte și consolidarea competențelor de fundraising.

Proiectul Vizionar - Fundraising strategic pentru ONG-uri este derulat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Detalii la www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/synerb-si-norsensus-mediaforum-din-oslo-cauta-12-ong-uri-romanesti-tinere-pentru-a-le-oferi-sprijin-in-drumul-lor-spre-crestere

Asociația Young Initiative și World Vision Romania anunță câștigătorii proiectului Accelerator ONG

Programul Accelerator ONG este o componentă esențială a proiectului “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, derulat  de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea organizațiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate.

În cadrul procesului de selecție, la care au luat parte peste 50 de organizații, au fost evaluate aspecte precum nevoile ONG-ului în contextul programului, aplicabilitatea programului pentru dezvoltarea organizației, motivația, capacitatea și angajamentul pentru program și impactul estimat.

Lista organizațiilor selectate este disponibilă la https://bit.ly/3jDHug5

Proiectul Străzi Deschise inițiat de ARCEN, preluat de Primăria Municipiului București

La 30 aprilie 2022 a debutat o nouă ediție a proiectului Străzi deschise, în organizarea PMB, cu susținerea Centrului Cultural ARCUB, a Centrului de Creație, Artă și Tradiție Creart și al PROEDUS – Centrul  de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București. Proiectul Străzi Deschise presupune pietonizarea mai multor străzi din zona centrală a Capitalei și crearea unor spații de promenadă și relaxare în centrul orașului.

Proiectul a fost inițiat, în urmă cu câțiva ani, de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate și organizația BAZA, cu rezultate pozitive asupra vieții urbane din centrul Capitalei. În 2022, proiectul va continua în fiecare week-end, până la 16 octombrie și va include spectacole de teatru, expoziții, recitaluri de muzică şi poezie și diverse activități sportive şi educaționale.

Mai multe informații la https://www.administratie.ro/arcen-a-trimis-o-solicitare-catre-pmb-de-organizare-a-unor-consultari-privind-instituirea-de-zone-pietonale-in-centrul-bucurestiului/ și https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2022/984

La Miercurea-Ciuc, acțiune publică de conștientizare a autismului

Zeci de persoane au participat, la 5 aprilie 2022, în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, la o acțiune de marcare a Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Mai mulţi tineri care participă la activitățile Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități Sfântul Augustin din Miercurea-Ciuc au împărțit trecătorilor mici inimi din carton, de culoare albastră, realizate de ei, pe care se puteau citi, printre altele, mesajele: „Nu te teme de mine”, „Şi autiștii sunt oameni”, „Fii răbdător cu mine”.

În România, peste 40.000 de persoane suferă de tulburări din spectrul autist. Ziua Internațională a Conștientizării Autismului este sărbătorită anual la 2 aprilie, după ce a fost declarată de către Organizația Națiunilor Unite, în 2007, drept ziua oficială pentru atragerea atenției asupra nevoilor urgente a persoanelor cu autism din întreaga lume.

Sursa: https://informatiahr.ro/ziua-internationala-a-constientizarii-autismului-marcata-in-municipiul-miercurea-ciuc/

La Târgu Frumos, dialog deschis între autorități publice și grupuri aflate în nevoie

"Vocea Comunității” reprezintă o inițiativă dezvoltată de trei organizații ieșene, care și-au propus să sprijine copiii și familiile vulnerabile din orașul Târgu Frumos, județul Iași. În cadrul proiectului, 170 de părinți din grupurile vulnerabile vor beneficia de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces, pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. 50 de copii vor beneficia de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie, iar 35 de lideri locali vor avea oportunitatea de a participa la workshop-uri în cadrul proiectului.

Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 28 februarie 2023.

Sursa: https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/dezvoltare-economica-si-sociala/proiectul-vocea-comunita-ii-dialog-deschis-intre-autorita-i-publice-i-grupuri-aflate-in-nevoie-din-targu-frumos-22417.html

Gala Societății Civile a deschis înscrierile pentru ediția 2022

Gala Societății Civile (GSC), cel mai amplu proiect care promovează şi premiază activitatea sectorului asociativ din România, a anunțat deschiderea înscrierilor pentru ediția a XX-a, începând cu 7 aprilie 2022. Termenul limită pentru înscrierea proiectelor pe site-ul competiției, www.galasocietatiicivile.ro, este 19 mai 2022.

Anul acesta, competiția celebrează 20 de ani dedicați mediului asociativ din România. Și din acest motiv, cu prilejul ediției 2022 GSC introduce o nouă secțiune dedicată proiectelor realizate de tineri, precum și un nou set de premii: Premiile pentru Impact Social.

Mai multe detalii la: https://www.galasocietatiicivile.ro/presa/comunicate/au-inceput-inscrierile-la-gsc-implinim-20-de-ani-dedicati-societatii-civile-22381.html

„O Voce pentru Educație” – o alianță pentru reforma reală a educației din România

La 13 aprilie 2022 a avut loc prima întâlnire extinsă de lucru a alianței „O Voce pentru Educație”, la care au participat 180 de lideri din mediul educațional și de business, dar și reprezentanți ai părinților și elevilor. Întâlnirea a facilitat primul dialog cu Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și echipa sa ministerială, privind cele mai importante măsuri de reformă pentru legea educației, pornind de la principiile definite și prin România Educată, proiect național inițiat de Președintele României.

Membrii Alianței „O Voce pentru Educație”, înființată în aprilie 2022, își propun să încurajeze și să susțină demersurilor unei ample reforme pentru transformarea educației din România în una de calitate. Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina de internet a Ministerului Educației, edu.ro, Alianța „O Voce pentru Educație” este formată din actori relevanți pentru reforma educației: 30 de organizații non-profit și companii educaționale, alături de 20 de camere de comerț și grupuri de business reprezentate de Coaliția Pentru Dezvoltarea României.

Detalii la https://edu.ro/formare_Alianta_O_Voce_pentru_Educatie

Semnal legislativ

Proiect de lege pentru consolidarea legislativă și instituțională a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Ministerul Justiției a lansat, la 7 martie 2022, în dezbatere publică, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte. Proiectul actului normativ vizează o consolidare substanțială a sistemului național instituțional și legislativ care are ca obiectiv o creștere importantă a performanței în domeniul identificării și recuperării activelor rezultate din infracțiuni.

Detalii la https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-consolidarea-legislativa-si-institutionala-a-agentiei-nationale-de-administrare-a-bunurilor-indisponibilizate/

Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Guvernul a modificat alineatul (13) al articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. OUG 16/2022 vizează reglementarea cadrului legal necesar elaborării și adoptării proiectelor de acte normative în situații excepționale, pentru stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului. Astfel, proiectele de acte normative pot fi supuse avizării și aprobării și fără termenul de 30 de zile prevăzut la alin. 2 art.7 din Legea 52/2003, în vederea evitării situațiilor care pot aduce grave atingeri interesului public.

Documentul poate fi consultat la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252298

Atribuțiile Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, clarificate

La 28 aprilie 2022, Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 569/2022 pentru modificarea H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

Noul act normativ stabilește în sarcina ANITP monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane și de organizațiile neguvernamentale, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale. Modificările introduse prin H.G. 569/2022 ajută, astfel, la evitarea unor confuzii și clarifica faptul că activitatea Agenției nu produce imixtiuni în activitatea organizațiilor.

Actul normativ poate fi consultat la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254592 

Infodrog.ro - portal ANA pentru tinerii care au probleme cu consumul de droguri

Agenția Națională Antidrog (ANA) a creat pagina de web INFODROG (http://infodrog.ro), care vine în sprijinul tinerilor aflați în diferite situații de risc din cauza consumului de droguri. Site-ul a fost realizat pentru informarea directă, corectă şi completă, de o manieră profesionistă, a unui număr cât mai mare de tineri cu privire la problematica şi efectele consumului de droguri.

Mai multe informații la http://infodrog.ro/infowebsite.html

Modificări la Legea privind serviciile de sănătate adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, la 17 martie 2022, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 18 martie 2022 și poate fi consultat aici: https://helpautism.ro/legislatie/legea-nr-58-2022-pentru-modificarea-legii-nr-151-2010

Legea achizițiilor publice, modificată în regim de urgență, pentru a facilita investițiile din PNRR în infrastructura de transport

Guvernul României a emis, la 18 martie, Ordonanța de Urgență nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice. Aceasta a modificat legislația legislația aferentă achizițiilor publice și procedurii de eliberare a avizelor, astfel încât să fie grăbită implementarea proiectelor de infrastructură și să se evite riscul pierderii a 12,7 miliarde de euro din PNRR pentru infrastructura de transport.

Actul normativ poate fi consultat la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252773

3.000 de km de trasee cicloturistice urmează să fie înființate prin PNRR

Normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism au fost aprobate, prin Hotărâre de Guvern, la 30 martie 2022. Emiterea actului normativ reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR). Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, în cadrul instituției urmează să fie înființat Centrul Naţional de Coordonare Velo (CNCV), pentru  crearea cadrului de operaționalizare, la nivel național, a 3.000 km de trasee cicloturistice. Bugetul alocat pentru acestea este de 247,5 milioane de euro.

Astfel, Hotărârea de Guvern nr. 441/2022 stabilește tipologiile, caracteristicile şi clasificarea traseelor cicloturistice în funcție de nivelul teritorial (naționale, regionale şi locale), nivelul de dificultate (lejer, mediu şi dificil) şi formă (liniar şi circuit), omologarea, marcarea, administrarea şi finanțarea traseelor de cicloturism, precum şi reglementarea rolului şi a atribuțiilor CNCV.

Actul normativ poate fi consultat la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253521

Legea privind prevenirea și combaterea traficului de droguri, pusă în acord cu normele UE

Președintele României Klaus Iohannis a promulgat, la 11 martie 2022, Legea nr. 80/2022 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II şi III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Noua lege transpune în legislația națională prevederile Directivei delegate (UE) 2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021, în ceea ce privește includerea noilor substanțe psihoactive în definiția termenului «drog».  

Sursa: https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei

OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială 

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ordonanța de urgență nr. 33 din 30 martie 2022 modifică și completează prevederile Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil de dezvoltare a acestui sector, având în vedere că întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat unor probleme sociale complexe. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă și oportunități de angajare pentru tinerii aflați în situații de risc, pentru femei și persoane cu dizabilități, oferindu-le instruire profesională teoretică și practică, pregătire pentru locul de muncă și mentoratul necesar pentru a intra pe piața muncii și pentru a avea o carieră pe termen lung.

Informații suplimentare la http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6539-reforma-economie-sociala-pnrr-30032022

Hotărârea de Guvern nr. 437/2022 privind recunoașterea Fundației Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică

MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 4 aprilie 2022

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253608

Hotărârea de Guvern nr. 486/2022  privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est, județul Galați, ca fiind de utilitate publică

MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 13 aprilie 2022

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253855