Newsletterul Serviciului Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ este realizat de către Secretariatul General al Guvernului în cadrul unui parteneriat încheiat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile începând cu luna octombrie 2021.

 

Documente de politici publice în consultare

Dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru Programul România Educată a fost prelungită

La solicitarea a 153 de ONG-uri din domeniul social și al drepturilor omului, Ministerul Educației a decis prelungirea perioadei de dezbatere publică a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului de Implementare a Proiectului ”România Educată”. Cererea a fost formulată de FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – în numele a 44 de furnizori de servicii sociale, Rețeaua Dizabnet (în numele a 107 de ONG-uri active în domeniul dizabilității), Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) și Asociația Funky Citizens – organizații civice și pentru drepturile omului. Informații suplimentare la:

https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/solicitam-dezbaterea-publica-a-proiectului-romania-educata?fbclid=IwAR1G9qFNX59YMd0N45CUm1k51RIf7-03x97rHIECLZgSzHhBBQbrhVwuQpI

https://www.edupedu.ro/cimpeanu-am-decis-preungirea-perioadei-de-dezbatere-publica-a-proiectului-de-hotarare-de-guvern-pentru-romania-educata/?fbclid=IwAR19xMftnCSLe1EE207So9BB1DxKVbSDrgcMywqo4yyyLT1hWiB6eU0GnEU

Din această toamnă, în România vor funcționa 6 școli-pilot

La începutul lunii septembrie 2021, Ministerul Educației a aprobat funcționarea, începând cu anul școlar 2021 - 2022, a șase școli-pilot, potrivit principiilor de reformă a sistemului de învățământ incluse în proiectul „România Educată”. Astfel, în cele șase școli-pilot elevii și profesorii vor avea parte de un proces de predare-învățare-evaluare mai apropiat de dorințele și nevoile fiecărei comunități și mai apropiat de cerințele și exigențele unui învățământ modern, centrat în mod real pe elev. Cele șase instituții de educație sunt: 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București; Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din municipiul Baia Mare;  Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Curcani, județul Călărași; Școala Gimnazială „Ion Neculce” din municipiul Iași; Școala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din municipiul Sibiu; Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Mai multe informații la https://www.edu.ro/din-această-toamnă-în-românia-vor-funcționa-6-școli-pilot

Conferința de promovare a rezultatelor proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”

La 21 septembrie 2021, Direcția Politici și Strategii din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de beneficiar, a organizat în regim on-line conferința de promovare a rezultatelor proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România” (cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711), implementat în perioada 27.09.2019 – 27.09.2021, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al proiectului l-a constituit Politica Urbană a României ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a orașelor din România. Rezultatele proiectului pot fi accesate pe platforma www.citadini.ro, creată pentru a facilita colaborarea între toți actorii interesați să participe la elaborarea primei Politici Urbane a României, inclusiv rezultatele primului Barometru Urban la nivel național dezvoltat după Eurobarometrul Flash, care se aplică periodic unor orașe selectate din Uniunea Europeană.

Ministrul Muncii anunță că legea asistenței sociale va fi modificată, astfel încât statul să finanțeze țintit o persoană aflată în dificultate şi nu instituții de asistență socială

Anunțul a fost făcut la 22 septembrie 2021, de Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, după inaugurarea, la Mahmudia, a primului centru itinerant de asistență pentru copiii cu dizabilităţi. Ministrul Muncii a afirmat că modificarea legislativă este însoțită şi de măsuri complementare prevăzute în Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), și anume alocarea a 182 de milioane de euro pentru crearea centrelor cu servicii sociale necesare persoanelor vulnerabile. Centrul deschis la Mahmudia este rezultatul unui proiect european de aproape 6 milioane de lei, inițiat de fundația Sera România şi o companie privată. Din septembrie 2022, cheltuielile centrului (care funcționează pe o navă) vor fi preluate de Consiliul Județean Tulcea. Mai multe informații la:

https://jurnal-social.ro/ministrul-muncii-anunta-ca-legea-asistentei-sociale-va-fi-modificata-astfel-incat-statul-sa-finanteze-tintit-o-persoana-aflata-in-dificultate-si-nu-institutii-de-asistenta-sociala/?fbclid=IwAR0Wuifxr5Ppfw2kMhzTflkL2gweGFldRextENXYQOUK9pV2Mx-vTT6yAZA

https://www.facebook.com/Voceadizabilitatii/posts/1142524856274958

Planul național de combatere a cancerului, aproape de finalizare: diagnostic precoce, standarde de calitate în tratarea pacienților, acces la medicamente și aparatură medicală

Anunțul a fost făcut la 11 octombrie 2021, de Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în cadrul unei dezbateri intitulate "Politici și strategii în managementul oncologic / controverse", organizată de Revista Politici de Sănătate și Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente. La discuții a participat și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, cea mai mare asociație de pacienți din România. Acesta și-a exprimat speranța că Planul Național de Combatere a Cancerului va reprezenta un proiect-pilot și pentru alte patologii manifestate în România.

Mai multe informații la:

https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25097677-planul-national-combatere-cancerului-aproape-finalizare-diagnostic-precoce-standarde-calitate-tratarea-pacientilor-acces-medicamente-aparatura-medicala.htm

Evaluarea OG26/2000: continuă dialogul Ministerului Justiției cu ONG-urile

Până la începutul lunii noiembrie, peste 50 de organizații neguvernamentale au purtat discuții la Ministerul Justiției, în cadrul procesului de evaluare instituțională a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

ONG-urile au identificat cu precădere o serie de probleme în aplicarea OG 26/2000, de la practica neunitară a instanțelor la procedurile dificile de schimbare a statutului unui ONG, care durează luni întregi. Luând în calcul inclusiv sugestiile formulate de organizațiile neguvernamentale, Ministerul Justiției va elabora, până la începutul lunii decembrie 2021, un proiect modificare a OG26/2000 care va fi supus consultării publice, conform Legii transparenței decizionale. În etapa consultării publice toți cei interesați, indiferent dacă au participat sau nu la dezbaterile din ultimele luni, vor putea să trimită observații/propuneri referitoare la proiect.

Deocamdată, Departamentul de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției a analizat legislația câtorva state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Franța, Estonia, Finlanda, Germania, Croația, Spania, Olanda, Italia, Suedia ș.a.) cu privire la înființarea și dizolvarea asociațiilor și fundațiilor. Sumarul concluziilor, prezentat organizațiilor neguvernamentale care au participat la dezbaterile de la Ministerul Justiției, poate fi consultat aici. La rândul lor, organizațiile neguvernamentale monitorizează îndeaproape dezbaterea și procesul de modificare a legislației, pentru a evita orice posibilă restrângerea a dreptului de asociere și manifestare a societății civile.

Mai multe informații la https://fonss.ro/autoritatile-insista-sa-modifice-og-26.../

Aprobarea Planului național de acțiune 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022

Executivul României a aprobat, la 2 octombrie a.c., Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 şi a Planului național de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022. Documentul aduce o serie de completări Strategiei și aprobă  Planul naţional de acţiune 2021-2022.

Scopul strategiei este de reducere a impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia și este constituită pe cinci direcţii de acţiune: prevenirea traficului de persoane, protecția și asistența victimelor, combatere, monitorizarea și evaluarea fenomenului și a implementării politicilor, cooperare interinstituțională și internațională.

Hotărârea de Guvern poate fi consultată la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247655

Consultare publică privind prima versiune a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a elaborat, în colaborare cu reprezentanții statelor participante și cu sprijinul experților din cadrul proiectului de asistență tehnică TESIM, prima versiune a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Documentul are la bază analiza teritorială a ariei Programului, prevederile incluse în Regulamentele europene aplicabile precum și recomandările Comisiei Europene. Obiectivele de politică și specifice care vor fi finanțate au fost aprobate de Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 format din reprezentanții celor nouă state participante în Program (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina). Documentul de programare poate fi consultat pe site-ul ul www.blacksea-cbc.net, în secțiunea dedicată Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027.

ANDPDCA va elabora planul de acțiune al “Garanției pentru Copii”

Guvernul României a aprobat, în ședința din 22 octombrie, Memorandumul privind desemnarea Coordonatorului național responsabil cu implementarea Recomandării Consiliului Uniunii Europene privind Garanția pentru Copii. Elaborarea Planului de Acțiune pentru punerea în aplicare a Recomandării va fi realizată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), sub coordonarea ministrului interimar al muncii și protecției sociale Raluca TURCAN, în calitatea de „Coordonator național”. După etapa desemnării coordonatorului la nivel național, țara noastră trebuie să identifice copiii aflați în dificultate și să elaboreze un plan național de acțiune aplicabil până în 2030.

La nivel european, sărăcia sau excluziunea socială reprezintă o problemă prioritară, având în vedere faptul că aproximativ unul din cinci copii sunt afectați de acest fenomen. În România nivelul este ridicat: mai mult de unul din trei copii sunt afectați de sărăcie sau excluziune socială, respectiv 1,3 milioane de copii.

Informații suplimentare la http://andpdca.gov.ro/w/andpdca-va-elabora-planul-de-actiune-al-garantiei-pentru-copii-sub-coordonarea-ministrului-muncii-raluca-turcan/

Conferința de lansare a „Studiului privind percepțiile și eficiența instrumentelor antidiscriminare în domeniul educației”

La 24 septembrie 2021 a avut loc, la București, conferința de lansare a „Studiului privind percepțiile și eficiența instrumentelor antidiscriminare în domeniul educației”, realizat în cadrul Proiectului ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori” – ProfsAgainstDiscrimination, care este implementat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Politici Publice, pentru o perioadă de 24 de luni, finanțat de Comisia Europeană prin Programul RECRDIS-DISC-AG-2020, conform Acordului nr.963306. În cadrul studiului au fost prezentate rezultatele celor trei sondaje realizate la nivel național în rândul profesorilor, părinților și Inspectoratelor Școlare Județene cu privire la existența fenomenului discriminării, precum și o analiză a cadrului legislativ și a instrumentelor antidiscriminare existente la momentul actual în domeniul educației. Cele trei sondaje, precum și Studiul, pot fi consultate, accesând link-ul: https://www.cncd.ro/.../proiectul-combaterea.../

Întâlnire de lucru privind elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Sălaj

La 16 septembrie, Consiliul Județean Sălaj a organizat o nouă întâlnire în cadrul procesului privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului pentru perioada 2021-2027. Potrivit unui comunicat de presă al CJ Sălaj, la discuții au participat specialiști ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (responsabili cu elaborarea acestui instrument managerial) precum și reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice şi ai ONG-urilor. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 face parte dintr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Mai multe informații la https://www.administratie.ro/intalnire-de-lucru-privind-elaborarea-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-judetului-salaj/

Noutăți privind întâlniri, parteneriate între administrația publică și mediul asociativ

Evenimentul de prezentare a proiectului de act normativ pentru implementarea Programului Național de Suport pentru Copii “Din grijă pentru copii”

La 14 septembrie, premierul Florin Cîțu și consilierul de stat Mădălina Turza au participat la evenimentul de prezentare a proiectului de act normativ pentru implementarea Programului Național de Suport pentru Copii “Din grijă pentru copii”. Este vorba despre cel mai amplu Program dedicat sănătății emoționale și siguranței copiilor, în contextul Pandemiei de COVID-19. România devine astfel una dintre primele țări europene care pun pe agenda publică de priorități dimensiunea sănătății psiho-emoționale a copiilor, dar și siguranța acestora, în contextul noilor tipuri de amenințări la care sunt expuși.

Durata Programului este de 2 ani și va beneficia de un buget de aproape 6 milioane de euro.
Informații suplimentare: https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/09/14/comunicat-de-presa-guvernul-romaniei--779084

Prima ședință ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar sub președinția Ministerului Afacerilor Interne

La 6 septembrie 2021, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc prima ședință ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii, Ministerului Educației, precum și Șeful Centrului de Drept Internațional Umanitar din cadrul Universității de Apărare „Carol I”, structură care asigură Secretariatul permanent al CNDIU.

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, înființată în scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar. Președinția Comisiei se exercită anual, prin rotație, de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, președintele fiind desemnat la nivel de secretar de stat.

Informații suplimentare la https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-213/

Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Democrației

Ministerul Afacerilor Externe a salutat, la 15 septembrie a.c., aniversarea Zilei Internaționale a Democrației, un moment de reflecție asupra importanței democrației la nivel global, precum și de reafirmare a angajamentului față de promovarea și susținerea principiilor democratice.

Contribuția României la nivel internațional pe acest palier este recunoscută inclusiv prin exercitarea de către țara noastră, în perioada 15 septembrie 2019 – 15 septembrie 2022, a Președinției Comunității Democrațiilor, cea mai amplă platformă de dezbatere și schimb de experiență pe tema consolidării democrației la nivel global.

Informații suplimentare la http://www.mae.gov.ro/node/56684

Acordarea de către România a unei contribuții voluntare la Fondul de solidaritate pentru femei, creat de Organizația Internațională a Francofoniei

România a acordat o contribuție voluntară în valoare de 40.000 de euro pentru fondul de solidaritate creat de Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) pentru femei, „La Francophonie avec Elles”. Acest sprijin se înscrie în contribuția activă a României, stat cu 30 de ani de apartenență la mișcarea francofonă, la îndeplinirea obiectivelor-cheie ale OIF.

Fondul de solidaritate pentru femei „La Francophonie avec Elles” a fost creat în iulie 2020, la propunerea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, și cu acordul statelor membre ale OIF, printre care și România,  pentru un termen inițial de patru ani, până în 2024. Fondul are drept scop facilitarea accesului la dezvoltare economică, educație, sănătate și protecție față de violența împotriva femeilor și fetelor, în condițiile în care femeile și fetele în situație de vulnerabilitate sunt cele mai afectate de criza cauzată de pandemia de COVID-19.

Mai multe informații la http://www.mae.gov.ro/node/56683

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la cea de-a 5-a ediție a Black Sea and Balkans Security Forum

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, la 4 septembrie 2021, la dezbaterile celei de-a 5-a ediții a Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la București de către think tank-ul New Strategy Center (NSC). Șeful diplomației române a intervenit în cadrul sesiunii Provocări și Oportunități în Lumea Post-Pandemică, prilej cu care a menționat importanța pe care România o acordă unei abordări integrate din partea UE a conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică, precum și unui cadru conceptual mai amplu și mai clar al securității la Marea Neagră. Demnitarul român a subliniat așteptările pentru un semnal puternic din partea UE către parteneri cu ocazia Summitului Parteneriatului Estic, programat să se desfășoare la 15 decembrie 2021 și de la care se așteaptă stabilirea unei viziuni strategice și pe termen lung, pentru perioada post-2020.

Informații suplimentare la www.mae.ro/node/56563

Șeful diplomației române a deschis a XIV-a ediție a Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră

Manifestarea s-a desfășurat în perioada 13-15 octombrie 2021, sub titlul „Întărirea capacității organizațiilor societății civile de la Marea Neagră de a spori cooperarea și stabilitatea regională”. Ediția din acest an a urmărit să identifice provocările comune cu care se confruntă organizațiile neguvernamentale din regiune și, totodată, să evalueze impactul pandemiei de COVID-19 asupra ONG-urilor din regiunea Mării Negre. Evenimentul a fost organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND, cu sprijinul Comisiei Europene și sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României.

 Mai multe informații la http://www.mae.gov.ro/node/56977

Reuniuni din cadrul campaniei MAE „Dialog cu diaspora pe teme consulare – 2021”

La 24 septembrie 2021, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o nouă reuniune în cadrul campaniei „Dialog cu diaspora pe teme consulare – 2021”. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, cu participarea unor membri ai comunității și mediului asociativ românesc din Republica Italiană.

Informații suplimentare la http://www.mae.gov.ro/node/56807

Un eveniment similar s-a desfășurat la 29 septembrie 2021, cu prilejul inaugurării noului sediu al Consulatului General al României la Dubai. Reuniunea din emiratul arab a avut loc în format fizic, cu membrii comunității și ai mediului asociativ românesc din Emiratele Arabe Unite.

Informații suplimentare la http://www.mae.gov.ro/node/56842

O a treia reuniune organizată în cadrul campaniei „Dialog cu diaspora pe teme consulare – 2021” a avut loc la 25 octombrie 2021, în Spania. Discuțiile au fost moderate de ambasadorul României în Regatul Spaniei, Gabriela Dancău, în prezența consilierului de stat al Administrației Prezidențiale, Sandra Pralong, a unor înalți funcționari din cadrul Departamentului Consular al MAE și a mai multor reprezentanți ai comunității și mediului asociativ românesc din Spania.

Mai multe informații la http://www.mae.gov.ro/node/57046

Diplomația română, reprezentată la cel de-al IX-lea Forum Eurosfat - “Europa este Viitorul”

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 25 octombrie a.c., la sesiunea de deschidere a celui de-al IX-lea Forum Eurosfat “Europa este Viitorul”. Evenimentul a fost organizat de Europuls, sub patronajul instituțiilor europene de la Bruxelles. Dezbaterea a oferit prilejul unui schimb de opinii cu privire la provocările la adresa Uniunii Europene în contextul generat de pandemia de COVID-19, oportunitățile de transformare a „lecțiilor învățate” din această experiență în soluții pentru consolidarea Uniunii, dar și cu privire la așteptările de la Conferința privind viitorul Europei, în acest nou context.

Detalii suplimentare la http://www.mae.ro/node/57035

Vizită la MAE a unei delegației a Fundației Heritage

Delegația Fundației Heritage a fost condusă de James Jay Carafano, vicepreședinte, coordonator al domeniului apărare și politică externă. Oaspeții au fost primiți de secretarul de stat MAE pentru afaceri strategice, Dan Neculăescu. Reuniunea, desfășurată la 20 octombrie, a prilejuit un schimb amplu de vederi cu privire la situația de securitate din Marea Neagră, cu accent pe menținerea unui nivel de atenție corespunzător importanței strategice și riscurilor de securitate din regiune.

Informații suplimentare la http://mae.ro/node/57014

Ministrul Barna Tánczos a participat la Forumul Orașelor Verzi, de la Brașov

Ministrul Barna Tánczos  a participat, la 9 septembrie 2021, la Conferința internațională de politici publice găzduită de Colegiul Național „Andrei Șaguna" din Brașov. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului Orașelor Verzi, desfășurat în perioada 6-12 septembrie 2021 la Brașov. Într-una dintre intervențiile sale, dedicată subiectului mobilității urbane sustenabile, ministrul a subliniat că „traficul este principalul vinovat de poluarea din marile aglomerări urbane, chiar dacă fiecare dintre noi are impresia că poluarea pe care o generează nu are un impact deosebit asupra mediului. Dar dacă adunăm milioanele de mașini care circulă zilnic,  situația este catastrofală. Trebuie să venim cu soluții pertinente și să schimbăm mentalități, precum și atitudinea noastră, a tuturor (…)”.

Mai multe detalii la http://www.mmediu.ro/articol/ministrul-barna-tanczos-a-participat-la-forumul-oraselor-verzi-de-la-brasov/4513

Cea de-a 8-a zi de Curățenie Națională

La 18 septembrie a avut loc cea de-a 8-a zi de Curățenie Națională – eveniment organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Let’s Do It, România!. Cu acest prilej, 175 de țări din comunitatea Let’s Do It, World s-au unit într-o cauză comună: o lume fără deșeuri. ”Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține inițiative precum Let’s Do It, România!, care vin în sprijinul protejării mediului înconjurător și al respectării acestuia. Demersurile de acest fel sunt un pas către o natură mai curată și contribuie la dezvoltarea conștiinței civice a fiecăruia dintre noi”, a precizat ministrul Barna Tánczos.

Informații suplimentare la https://letsdoitromania.ro/lets-do-it-romania-organizeaza-ziua-de-curatenie-nationala-pe-18-septembrie/

Eveniment în cadrul campaniei „Vinerea Verde”

În cadrul campaniei ”Vinerea Verde”, Camera Deputaţilor  a inaugurat, la 1 octombrie, o staţie automatizată de închiriere de biciclete electrice I’Velo Urban, amplasată în parcarea instituţiei. La inaugurare au participat preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, George Stângă, Secretarul General al Camerei Deputaţilor, George Ionuţ Dumitrică şi preşedintele Asociaţiei Green Revolution, Raluca Fiser.

Mai multe informații la http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=22620

Comitetul Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România a agreat calendarul de lucru pentru activitățile din perioada următoare

Cea de-a treia reuniune a Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România (CNC) s-a desfășurat în format hibrid, la 15 septembrie 2021. În premieră pentru Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în România, Comitetul va fi coordonat de către doi co-președinți, din partea mediului guvernamental, respectiv din partea societății civile, în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, Comitetul a hotărât alegerea doamnei Georgiana Marcu din partea Fundației pentru Dezvoltare Societății Civile drept co-președinte al CNC, alături de domnul Istvan Zahoranszki - Secretar General Adjunct al Guvernului. În cadrul reuniunii, Comitetul a agreat calendarul de lucru, cu scopul unei bune implementări a angajamentelor asumate prin Planul Național de Acțiune 2020-2022, dar și în vederea unei bune gestionări a priorităților guvernării deschise.

Mai multe informații la https://sgg.gov.ro/1/guvernare-deschisa-2/...

Conferință online „Învățarea și educația adulților - Un răspuns la provocările viitoare”

La 8 septembrie 2021, sub egida președinției Sloveniei la Consiliul Uniunii Europene a avut loc conferința online Învățarea și educația adulților - Un răspuns la provocările viitoare. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ministerului Educației, Științei şi Sportului din Slovenia şi Institutul UNESCO pentru Învățare pe tot parcursul vieții (UIL). Agenda evenimentului a cuprins sesiuni de dezbatere referitoare la teme precum provocările demografice pentru educația adulților, dobândirea de competențe pentru o viață mai bună și pregătirea celei de-a șaptea conferințe internaționale UNESCO pentru educația adulților, în 2022.

Detalii suplimentare, la https://conference-ale.eu/

Ședința Comisiei de Dialog Social organizată de Ministerul Educației - poziția Fepal

Fepal - Federația părinților și aparținătorilor legali din România și Grupul Civic “Părinții cer schimbare” au participat, la 11 octombrie 2021, la ședința Comisiei de Dialog Social organizată de Ministerul Educației. În cadrul comisie, organizațiile ce reprezintă interesele părinților și elevilor au doar rol de invitat, fără drept de vot. Discuțiile între partenerii sociali au vizat, printre altele, criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și decizia de decuplare a școlilor de la rata de infectare cu Covid-19 din localități (măsură decisă prin Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerul Sănătății nr. 5338/1082/1.10.2021).

Informații suplimentare la https://www.parintiicerschimbare.ro/sedinta-comisiei-de.../

Dezbatere organizată de Consiliul Național al Dizabilității din România, în parteneriat cu Asociația „Ridică-te și umblă”

Consiliul Național al Dizabilității din România, în parteneriat cu Asociația „Ridică-te și umblă”, a organizat dezbaterea cu tema „Sărăcia veniturilor în rândul persoanelor cu dizabilități”. Evenimentul s-a desfășurat la 6 octombrie 2021, online, prin intermediul platformei Zoom. La dezbatere au participat Florica Cherecheș, președinta Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Mihaela Grecu și Alexandra Nemeș din partea Ministerului Muncii, reprezentanți ai DGASPC, jurnaliști, consilieri ai unor parlamentari. De asemenea, au fost invitate să vorbească persoane cu dizabilități și părinți ai unora dintre aceștia, care au prezentat situațiile de viață cu care se confruntă.

Informații suplimentare la https://www.fcndr.ro/index.php/2021/10/11/saracia-veniturilor-in-randul-persoanelor-cu-dizabilitati/

Conferință pe un proiect european pe tema zonei montane

Începând cu anul 2002, România sărbătorește, la 14 septembrie, Ziua Muntelui. Cu această ocazie, la 14 septembrie 2021 a avut loc Conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea capacității administrative a MADR susţinută de planificare strategică şi un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea şi simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri şi cu cetăţenii din România, cu accent pe zona montană”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod 127012. La conferință au participat Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, precum și directorul general al Agenției Naționale a Zonei Montane, Veronica Țaran Baciu. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid.

Detalii la https://www.madr.ro/comunicare/6987-comunicat-de-presa.html

Eveniment de omagiere a persoanelor deportate în Bărăgan, în vara anului 1951

La 7 septembrie 2021, un eveniment de omagiere a persoanelor ce au fost deportate în Bărăgan, în vara anului 1951, a fost organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan. Evenimentul se înscrie în proiectul Pâinea Păcii, inițiat de Republica Federală Germania în anul 2013, prin Ministerul Federal pentru Alimentație, Agricultură și Protecția Consumatorilor. Pâinea păcii are ca parteneri instituționali ministerele cu responsabilități pe domeniul agricol și, ca parteneri sociali, organizații neguvernamentale din Germania, Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria și România.  

Mai multe informații la https://www.cotidianulagricol.ro/omagiere-a-persoanelor-ce-au-fost-deportate-in-baragan/

Competiția „Educație pentru toți”

La 15 septembrie 2021 a expirat perioada de înscriere în competiția „Educație pentru toți”, care va premia campionii dezvoltării durabile din domeniul educației. Întrecerea este organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României și se adresează ONG-urilor, grupurile de inițiativă, instituțiile de învățământ și societățile comerciale care au derulat în ultimii 3 ani proiecte care pun în prim-plan educația.

Mai multe detalii la https://docs.google.com/.../1FAIpQLScJ5XVeK7b.../viewform..

Managementul școlar în contextul interetnic și intercultural - cea de-a doua conferință, 8-10 octombrie 2021

Conferința s-a desfășurat la Băile Felix, în organizarea Asociației ”Rákóczi” și a Centrului pentru Formare Continuă în Limba Maghiară. Evenimentul a beneficiat de finanțare din partea Departamentului pentru Relații Interetnice. La conferință au participat peste 150 de reprezentanți ai instituțiilor școlare cu predare în limbile minorităților din toată țara. În cadrul prezentărilor au fost dezbătute provocările și posibilitățile învățământului în limbile minorităților din România.

Mai multe detalii despre eveniment la http://www.dri.gov.ro/.../conferinta-nationala-in.../

Mind Architect și Fundația OTP Bank România, cu sprijinul Ministerului Educației, lansează proiectul de învățare Neuroștiința la Clasă

”Neuroștiința la clasă” este un program educațional care își propune să facă din neuroștiință și psihologie domenii aplicate în viețile elevilor și studenților. Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, începând cu clasa a III-a, care își doresc să îi ajute pe elevi să devină mai conștienți de sine și să ducă vieți mai împlinite. Materialele auxiliare pregătite de inițiatorii proiectului împreună cu partenerii educaționali ai acestora pot fi descărcate gratuit de către profesori de pe website-ul programului, NeurostiintaLaClasa.ro. Acestea sunt concepute sub formă de ghiduri, adaptate grupelor de vârstă și etapelor de dezvoltare psihologică ale elevilor la momentul susținerii cursurilor.

Mai multe informații la http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/mind-architect-si-fundatia-otp-bank-romania-cu-sprijinul-ministerului-educatiei-lanseaza-proiectul-de-invatare-neurostiinta-la-clasa/?fbclid=IwAR09Nj6471zuN1rqXrArOC6Gk4PemG-z3MhbybH3EAJ0gQvKzp5QfzSSN9I

Ministerul Educației și Teach for Romania a lansat un program-pilot de mentorat destinat cadrelor didactice debutante din învățământul public care predau în școli defavorizate

Programul este derulat de un consorțiu format de 16 organizații partenere din 6 state membre ale Uniunii Europene și face parte din proiectul internațional NEST - Suport și formare pentru cadre didactice debutante, finanțat prin programul Erasmus+, subprioritatea 3 - „Sprijin pentru reforma politicilor publice”. Partenerii din România sunt Ministerul Educației și organizația Teach for Romania.  Cadrele didactice care doresc să se alăture proiectului în calitate de membri au fost invitate să își depună candidaturile între 24 septembrie și 5 noiembrie 2021.

Mai multe detalii la https://www.edu.ro/NEST_program_pilot_mentorat_profesori_debutanti

Summitul tinerilor din mediul rural: MOBILIZARE PENTRU SCHIMBARE #ÎNRITMRURAL

Cea de-a doua ediție a Summitului Tinerilor din Mediul Rural a adus împreună 150 de participanți (tineri din mediul rural din 18 județe, 21 de facilitatori și experți, autorități publice de la nivel local, județean și național). Activitățile au avut loc în satul Dorobanți, comuna Aroneanu din județul Iași, între 31 august și 4 septembrie 2021: workshopuri și ateliere susținute de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și specialiști în domeniul tineretului, sesiuni plenare în care au fost puse în discuție politicile de tineret și măsurile de sprijin care există la acest moment pentru tinerii din mediul rural, precum și activități de socializare care au urmărit să crească motivația tinerilor de a lucra pe viitor mai bine într-o Rețea Informală a Tinerilor din Mediul Rural. Cu acest prilej au fost prezentate candidaturile celor 7 comune finaliste pentru titlul de Sat European de Tineret 2022, Evenimentul a fost coordonat de către Guvernanța programului European Youth Village formată din Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, și implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Aroneanu, Grupul de inițiativă a tinerilor Aroneanu 2021 și Asociația Cavalerii Turnului Înclinat, cu sprijinul Erasmus Plus și al Corpului European de Solidaritate.

Mai multe informații la https://europeanyouthvillage.eu/summitul-tinerilor-din-mediul-rural-2021-mobilizare-pentru-schimbare-inritmrural/

Parteneriat între ANES și Asociația Femeilor Românce din Italia (ADRI)

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a încheiat un parteneriat cu Asociația Femeilor Românce din Italia (ADRI) și Romanian Women’s Lobby (RWL). Parteneriatul a fost încheiat în cadrul proiectului „GLORIA – feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”, finanțat prin programul Active Citizens Fund România, program susținut de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unor acțiuni și măsuri pentru reducerea fenomenului violenței de gen și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor români aflați pe teritoriul Italiei, cu orientare pe problemele femeilor aparținând grupurilor vulnerabile din perspectiva violenței domestice, discriminării, exploatării sexuale, exploatării prin muncă și traficului de persoane.

Informații suplimentare la https://anes.gov.ro/incheierea-unui-protocol-de-colaborare-intre-agentia-nationala-pentru-egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati-asociatia-femeilor-romance-din-italia-si-romanian-womens-lobby-in-vederea/

Întâlnire ANES - Centrul de Studii, Koinè Europe, Lecce, Italia

Secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Luminița Popescu, a avut o întâlnire cu directorul asociației Centrul de Studii Koinè Europe din Lecce, Italia. Este vorba despre o organizație specializată în derularea de cursuri de instruire/recalificare pentru româncele din Italia - femei și tinere studente sau absolvente de liceu - cu scopul facilitării integrării sociale a acestora. Asociația se pregătește să deschidă o filială și în România, care să asigure pregătirea profesională a persoanelor care vor să plece la muncă în Italia. Conducerea ANES și-a exprimat susținerea pentru inițiativele organizației, ca parte a eforturilor de consolidare a colaborării dintre Agenție și ONG-urile care reprezintă românii din Diaspora.

Detalii la https://anes.gov.ro/intalnire-cu-nicoleta-apopei-director-al-centrului-de-studii-koine-europe-lecce-italia/

Sesiune de informare cu participarea ONG-urilor interesate de proiectul „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”

La  de 20 octombrie 2021 a avut loc, în format hibrid, o sesiune de informare cu participarea organizațiilor neguvernamentale interesate de procedura de selecție a unor parteneri în vederea implementării proiectului „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Reuniunea a fost organizată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți și adapta capacitatea de răspuns a autorităților publice centrale și locale pentru a oferi un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen, în contextul pandemiei de COVID-19.

Detalii la https://anes.gov.ro/metodologie-de-selectie-a-organizatiilor-neguvernamentale-ong-in-calitate-de-parteneri-in-cadrul-proiectului-predefinit-vera-positive-change-through-integrated-action-in-turbulent-times/

Proiectul ”VioGen – RoJust” – derulat de ANES în colaborare cu organizații neguvernamentale

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) va implementa proiectul ”VioGen – RoJust”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Apelului „Drepturile omului – implementare la nivel național”, gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială. Durata de impementare a proiectului este de 22 de luni, iar valoarea totala este de 3.693.585 lei. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu patru organizații neguvernamentale cu vastă experiență în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și respectării drepturilor omului: Centrul FILIA , Asociația Transcena, Asociația ANAIS, Asociația GRADO.

Detalii la https://anes.gov.ro/aprobarea-proiectului-viogen-rojust/

Proiect umanitar dedicat luptei împotriva cancerului: Cursă ciclistă de 4.000 km între Franța și România

La 17 septembrie 2021, 17 cicliste au plecat de la Ambasada României de la Paris într-un maraton spre București, parte a unui proiect de luptă împotriva cancerului mamar. Traseul s-a încheiat la 16 octombrie la ambasada Franței din România. Echipa franceză a străbătur zece țări europene, într-un traseu de 4000 de km. Evenimentul a fost organizat de Asociația franco-română Casiopeea, sub înaltul patronaj al Ministerului Sporturilor, în parteneriat cu Ambasada României în Franța, pentru marcarea împlinirii a 10 ani de la înființarea asociației în România și a 5 ani de la înființarea Casiopeea Franța.

Mai multe detalii la https://www.g4media.ro/proiect-umanitar-dedicat-luptei-impotriva-cancerului-cursa-ciclista-de-4-000-km-intre-franta-si-romania-punct-de-plecare-ambasada-romaniei-la-paris.html

Ștafeta Veteranilor Invictus, ediția a VIII-a

Între 1 și 25 octombrie 2021 s-a desfășurat ediția a VIII-a a Ștafetei Veteranilor, la care participă voluntarii Asociației Invictus, alergători și cicliști, militari și civii. Ștafeta are trei trasee: albastru, galben și roșu - de la Mărășești, Făgăraș și Chișinău, până la Carei, însumând aproximativ 3.800 kilometri. Evenimentul s-a încheiat la 25 octombrie, la Monumentul Ostașului Român din Carei, când Stafeta a prezentat onorul, în mod simbolic, tuturor celor care s-au jertfit pentru România. Ștafeta Veteranilor este un eveniment organizat de voluntari cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, care și-au propus să promoveze memoria eroilor români prin intermediul sportului.

Mai multe detalii despre parcursul ștafetei, la https://www.facebook.com/InvictusTeamRomania

Patrimoniul cultural imaterial românesc recunoscut de UNESCO: statutul actual și soluții pentru viitor – dezbatere organizată de Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului

Dezbaterea a avut loc la 18 octombrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial (sărbătorită pe 17 octombrie). Masa rotundă virtuală a fost transmisă pe platforma Zoom și pe pagina Centrului Național de informare și promovare a patrimoniului cultural. În centrul discuțiilor purtate de experți din diverse instituții naționale s-au aflat cele 7 elemente de patrimoniu cultural imaterial românesc înscrise pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Omenirii. România are două dosare aflate în curs de analiză la Comitetul de Evaluare al UNESCO : Tradiții de creștere a cailor lipițani și Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală.

Mai multe detalii la http://www.cultura.ro/patrimoniul-cultural-imaterial-romanesc-recunoscut-de-unesco-statutul-actual-si-solutii-pentru și la https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-elementelor-vii-de-patrimoniu-cultural-imaterial

Dezbatere organizată de Salvați Copiii România și Senatul României: Proiect comun România – Republica Moldova pentru sprijinirea mamelor adolescente din comunități defavorizate

La 29 septembrie a.c. a avut loc evenimentul de lansare a primului proiect comun România – Republica Moldova pentru sprijinirea mamelor adolescente din comunități defavorizate. Proiectul este sprijinit de MSD România, Salvați Copiii, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului și Asociația Sănătate pentru Tineri din Chișinău. La eveniment au participat inclusiv reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului României. Proiectul vizează un număr de circa 6.300 de beneficiari (adolescente însărcinate, mame minore și copii cu vârsta de până la 5 ani) din 61 de comunități rurale defavorizate din cele două țări, cu cele mai mari incidențe ale sarcinilor la adolescente. Datele statistice arată că, în prezent, 2 din 5 gravide adolescente din zonele rurale defavorizate nu își efectuează analizele recomandate în perioada de sarcină, din cauza lipsei accesului la servicii medicale și a resurselor financiare.

Detalii la https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Statistica-si-cazuistica-mame-minore-proiect-transfrontalier_Comunicat-de-presa.pdf

Local

Ce s-a întâmplat cu fabricile din Militari? – Un cartier din București își redescoperă trecutul

În ultimele decenii, cartierul Militari a parcurs drumul de la un sat din periferia capitalei, la cartier de suport al industriei socialiste, fiind astăzi spațiu de consum și dezvoltare. Asociația Politeia împreună cu Primăria Capitalei prin ARCUB anunță lansarea proiectului „Trecutul industrial al Bucureștiului - recuperarea memoriei pierdute: Cartierul Militari”. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea identității locale prin documentarea și popularizarea istoriei recente a unor puncte cheie din patrimoniul industrial în dezvoltarea cartierului (platforma Preciziei, Cora Lujerului - fosta Fabrică Miorița, Turbomecanica, Apaca, Fabrica de ceramică etc). Demersul este unul colaborativ, locuitorii cartierului Militari, dar și toți cei care au lucrat la fabricile din zonă, fiind invitați să participe la toate etapele proiectului. Cei care doresc să participe sau să urmărească desfășurarea proiectului o pot face urmărind pagina de Facebook a proiectului Cartierul Militari - Trecutul industrial sau pe site-ul www.politeia.ro.

Parteneriat pentru educație rutieră în sectorul 3 al Capitalei

Începând cu 4 octombrie, copiii din clasele a III-a și a IV-a din 10 școli ale sectorului 3 beneficiază de ore de educație rutieră, la inițiativa Asociatiei EDIT, în parteneriat cu în cadrul programului România în Siguranță, finanțat de Primăria Sectorului 3 din București. Programul își propune să ajungă, cu lecții de educație rutieră și prim-ajutor, la 5.000 de elevi din București și din țară, până la sfârșitul anului, și la peste 500.000 de copii și adolescenți, în următorii trei ani.

Informații suplimentare la https://www.stiri.ong/ong/educatie/1200-de-elevi-din-10-scoli-ale-sectorului-3-vor-beneficia-de-ore-de-educatie-rutiera-prin-programul-romania-in-siguranta

Botoșani: acțiune de refacere a traseelor turistice de la Ipotești

La 7 septembrie 2021 s-a desfășurat o acţiune civică de refacere a traseelor turistice din pădurea de la Ipoteşti, județul Botoșani. Cu acest prilej a fost revopsit „Observatorul”, locul din care pot fi văzute toate împrejurimile satului în care s-a născut Mihai Eminescu. Acțiunea este parte din proiectul „Pictăm Ipoteştiul în culorile Tineretului”, implementat de Societatea Cultural-Artistică „Arlechin”, Clubul „Interact”, Centrul Judeţean de Voluntariat şi Consiliul Judeţean al Elevilor, cu finanțare din bugetul Consiliului Judeţean Botoșani. La acțiune a participat inclusiv preşedinta CJ Botoşani, Doina Federovici.

Detalii suplimentare la https://www.agerpres.ro/administratie/2021/09/06/botosani-presedintele-cj-a-luat-parte-la-o-actiune-de-refacere-a-traseelor-turistice-si-de-revopsire-a-observatorului-de-la-ipotesti--774818

„Cornul și laptele”, pentru prima dată, din surse locale și ecologice

Anul școlar 2021-2022 va fi primul în care copiii din școlile și grădinițele de stat și cele particulare acreditate din orașul Brașov vor primi în pachețelul cu alimente produse provenite și de la producători locali și ecologici, în cadrul programului „Cornul și laptele”. Acest început de schimbare în alimentația publică, pentru susținerea sustenabilității de mediu, antreprenoriatului agricol local și sănătății publice, vine în contextul unei colaborări între WWF România și Primăria Municipiului Brașov. Este pentru prima dată când produsele din programul „Cornul și laptele” nu vor mai fi alese în funcție de prețul cel mai mic, ci în funcție de raportul calitate-preț (50%-50%).

Mai multe informații la https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/cornul-si-laptele-pentru-prima-data-din-surse-locale-si-ecologice

La inițiativa unui ONG de dezvoltare locală, Ținutul Buzăului ar putea deveni Geoparc UNESCO

O echipă de experți UNESCO a sosit în România, la 15 septembrie, cu misiunea de a studia Ţinutul Buzăului şi de a verifica dacă realitatea din teritoriu corespunde cu dosarul transmis la Paris, în decembrie anult trecut, de Asociația Ținutul Buzăului (https://tinutulbuzaului.org). O serie de situri naturale ale regiunii, de la Vulcanii Noroioşi și trovanţii de la Ulmet la aşezările rupestre şi chihlimbarul roşu de la Colţi, vor fi evaluate  prin prisma diversităţii geologice şi culturale a zonei. Dacă demersul se va încheia cu succes, Ținutul Buzăului ar putea deveni cel de-al doilea Geoparc Global UNESCO din România, după Țara Hațegului. Statutul de Geoparc Global UNESCO atestă teritoriul respectiv ca fiind „o zonă în care se depun eforturi considerabile pentru dezvoltarea educaţională, economică şi socio-culturală a comunităţilor, dezvoltare care are loc în consens cu protejarea şi dezvoltarea mediului înconjurător, principalii piloni ai acestui proces fiind mediul, economia şi societatea”.

Ținutul Buzăului este o zonă complet rurală, cu o suprafață de aproape 1036 km2 și care coincide cu limitele administrative a 18 comune din județul Buzău, aflate în zona de curbură a Carpaților. Proiectul de transformare a Ținutului Buzăului în Geoparc Global UNESCO a debutat în 2007, ca un parteneriat între Asociația Ținutul Buzăului, Consiliul Județean Buzău și Universitatea din București. Consiliul Judeţean Buzău oferă sprijin financiar acestei iniţiative, acordând o finanţare de 70.000 de euro/an, timp de şapte ani, începând cu anul 2020, sumă care acoperă 70% din bugetul Geoparcului Aspirant Ţinutul Buzăului, restul de 30% fiind acoperit de Asociaţia Ţinutul Buzăului. La rândul său, Universitatea din Bucureşti oferă expertiză ştiinţifică şi susţine activităţile educaţionale şi de cercetare, ca partener pe termen lung al proiectului și care  vine cu experienţa practică a Geoparcului UNESCO Ţara Haţegului. 

Informații suplimentare la https://tinutulbuzaului.org

Conferinţa internaţională: „A new Central Europe - 100 years since the creation of the first regional defense system”

Conferința s-a desfășurat între 21 și 23 septembrie 2021, în municipiul Buzău. Printre organizatori s-au numărat Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară, Primăria Municipiului Buzău, Diviziei 2 Infanterie „Getica” şi Fundația „Mareşal Alexandru Averescu”. Manifestarea științifică a fost dedicată aniversării a 100 de ani de la crearea primului sistem regional de alianțe în Europa Centrală, un proces politic şi diplomatic amplu care a inclus doi piloni centrali: Alianța militară româno-polonă şi Mica Înțelegere.

Detalii despre eveniment la https://english.mapn.ro/cpresa/5488_%E2%80%9CA-new-Central-Europe---100-years-since-the-creation-of-the-first-regional-defense-system%E2%80%9D-Conference,-at-Buz%C4%83u

Asociația Origini Maramureș inaugurează Drumul Maramureșului: un traseu turistic de peste 700 kilometri prin natură și cultură

Inițiat de Asociația Origini Maramureș, Drumul Maramureșului are ca scop promovarea Maramureșului, dar mai ales a oamenilor din această regiune. Este un traseu de lungă distanță, de tip circuit, cu peste 40 de trasee recomandate a fi parcurse la pas sau cu bicicleta. Proiectul își propune să aducă în atenția celor interesați serviciile turistice relevante din regiune: nu doar atracțiile naturale și culturale, ci și meșteșugari, experiențe locale, cazări și restaurante. Proiectul este inițiat de Asociația Origini Maramureș, cu sprijinul comunității locale, Consiliului Județean Maramureș și Primăriilor din localitățile aflate pe traseul străbătut de drum. Informații despre Drumul Maramureșului și despre traseele marcate sunt disponibile pe site-ul www.drumulmaramureșului.ro și la https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/arta-si-cultura/asocia-ia-origini-maramure-inaugureaza-drumul-maramure-ului-un-traseu-turistic-de-peste-700-kilometri-prin-natura-i-cultura-21646.html

Caravană de depistare a tuberculozei, cu sprijinul ONG

În luna octombrie 2021, mai multe comune și sate din județele Vaslui și Sălaj au fost vizitate de Caravana de depistare activă a tuberculozei. Activitatea Caravanei face parte din proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, implementat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” în parteneriat cu mai multe  organizații neguvernamentale. În cele două județe, activitățile de informare şi suport în comunități sunt realizate de partenerii locali: Fundația Centrul Pentru Politici și Servicii de Sănătate (în Vaslui) și Fundația Romanian Angel Appeal (în Sălaj).

Mai multe detalii despre proiect, stadiul implementării și programarea activităților sunt disponibile la https://screeningtb.ro/

Asociația Four Change, proiect pentru persoanele vulnerabile din județele Giurgiu și Prahova

Lansarea proiectului a avut loc la 27 septembrie 2021, la sediul Consiliului Județean Giurgiu. Proiectul se intitulează Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale și este implementat în parteneriat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Fundația Estuar și Asociația Four Change. Beneficiarii inițiativei sunt persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile din opt localități rurale, dintre care șase ale județului Giurgiu și două ale județului Prahova.

Detalii la https://www.4change.ro/stire/vrs/IDstire/182

Asociația Novapolis și Primăria Constanța au participat la vizita de lucru privind migrația și provocările Agendei 2030 din Lampedusa, Italia

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare și Primăria Municipiului Constanța au participat în calitate de parteneri la o serie de activități derulate în cadrul proiectului „Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul DEAR. Delegația română a fost prezentă în Lampedusa, Italia unde a participat la ceremonia de comemorare a celor 368 de migranți, femei, copii și bărbați, care și-au pierdut viața în noaptea 3 octombrie 2013, într-un naufragiu în largul coastei insulei Lampedusa.

Sursa: www.stiri.ong/ong/social-1/asociatia-novapolis-si-primaria-constanta-au-participat-la-vizita-de-lucru-privind-migratia-si-provocarile-agendei-2030-din-lampedusa-italia

Mecanisme de cooperare

Grup de lucru între ONG-uri, ANPDCA și DGASPC-uri pentru o mai bună planificare a resurselor bugetare pentru serviciile sociale

La sfârșitul lunii septembrie, asociațiile reunite în Platforma socială (FONSS, Caritas, FONPC și Dizabnet) au avut o întâlnire cu Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții, în cadrul căreia au convenit crearea unui grup de lucru între ONG-uri, ANPDCA și DGASPC-uri care să identifice toate problemele ce apar în planificarea resurselor bugetare pentru serviciile sociale și finanțarea lor măcar pe standardul minim de cost. A fost abordată inclusiv tema finanțării serviciilor sociale, cu accent pe situații în care lipsa contractării de servicii de la ONG-uri creează dificultăți de furnizare a serviciilor sociale și inechități de distribuție a sumelor publice pentru beneficiarii de servicii sociale.

Detalii la https://www.facebook.com/platformasociala.ro/posts/118662590556571/

Primăria Vaslui dorește înființarea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret

Din organism ar urma să facă parte reprezentanți ai structurilor de tineret care activează în localitate: organizațiile studențești, organizațiile neguvernamentale de tineret, structurile sindicale sau patronale adresate tinerilor. Acestora li se vor adăuga președintele Consiliului Elevilor și câte un reprezentant al grupurilor informale de tineret care desfășoară activități de tineret, așa cum sunt ele definite în Legea nr. 350/2006. Data limită pentru depunerea candidaturilor a fost 15 noiembrie 2021.

Sursa: https://www.administratie.ro/primaria-vaslui-doreste-infiintarea-consiliului-consultativ-pe-probleme-de-tineret/

Informații privind finanțările publice pentru organizații neguvernamentale

Peste 1600 de tineri vor fi sprijiniți să reia școala prin patru proiecte cu finanțare din Programul Operațional Capital Uman

Patru proiecte cu o valoare totala de 16,8 milioane lei, finanțate din fonduri europene, au fost lansate la 21 septembrie în prezența ministrului Tineretului și Sportului, Eduard Novak. Proiectele vor sprijini 1. 680 de tineri care nu mai sunt la școală și nici nu lucrează (Not in Education, Employment or Training - NEETS) să reintre în învățământ și să se pregătească pentru un loc de muncă, prin programe de tip „A doua șansă”. Segmentul NEETS este estimat, în România, la 400.000 tineri. Programul Operațional Capital Uman (POCU) are  fonduri dedicate pentru acest segment, de 561 milioane euro.

Informații suplimentare la http://mts.ro/comunicare/

MIPE lansează Ghidul de îndrumări practice „MySMIS pe înțelesul tuturor”

La 8 septembrie 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat Ghidul de îndrumări practice „MySMIS pe înțelesul tuturor”, un instrument care să vină în sprijinul eficienței în utilizarea aplicației și, totodată, să prevină erori în operarea sistemului. Acesta are rolul de a oferi informații și îndrumări practice, astfel încât proiectele implementate să poată fi susținute din punct de vedere informatic, cu un efort minim.
Ghidul poate fi accesat aici.

MIPE și Ministerul Educației lansează un apel de proiecte dedicat activităților educative din afara sălii de clasă

Apelul de proiecte Educație nonformală în sistem outdoor a fost lansat la 25 octombrie 2021, de Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru București-Ilfov. Valoarea eligibilă a unui proiect este de cel puțin 101.000 euro și cel mult 350.000  euro. Obiectivele apelului sunt creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive. Pot depune proiecte inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și organisme aflate în subordinea Ministerului Educației, instituții de învățământ acreditate, publice şi private, din rețeaua școlară națională, agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, precum și ONG-uri. Termenul limită pentru depunerea proiectelor în Sistemul informatic MySMIS 2014 este 27 decembrie 2021, ora 16.00.

Mai multe detalii, la https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/

Anunț privind procedura de implementare a sesiunii a 2-a pentru Măsura 1 - Microgranturi

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a transmis spre publicare în Monitorul Oficial, la 15 octombrie 2021, procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare.

Mai multe informații la http://economie.gov.ro/anunt-privind-procedura-de-implementare-a-sesiunii-a-2-a-pentru-masura-1-microgranturi

ANDPDCA: Guvernul a aprobat prelungirea cu încă un an a două Programe de Interes Național destinate persoanelor adulte cu dizabilități

La 22 octombrie a.c., Guvernul României a aprobat, la propunerea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (ANDPDCA), prelungirea cu un an a termenelor de implementare pentru două programe de interes național destinate sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități. Este vorba despre programele „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și respectiv  „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”. Cele două programe au ca scop sprijinirea procesului de restructurare a centrelor pentru persoane cu dizabilități și prevenirea instituționalizării.

Detalii la http://andpdca.gov.ro/w/andpdca-guvernul-a-aprobat-prelungirea-cu-inca-un-an-a-doua-programe-de-interes-national-destinate-persoanelor-adulte-cu-dizabilitati/

Un nou eveniment în cadrul proiectului Asociației S.E.M.N - CELULA CREATIVĂ. Despre libertate în absența libertății

La 30 septembrie 2021 a avut loc conferința "CELULA CREATIVĂ. Arta captivă – Libertatea în lipsa libertății. 1947 - 1964", organizată de Muzeul Ororilor Comunismului în România în parteneriat cu Ministerul Culturii. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Ministerului Culturii și a inclus mărturii ale supraviețuitorilor, studii de caz, cercetări și analize, proiecții de interviuri, de documente și expoziții.

Informații suplimentare la http://www.cultura.ro/conferinta-celula-creativa-arta-captiva-libertatea-lipsa-libertatii-1947-1964-organizata-de-mocr

Proiectul cultural Teatru Radiofonic pentru Copii

În lunile septembrie și octombrie 2021, Asociația Arteka a desfășurat proiectul cultural Teatru Radiofonic pentru Copii, finanțat de Ministerul Culturii. În cadrul proiectului, două piese de teatru contemporan pentru copii au fost adaptate radiofonic și difuzate pe mai multe canale de podcasting. Spectacolele sunt încă disponibile în mod gratuit, accesând următoarele link-uri:

https://open.spotify.com/show/1LornRfN9LqECN4JQRY78J; https://anchor.fm/asociatia-arteka5;

https://pca.st/1dgymcyl

Pentru alte detalii referitoare la proiect: www.facebook.com/AsociatiaArteka

Ministerul Culturii a închis sesiunea 3 a apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Apelul, lansat în cadrul Programului RO-CULTURA finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a fost deschis în perioada 30 iunie – 31 august 2021. Bugetul alocat a fost de 2.600.000 de Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 de Euro și 200.000 de Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Au depus cereri de finanțare 11 instituții publice de cultură, 46 ONG-uri și 23 IMM-uri. Cele 80 de cereri de finanțare au totalizat 72.482.848,17 lei (14.733.484,06 euro), respectiv de aproximativ 6 ori bugetul disponibil. Activitățile incluse în cadrul proiectelor sunt dintre cele mai variate: festivaluri și spectacole de teatru, muzică, film, dans, expoziții de artă contemporană, valorificarea patrimoniului cultural multietnic, cursuri de formare culturală, rezidențe artistice, cercetare, aplicații de realitate augmentată, digitizare și multe altele.

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului.

Detalii suplimentare la http://www.cultura.ro/comunicat-inchidere-sesiunea-3-apelului-consolidarea-antreprenoriatului-cultural-si-dezvoltarea

Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă - La Biennale di Venezia

Lansată la 2 septembrie 2021, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat la 12 noiembrie. Concursul public de creație a fost organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român și a fost deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale). Ediția din 2022 a Bienalei de la Veneția se va desfășura în perioada 23 aprilie – 27 noiembrie 2022, cu previzionare pentru specialiști și presă în perioada 20 – 22 aprilie 2022. Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a prestigioasei manifestări internaționale se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

 Mai multe informații la http://www.cultura.ro/bienala-de-la-venetia și http://www.cultura.ro/concurs-national-pentru-selectarea-proiectului-care-va-reprezenta-romania-la-cea-de-59-editie

PROGRAMUL RO-CULTURA: închiderea apelului de proiecte culturale dedicate minorității roma

La 30 septembrie 2021 s-a încheiat perioada de depunere a proiectelor specifice apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă, lansat la 19 iulie în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2 milioane de euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), instituțiile publice a căror activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă, instituțiile de educație și/sau de cercetare, ONG-urile și societățile din sectoarele culturale și creative.

În cadrul apelului au fost depuse 15 cereri de finanțare în valoare totală de 14.651.450,05 lei (2.973.404,37 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată. Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

Informații suplimentare la http://www.cultura.ro/programul-ro-cultura-inchidere-apel-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma

Procedură de selecție pentru finanțarea de la bugetul Sectorului 6, în 2022, a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor acreditate ca furnizori de servicii sociale

La 30 septembrie 2021 s-a încheiat perioada de depunere a solicitărilor de subvenție formulate de asociaţii şi fundaţii care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Procedura de selecție a fost organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în baza legislației în vigoare.

Informații suplimentare la https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_3131_anunt-de-selectie-privind-finantarea-de-la-bugetul-local-pentru-anul-2022-a-furnizorilor-de-servicii-sociale_pg_0.htm

Cetățenii din Sf. Gheorghe au ales prin vot proiectele tinerilor înscrise în programul Com’ON SEPSI - 2021

Votarea online a programului s-a închis la 26 septembrie 2021, la miezul nopții. Dintre aproape 50 de inițiative, locuitorii orașului Sfântu Gheorghe au ales 34 idei care vor primi sprijin financiar. Anul acestea s-au putut face înscrieri la cinci categorii: comunitate, cunoștințe, creație, mediu şi stil de viaţă, iar numărul inițiativelor depuse a fost cu 15% mai mare decât în 2020. Fondul de premiere a programului Com’ON Sepsi a fost de 83.200 de lei, echivalentul a  32 de premii în valoare de 2600 lei. Cum pe locul 29 s-au clasat trei echipe, cu un număr egal de voturi, organizatorii au decis să suplimenteze fondul cu suma necesară pentru realizarea a încă două inițiative. Lista proiectelor câștigătoare include un număr mare de activități pentru copii, programe artistice și numeroase proiecte care contribuie la promovarea unui stil de viață sănătos.

Mai multe informații la https://comonsepsi.ro

Patru ong-uri vor beneficia de finanțare din partea PMB pentru centre rezidențiale și HIV-SIDA

Primăria Capitalei a semnat patru contracte de finanţare nerambursabilă, în valoare totală de 351.561 lei, pentru proiecte desfăşurate de ONG-uri din domeniul social. Proiectele vor fi implementate până la data de 15 decembrie şi au ca obiect susținerea unor centre rezidenţiale şi de zi pentru victimele traficului de persoane şi violenţei domestice, precum şi a testării HIV-SIDA a persoanelor adulte fără adăpost. Cele patru organizaţii neguvernamentale selectate de PMB sunt ADRA România („Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie – Casa ADRA”), Asociaţia Touched România  („Centrul maternal Casa AGAR”), Asociaţia F.R.E.E („RISE-Reintegrarea în Societate a Victimelor Traficului de Persoane”) și Asociaţia Română Anti-SIDA, ARAS. Cele patru ONG-uri au câștigat selecţia publică de proiecte cu finanţare nerambursabilă demarată de PMB la sfârșitul lunii iunie a.c..

Sursa: https://www.agerpres.ro/administratie/2021/09/07/pmb-patru-ong-uri-vor-beneficia-de-finantare-pentru-centre-rezidentiale-si-testare-hiv-sida--775213

Patrimoniul art nouveau din Oradea, promovat cu fonduri europene

În perioada noiembrie 2021 - decembrie 2022, Primăria Oradea derulează un proiect cu finanțare europeană destinat să pună în valoare patrimoniul urbanistic de inspirație art nouveau al municipiului. Proiectul are un buget total de 1,8 milioane de euro, distribuit între cei 9 parteneri, printre care se numără Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, Institutul Naţional al Patrimoniului - România, Muzeul de Arte aplicate - Viena și Muzeul de Arte şi Meşteşuguri - Zagreb.

Sursa: https://www.agerpres.ro/administratie/2021/09/08/bihor-patrimoniul-art-nouveau-din-oradea-si-din-alte-sase-tari-europene-promovat-de-specialisti--776236

Două milioane de lei pentru cele mai votate inițiative de dezvoltare a Bucureștiului

La 23 noiembrie vor fi anunțate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului selectate de Primăria Generală a Municipiului pentru bugetarea participativă. Proiectele au putut fi depuse până la 19 octombrie 2021. Procesul de selecție a fost deschis tuturor cetățenilor care locuiesc, lucrează sau studiază în Municipiul București și au vârsta de minim 18 ani. De asemenea, au putut înainta propuneri de proiecte grupurile civice precum și organizațiile neguvernamentale care au sediul social/filială în Municipiul București sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme ale Bucureștiului, chiar daca nu au sediul/filială în Municipiul București. Suma maximă alocată unui proiect este de 500.000 lei (inclusiv TVA).

Mai multe informații la https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/romania/bucurestenii-si-reprezentantii-societatii-civile-mai-au-o-saptamana-la-dispozitie-pentru-depunerea-proiectelor-pentru-dezvoltarea-orasului-doua-milioane-de-lei-pentru-cele-mai-votate-initiative?fbclid=IwAR0PkRagtiryRPaK03G4fTq8TAApWCfr8E8Xyq72AmqsHGsvWZyxIvBjp4k

Informații europene

Nou cadru de guvernanță pentru tranziția digitală: Comisia va cere României să urce în clasamentul DESI

Comisia Europeană a lansat la 15 septembrie un nou cadru de guvernanță pentru monitorizarea tranziției digitale și va emite dispoziții pentru urmărirea rapidă a proiectelor din mai multe țări. Decizia privind „Calea către decada digitală”   introduce un instrument metodologic și de reglementare care va fi folosit de Bruxelles pentru a monitoriza transformarea digitală în Europa, în conformitate cu obiectivele ”Deceniului Digital” publicate în mai. În baza acestui cadru, Comisia va monitoriza performanțele digitale ale țărilor UE utilizând Indicele economiei și societății digitale (DESI), un indicator care urmărește realizările digitale ale statelor membre. Comisia va prezenta Consiliului European un raport anual cu privire la progresele digitale, raport care, potrivit Euractiv, va include, de asemenea, acțiuni și măsuri recomandate țărilor UE prezente la coada clasamentului DESI. În condițiile în care se află la coada clasamentelor majorității celor 19 indicatori măsurați de Indicele economiei și societății digitale, România va fi cu siguranță vizată de recomandările Comisiei pentru a urca în toate aceste clasamente. Ultimul index DESI este cel elaborat pentru anul 2020, în care România surclasa Grecia (locul 27) și Bulgaria (locul 28).

Informații suplimentare la https://cursdeguvernare.ro/nou-cadru-de-guvernanta-pentru-tranzitia-digitala-comisia-va-cere-romaniei-sa-urce-in-clasamentul-desi.html?fbclid=IwAR1EQ0Lo1UxgAr0z6EHtoJEUvAJ_L8RqQciyySEKiohRAcywfcs6PAb04wo

Stil de viață sănătos: Comisia Europeană lansează o campanie la nivel european

Pe 23 septembrie Comisia Europeană a lansat campania HealthyLifestyle4All pentru a promova un stil de viață sănătos pentru toți, pentru toate generațiile și grupurile sociale, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea europenilor. Legând sportul și modurile de viață active cu politicile în materie de sănătate, alimentație și alte politici, această campanie de doi ani implică societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, autoritățile naționale, locale și regionale și organismele internaționale. Toate părțile implicate vor pune în aplicare mai multe acțiuni pentru a-i invita pe europeni să fie mai activi și mai conștienți de sănătatea lor.

Toate organizațiile participante pot depune un angajament pentru acțiuni concrete pe Platforma online. Mai multe țări și organizații din UE, cum ar fi comitetele olimpice internaționale și europene, Agenția Mondială Antidoping (WADA), Federația internațională a sportului școlar, Federația Internațională de Fotbal (FIFA), Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și-au prezentat deja contribuția, fiind așteptate și multe altele.

Mai multe informații la https://romania.representation.ec.europa.eu/news/stil-de-viata-sanatos-comisia-lanseaza-o-campanie-la-nivel-european-2021-09-24_ro

Parlamentul European: parteneriatele ori căsătoriile între persoane de acelaşi sex ar trebui recunoscute în toate statele UE

Într-o rezoluție referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE (adoptată la 14 septembrie 2021, cu 387 voturi pentru, 161 împotrivă și 123 abțineri), Parlamentul European subliniază că acești cetățeni ar trebui să își poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulație, oriunde în Uniune. Potrivit rezoluției, căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soții și partenerii de același sex ar trebui tratați în același mod ca și cei de sex opus.

Eurodeputații au luat act de discriminarea cu care se confruntă comunitățile LGBTIQ din Polonia și Ungaria. Parlamentul solicită luarea unor măsuri suplimentare la nivelul UE (proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, măsuri judiciare și instrumente bugetare) împotriva acestor țări. Nu în ultimul rând, Parlamentul UE consideră că României ar trebui să i se ceară să-și actualizeze legislația națională astfel încât să reflecte faptul că dispozițiile referitoare la „soț/soție” ale acesteia se aplică și cuplurilor de același sex.

sursa: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210910IPR11913/casatoriile-intre-persoane-de-acelasi-sex-ar-trebui-recunoscute-in-intreaga-ue

MAE salută adoptarea de către Comisia Europeană a Strategiei UE pentru combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea, de către Comisia Europeană, la 5 octombrie 2021, a primei Strategii UE pentru combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești. Ministerul Afacerilor Externe a fost implicat, de la început, în eforturile Comisiei de redactare a documentului și a participat activ la procesul de consultare realizat la nivel european. Strategia națională pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, adoptată la 13 mai 2021, devine astfel complementară cu documentul european.

Mai multe informații la http://www.mae.gov.ro/node/56867

România, reprezentată la sesiunea Plenarei Conferinței privind viitorul Europei

La 23 octombrie 2021, secretarul de stat Iulia Matei a participat la a doua sesiune a Plenarei Conferinței privind viitorul Europei (CoFE). Agenda sesiunii s-a concentrat pe prezentarea şi examinarea contribuțiilor reieșite, până acum, din dezbaterile desfășurate la nivel european şi în statele membre pe tema viitorului Europei. Dezbaterile au indicat interesul public pentru mai multă integrare și convergență la nivel european.

Detalii la http://www.mae.ro/node/57028

Politica de coeziune a UE: primul raport privind egalitatea de gen prezintă realizările femeilor și dezavantajele cu care se confruntă acestea în regiunile UE

La 13 octombrie, Comisia Eeuropeană a publicat primul Monitor privind egalitatea de gen la nivel regional al UE. Raportul oferă o imagine exactă a regiunilor din Europa în care femeile au cele mai multe realizări precum și a celor în care acestea se confruntă cu cele mai mari dezavantaje. Documentul se bazează pe doi indici special elaborați: „indicele realizărilor în rândul femeilor” și „indicele dezavantajelor cu care se confruntă femeile”. Aceștia indică atât regiunile în care femeile au realizări mai multe, cât și zonele în care femeile sunt dezavantajate în comparație cu bărbații. Documentul arată că, în medie, femeile din regiunile mai dezvoltate pot avea mai multe realizări și sunt mai puțin dezavantajate, în timp ce majoritatea femeilor din regiunile mai puțin dezvoltate se confruntă cu mari provocări. La nivel național, femeile din regiunile-capitală tind să aibă mai multe realizări și să fie mai puțin dezavantajate. În general, regiunile cu un indice mai scăzut de performanță în rândul femeilor au un produs intern brut pe cap de locuitor mai scăzut, în timp ce regiunile cu un nivel mai ridicat de realizări în rândul femeilor se bucură de un nivel mai ridicat de dezvoltare umană. În cele din urmă, calitatea guvernării este mai ridicată în regiunile în care femeile au mai multe realizări.

Detalii la https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/gender-equality-monitor

România și Republica Moldova, premiate pentru un proiect de promovare și dezvoltare a turismului cultural

Ruta transnațională a bisericilor de lemn din România și Republica Moldova, unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului din ultima perioadă, dezvoltat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) în colaborare cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, a câștigat locul al II-lea în cadrul concursului „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2021”. Competiția a fost organizată de Rețeaua Europeană pentru Turism Cultural, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Turism. Decernarea premiilor a avut loc pe data 21 octombrie la Atena, Grecia, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a conferinței „Revitalizarea Turismului European prin Cultură, Patrimoniu și Creativitate”.

Informații suplimentare la http://www.economie.gov.ro/romania-si-republica-moldova-impreuna-pe-podium-cu-un-proiect-de-promovare-si-dezvoltare-a-turismului-cultural

Informații privind mediul asociativ

Conferința pentru politici publice de la Forumul Orașelor Verzi

Beneficiile socio-economice și de mediu ale ciclismului sunt reale, cuantificabile și dovedibile. Ele se ridică la 150 miliarde de euro pe an la nivelul UE, potrivit unui studiu realizat de Federația Europeană de Ciclism și Organizația Mondială a Sănătății.

Mai multe informații la https://green-report.ro/dungile-vopsite-trotuar-nu-inseamna-piste-pentru-biciclete/?fbclid=IwAR0JEPMuBqe7C_g62olp2D--sMLHhUs-YMRAd0OztTK_4Eflg31jQIRWolQ

Programul „Educație Incluzivă de Calitate”

În cadrul programului „Educație Incluzivă de Calitate”, conceput și implementat de UNICEF și de partenerii săi în 51 de școli din județul Bacău, școala, familia și comunitatea au format un parteneriat cu un obiectiv precis: combaterea abandonului școlar. Mulți elevi din mediul rural, deseori cei mai vulnerabili, abandonează școala între clasa a VIII-a și a IX-a, înainte să finalizeze învățământul obligatoriu. Potrivit unui studiu Unicef din 2017, doar patru din cinci copii din România termină clasa a opta, iar șapte din zece termină liceul sau o școală profesională.

Informații suplimentare la http://bit.ly/ImpreunapentruViitor

HartaEdu.ro: Profesorii trag semnale de alarmă în platforma școlilor din România

În premieră în România, platforma HartaEdu.ro le oferă profesorilor și membrilor societății civile posibilitatea să semnaleze urgențele din Educație, astfel încât pentru rezolvarea lor să fie mobilizate resursele necesare, inclusiv cu implicarea mediului de afaceri. Aplicația a fost lansată la 6 octombrie 2021 de organizația Narada, cea care a dezvoltat platforma Hartaedu.ro cu sprijinul partenerilor strategici Mastercard şi BRD Groupe Société Générale. În prezent, sistemul deservește 18.000 de unități școlare ale sistemului public de educație. Numai în ziua lansării, peste 120 de alerte au apărut deja pe platformă. Astfel,  problemele sistemului de învățământ sunt mapate transparent și accesibil pe o hartă a urgențelor, făcându-se primul pas către soluționare, prin identificarea surselor de finanțare.

Informații suplimentare la https://start-up.ro/hartaedu-ro-profesorii-trag-semnale-de-alarma-in-platforma-scolilor-din-romania/?fbclid=IwAR3IfyFA4oZX6NijluGU159xxqAkmuZvtWvOZ6C7B0czGpjFvZNJ3X6w_AE

https://www.edupedu.ro/profesorii-au-dat-peste-120-de-alerte-din-scolile-lor-in-doar-24-de-ore-pe-hartaedu-platforma-care-in-premiera-in-romania-ofera-profesorilor-si-membrilor-societatii-civile-posibilitatea-sa-semnal/?fbclid=IwAR1RZ5CgKg8D6Ku3xk06NFC5Z2c6LZVOnFMyNhZS9FkU5tczo4YhyCr7fzU

DIGITALIADA susține elevii în pregătirea pentru evaluarea națională printr-o nouă secțiuneîn platformă și ghiduri pentru limba română

27 septembrie, Anul școlar 2021-2022 începe la Digitaliada cu peste 3.500 de lecții, teste și exerciții pentru diferite discipline, o secțiune nouă în platformă dedicată Evaluării Naționale, dar și integrarea unei noi materii prin dezvoltarea ghidurilor de predare cu ajutorul resurselor digitale la limba și literatura română pentru ciclul gimnazial. 

Programul aduce anul acesta funcționalități îmbunătățite pe Platforma Digitaliada, un sistem de management școlar care oferă utilizatorilor acces gratuit la module dedicate pentru teste, teme, videoconferințe și rapoarte de activitate. Astfel, platforma include acum o actualizare prin care toți profesorii înregistrați își vor putea crea și gestiona propriul portofoliu de lecții virtuale pentru clasele lor și noi aplicații digitale integrate, inclusiv tool-uri colaborative pentru ca elevii să poată lucra la proiecte în echipă. În plus, o nouă secțiune dedicată pregătirii pentru Evaluarea Națională cu testări automatizate la matematică și limba română și feedback personalizat va fi disponibilă în curând pe Platforma Digitaliada.

Programul de educație digitală se desfășoară cu avizul Ministerului Educației și își propune încurajarea folosirii tehnologiei la clasă pentru îmbunătățirea performanței școlare în învățământul preuniversitar. Oricine este interesat de predarea și învățarea cu ajutorul tehnologiei digitale are la dispoziție, în mod gratuit, resursele online disponibile pe www.digitaliada.ro și poate aplica la concursul de materiale digitale #Digitaliada, care încurajează dezvoltarea de materiale educaționale în limba română. Fundația Orange a investit până acum, în cele șase ediții Digitaliada, 3,2 milioane euro și a sprijinit peste 16.000 de elevi din școli rurale să aibă acces egal la educație de calitate.

Mai multe informații- https://www.digitaliada.ro/Digitaliada-sustine-elevii-in-pregatirea-pentru-Evaluarea-Nationala-printr-o-noua-sectiune-in-platforma-si-ghiduri-pentru-limba-romana-ac406

Festivalul Egalității de gen

Asociația A.L.E.G. a organizat, în perioada 27-30 octombrie 2021, ediția a XVI-a a Festivalului Egalității de Gen, o campanie anuală de conștientizare prin care tinerii sunt încurajați să depășească stereotipurile de gen și să construiască o lume în care fiecare persoană poate să-și îndeplinească visurile, fără să se lovească de discriminare și violență. Tema ediției din acest an a fost 50-50: calitate prin egalitate.

Ediția 2021 a fost organizată în cadrul proiectului „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen”, având ca promotor de proiect Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), în parteneriat cu Asociația Romanian Women's LOBBY (RoWL), Foreningen Hedda, Bulgarian Platform of European Women's Lobby, The Network of East-West Women (NEWW) și Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség/Hungarian Women’s Lobby Ungaria. Proiectul „GLORIA - feminismul şi abordarea strategică a egalității de gen” beneficiază de o finanțare în valoare de 249.943 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Detali suplimentare:  www.aleg-romania.eu

Evenimentul de lansare al CentreZi RO – Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie.

Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Organizația Umanitară CONCORDIA și partenerii săi: Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) și Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR). Acestea s-au asociat în cadrul proiectului COMPASS – Comunitate, Participare, Sustenabilitate, cu scopul de a contribui la prevenirea abandonului familial sau educațional și la dezvoltarea proceselor și serviciilor în rețeaua națională de centre care lucrează pentru bunăstarea copiilor defavorizați. Proiectul vine în ajutorul ONG-urilor și UAT-urilor, mai ales în mediul urban mic și rural. Pe lângă contribuția la construirea sau extinderea centrelor de zi, CentreZi RO își propune să devină și un important instrument de sprijin și expertiză pentru accesarea fondurilor alocate în PNRR sau a fondurilor europene din exercițiul financiar 2021-2027.

Detalii la https://fonss.ro/organizatia-umanitara-concordia-lanseaza-centrezi-ro-reteaua-nationala-a-centrelor-de-zi-pentru-copiii-aflati-in-risc-de-saracie/

12 companii și ONG-uri au intrat în Transformator, un program de suport în sustenabilitate, strategie și foresight

Dezvoltat de Social Innovation Solutions alături de partenerul fondator Raiffeisen Bank, programul de 4 luni oferă participanților mentorat din partea unor antreprenori cu experiență, acces la fonduri de investiții și instrumente pentru a lua cele mai bune decizii strategice și de sustenabilitate. Toți participanții primesc de asemenea acces la geneSIS; platforma globală de learning & networking dezvoltată de Social Innovation Solutions. Programul Transformator este susținut de Raiffeisen Bank, precum și de Enel România și eMAG, alături de Ambasada Sustenabilității în România, Confederatia Patronala Concordia, Ashoka România & Organizația Umanitară CONCORDIA.

Prima aplicație de evaluare gratuită a riscului de epuizare profesională/burnout

Federația „Solidaritatea Sanitară” a lansat aplicația Evaluarea Riscului de Epuizare Profesională – Burnout Assessment Tool (BATEREP), putând fi deja vizualizate primele date publice. Aplicația poate fi accesată de către toți cei interesați la adresa: https://baterep.cercetare-sociala.ro/. Ea se adresează în special lucrătorilor din sănătate, principalul obiectiv fiind desfășurarea unui screening național privind evaluarea riscului de epuizare profesională. Aplicația BATEREP poate fi utilizată însă și de către lucrătorii din alte sectoare.

Prin intermediul aplicației BATEREP lucrătorii au acces gratuit la completarea testului de burnout, la scorul obținut, la interpretarea scorului și a cauzelor posibile și la compararea scorului individual cu colegii și colegele din aceeași categorie profesională și de la același loc de muncă/tip de secție.

https://solidaritatea-sanitara.ro/prima-aplicatie-de-evaluare-gratuita-riscului-de-epuizare-profesionalaburnout/

Ai un proiect de mediu? Înscrie-l în Gala Premiilor pentru un Mediu Curat!

25 noiembrie a fost ultima zi de înscriere pe platforma dedicată Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, ediția a XIII-a, 2021. Manifestarea este organizată de ECOTIC, prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România.

Gala din acest an are o nouă structură, vizând două categorii de înscrieri și nominalizări: proiecte dedicate protecției mediului și personalitatea de mediu a anului. Ediția din 2021 va recunoaște și implicarea jurnaliștilor în promovarea protecției mediului prin oferirea unui PREMIU SPECIAL dedicat acestora. Concursul premiază proiecte care au un impact pozitiv asupra comunității în ceea ce privește conservarea mediului înconjurător. La concurs au fost invitate să participe instituții publice, de învățământ, companii și ONG-uri care au dezvoltat inițiative sau proiecte care au vizat protecția mediului începând cu ianuarie 2020.

Detalii la https://www.administratie.ro/ai-un-proiect-de-mediu-inscrie-l-in-gala-premiilor-pentru-un-mediu-curat/

Campania #CivilSocietyStartsHere

Campania #CivilSocietyStartsHere aduce în prim plan munca societății civile și inițiază o conversație despre importanța acesteia. În centrul campaniei se află, în egală măsură, invitația de a reflecta la valorile care ne unesc și un îndemn la acțiune. Desfășurată de Granturile SEE și Norvegiene, campania reprezintă o oportunitate de a prezenta și aprecia proiectele derulate de societatea civilă în Europa.

Detalii la https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/civilsocietystartshere-si-incepe-cu-tine

Asociația Eliberare premiată pentru munca depusă împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale

La 18 octombrie 2021, cu ocazia Zilei Europene a Luptei Împotriva Traficului de Persoane, zece organizații ale societății civile europene au primit Premiul Child10 la Castelul Regal din Stockholm, Suedia. Printre aceste organizații se numără și Asociația Eliberare, remarcată pentru munca depusă împotriva traficului de persoane și a altor forme de exploatare sexuală a fetelor. Premiul a fost înmânat de Maiestatea sa, Regina Silvia a Suediei. Fiecare dintre cele 10 organizații selectate ca Membri Premiați Child10 în 2021 au primit un grant în valoare de 10.000 euro, destinat să le ajute în lupta pentru eradicarea exploatării copiilor în scopuri sexuale și traficului de persoane în Europa.

Detalii la https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/asociatia-eliberare-premiata-pentru-munca-depusa-impotriva-traficului-de-persoane-si-a-exploatarii-sexuale

Eveniment privind domeniul prevenirii și combaterii violenței în societate

Între 19 și 21 octombrie 2021 a avut loc Conferința Internațională în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, eveniment online organizat de Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”, Centrul de Drept al Femeilor / Women's Law Center și Centrul Internațional „La Strada Moldova” - organizații membre ale Coaliției. Manifestarea s-a bucurat de susținerea financiară a Guvernului Suediei. Cu acest prilej, specialiști și invitați internaționali din domeniul prevenirii și combaterii violenței în societate au prezentat cele mai eficiente practici naționale și internaționale în privința colaborării dintre autoritățile publice centrale și organizațiile prestatoare de servicii.

Informații suplimentare la https://www.facebook.com/events/2945802662401976

Școlile Satelor Noastre – Educație pentru Cetățenie Activă și Drepturile Omului

27 octombrie, Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară, în parteneriat cu CTR – Consiliul Tineretului din România, au implementat proiectul „Școlile Satelor Noastre – Educație pentru Cetățenie Activă și Drepturile Omului”. Proiectul se va desfășura timp de câteva luni în 4 comunități rurale din județele Tulcea, Suceava, Botoșani și Ilfov și va implica peste 2.300 de elevi și 250 de cadre didactice. www.stiri.ong/ong/educatie/scolile-satelor-noastre-educatie-pentru-cetatenie-activa-si-drepturile-omului

Semnal legislativ

Proiecte de acte normative aflate în consultare la CES

Pe pagina de facebook a reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale din Consiliul Economic și Social (https://www.facebook.com/cesongRo/posts/174357121484449) pot fi consultate proiectele aflate în analiză și la care se pot transmite sugestii în atenția acestora. Proiectele de acte normative inițiate de Guvern sau de parlamentari și transmise CES pentru avizare sunt publicate pe pagina web a instituției, la adresa https://www.ces.ro/proiecte-de-acte-normative/ro/50.

Ministerul Sănătății: Vaccinarea gratuită anti-HPV, extinsă la fete până la 18 ani

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat că vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă până la 18 ani pentru fete. Potrivit unui ordin de ministru aprobat la 3 septembrie 2021, a fost extinsă grupa de vârstă pentru vaccinarea gratuită anti-HPV astfel încât să fie incluse fetele cu vârsta între 14 și 18 ani. Până acum, vaccinarea anti-HPV se realiza gratuit doar pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani. Decizia de extindere a grupei de vârstă a avut în vedere recomandările comisiilor de Epidemiologie și de Oncologie din cadrul Ministerului Sănătății, precum și ale specialiștilor din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Detalii la http://www.ms.ro/2021/09/03/ministrul-sanatatii-ioana-mihaila-vaccinarea-gratuita-anti-hpv-extinsa-la-fete-pana-la-18-ani/

Camera Deputaților: se interzice instituțiilor publice să solicite cópii ale documentelor emise de entități ale statului

Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care se interzice instituțiilor publice şi organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către entități ale statului. Proiectul de lege completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016. „Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public”, prevede proiectul de lege.

În favoarea proiectului au votat 291 de deputați, un singur vot fiind „împotrivă”. Inițiativa legislativă a fost adoptată deja de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Sursa: https://www.euractiv.ro/economic/institutiile-nu-vor-mai-cere-copii-ale-documentelor-25925

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute

Guvernul a aprobat, la 2 octombrie 2021, un proiect de lege privind căutarea persoanelor dispărute, care îmbunătățește cadrul legal existent, oferind autorităților mijloace și metode eficiente de căutare a persoanelor dispărute. Proiectul vizează, în principal, constituirea de structuri specializate în cadrul Poliției Române pentru căutarea persoanelor dispărute. Se stabilește inclusiv obligația oricărei unități de poliție de a primi sesizări privind dispariția unor persoane, dar și de a se sesiza din oficiu cu privire la dispariția unei persoane în situațiile în care informațiile primite nu pot fi înregistrate ca sesizări. Proiectul de lege a fost deja  transmis Parlamentului României, pentru a fi dezbătut în procedură de urgență.

Detalii la https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=2861F605-1A0F-4F0A-BCA4-E6457C6D1E3D

Guvernul României a aprobat transpunerea în legislația națională a trei directive europene

La 4 octombrie 2021 au fost aprobate, în ședință de Guvern, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care urmărește transpunerea Directivelor 789/2019 și 790/2019, și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Acesta din urmă urmărește transpunerea Directivei europene 1808 din 14 noiembrie 2018 - Directiva serviciilor media audiovizuale. Actele normative au o relevanță deosebită pentru sectorul cultural, creând condițiile necesare pentru promovarea operelor europene, asigurarea transparenței în legătură cu furnizorii de servicii mass-media și protejarea minorilor împotriva conținutului nociv din spațiul media.

Detalii la http://www.cultura.ro/guvernul-romaniei-aprobat-transpunerea-trei-directive-europene