Instituții și legislație

Știri recente

Va reamintim faptul că, Primăria Municipiului București, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod poștal 050013, a lansat în data de 04.08.2021 selecția publică a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor,.
mai mult
Conform anunțului din data de 5.08.2021, organizațiile neguvernamentale interesate să participe la consultarea publică referitoare la modificarea OG 26/2000 au avut posibilitatea să își manifeste explicit dorința prin desemnarea unui reprezentant si transmiterea datelor de contact, până la data de 16.08.2021.
mai mult
Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități a rămas prerogativa exclusivă a statului care trebuia să deruleze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
mai mult
Formularele de înscriere se pot trimite la cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021, ora 24.00 Organizațiile neguvernamentale din România interesate să participe la consultarea publică referitoare la modificarea OG 26/2000 sunt rugate să completeze și să transmită formularul disponibil aici, la adresa de mail cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021. Din partea fiecărei organizații poate fi desemnat un singur reprezentant. Scopul consultării este definirea problemelor care încă grevează activitatea ONG-urilor și identificarea soluțiilor de intervenție prin politici publice. Procesul va fi transparent, o sinteză a dezbaterilor din grupurile de lucru urmând să fie publicată pe site-ul Ministerului Justiției, Reamintim că, în sprijinul societății civile, Ministerul Justiției propune accelerarea procesului de transformare digitală a Registrului Asociațiilor și Fundațiilor, precum și a procedurilor de înregistrare/modificare a actelor constitutive si dizolvare a asociațiilor și fundațiilor, în contextul accelerării procesului de transformare digitală a serviciilor publice din sistemul Justiției și ținând cont de strategia UE pentru viitorul digital. O posibilă soluție care ar crește eficiența, atât a procedurilor, cât și a sistemului informatic, este trecerea Registrului Asociațiilor și Fundațiilor de la Ministerul Justiției la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Aceasta ar însemna integrarea registrului în sistemul IT de la ONRC, sistem a cărui arhitectură permite interogarea mai rapidă și mai complexă de către cetățeni. În ceea ce privește procedurile, pot fi trei variante: a) înregistrarea la ONRC, fără control judiciar, b) înregistrarea la ONRC în prezenta unui judecător delegat sau a unui funcționar cu statut asimilat magistraților, c) păstrarea sistemului actual de înregistrare la instanțe și transmiterea actelor în format digital de la instanțe la ONRC. Lista ONG-urilor care si-au desemnat reprezentanți la consultări va fi publicată în data de 20 august 2021 pe site-ul Ministerului Justiției.
mai mult
Primăria Municipiului București lansează începând cu data de 04.08.2021 selecția publică a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr.350/2005, de la bugetul local al Municipiului București în anul 2021.
mai mult
Modificările aduse la proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021 sunt afișate pe site.
mai mult
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următoarul proiect de act normativ.
mai mult
Există noi propuneri legislative de modificare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
mai mult
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă comunicăm faptul că organizarea ședinței de dezbatere publică etapa a II-a, se va desfășura în format hibrid, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx și prin prezență fizică, la sediul PMB, vineri, 25.06.2021.
mai mult