Instituții și legislație

Știri recente

Ca urmare a anunțului că Parlamentul European va discuta în ședința plenară din 7 februarie 2018 amenințările la adresa statului de drept din România, mișcarea civică Inițiativa România a trimis tuturor europarlamentarilor, dar și Comisiei Europene un raport cuprinzător privind evenimentele care au avut loc în România în ultimul an: cronologia evenimentelor, fapte și acțiuni ale Guvernului și majorității parlamentare, principalele modificări la legile justiției și codurile penale și consecințele negative ale acestora asupra statului de drept, luptei împotriva corupției și independenței justiției (vedeți documentul mai jos).
mai mult
Inițiativa europeană pentru climă a Ministerului Federal de Mediu (Federal Environment Ministry’s European Climate Initiative - EUKI) din Berlin oferă organizațiilor neguvernamentale posibilitatea de a prezinta idei de proiecte pe tema cooperării inter-europene în domeniul acțiunii climatice. Scopul acestor proiecte trebuie să fie consolidarea schimburilor privind cele mai bune practici în materie de acțiune în domeniul climatic și să promoveze dialogul privind politica în domeniul schimbărilor climatice cu alte state membre ale UE. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 16 martie 2018. Toate proiectele trebuie să evidențieze cooperarea dintre reprezentanți sau organizații din două sau mai multe țări din UE.
mai mult
Peste 80 de organizații neguvernamentale solicită noului Guvern monitorizarea agresorilor și măsuri urgente pentru protecția femeilor care se confruntă cu violența în familie, printr-o scrisoare deschisă adresată astăzi doamnei Prim Ministru.
mai mult
Țărani și țărănci din 16 țări, membri ai mișcării europene Via Campesina, împreună cu organizațiile aliate FIAN, IFOAM, Corporate Europe Observatory și Friends of the Earth Europa au organizat în data de 17 ianuarie 2018, în Bruxelles, un protest cu privire la posibila nereglementare de către Uniunea Europeană a noilor Organisme Modificate Genetic (OMG). Conform opiniei înaintate în 18 ianuarie 2018* de către Avocatul General al Curții de Justiție a UE, Michal Bobek, un număr mare de organisme obținute prin mutageneză ar fi, în principiu, exceptate de la obligațiile conținute de Directiva privind Organismele Modificate Genetic, considerând nenecesară actualizarea legislației, neopunând astfel plasarea acestor noi OMG-uri pe piață ca produse “convenționale”.
mai mult
În data de 19 ianuarie, 2018, Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodică Universală al Consiliului pentru Drepturile Omului, a adoptat recomandările rezultate din evaluarea României. România a primit 203 recomandări cu privire la drepturile omului, de la 78 de state.[1] Centrul de Resurse Juridice prezintă o serie dintre aceste recomandări, cea mai mare parte fiind legate și de obiectivele promovate în mod explicit prin programele sale.
mai mult
Raportul lansat ieri de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) investighează amenințările la adresa societății civile care apară drepturile omului. Directorul FRA, Michael O’Flaherty, a declarat: “[...]Societatea civilă din UE se confruntă frecvent cu amenințări și presiuni, în multe zone din uniune. Rezolvarea acestei situații inacceptabile ar trebui să devină o prioritate a decidenților de la nivel european și național”.
mai mult
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a transmis prefecturilor propriul proiect de modificare a OG26/2000 cu privire la asociații și fundații. Acest proiect este alternativ ințiativei lui Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, adoptate deja de Senat și așteptând dezbaterea în camera decizională. Guvernul propune astfel o nouă lege privind organizațiile asociative fără scop lucrativ din România, disponibilă aici, alături de expunerea de motive, lege ce ar abroga existenta Ordonanță 26. Aceste texte clarifică pentru prima oara intențiile guvernului de a modifica legislația ONG, intenții anunțate încă din primăvara anului 2017.
mai mult
În urma modificărilor aduse Legii tinerilor, organizațiile neguvernamentale destinate activităților tinerilor și cele de interes local pot primi finanțare din Fondul destinat acestora, care va fi constituit de acum, la nivelul tututor consiliilor locale și județene.
mai mult
Mirela Nemțanu, CEO-ul Hospice Casa Speranței, a explicat pentru Wall-Street.ro cum afectează recentele măsuri fiscale fundațiile și asociațiile din România.
mai mult