Instituții și legislație

Știri recente

On 3 March, Cas Mudde wrote for the Guardian that the Italian elections << are at least as much about the dysfunction of the EU as they are about the dysfunction of Italy>>. While the electoral results surprised many, the heavy defeat of Matteo Renzi’s Democratic Party, and the defeat of Silvio Berlusconi’s Forza Italia as leader of the right-wing coalition confirm its prediction.
mai mult
Deţinuții încarcerați nu au dreptul de a fi invoiți din penitenciare în situația unui deces in familie.
mai mult
Plenul Comisiei de la Veneţia a adoptat poziţia sa cu privire la textul proiectului legii de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, iniţiat la începutul anului 2017 de deputatul Liviu Pleşoianu.
mai mult
As 2017 gave way to 2018, many in civil society found renewed purpose in striving to make democracy real, and demanding human dignity and justice. Read the State of Civil Society 2018 report here.
mai mult
Multilateral development banks have supported no fewer than 82 hydropower projects across southeast Europe, including in protected areas, according to a study by CEE Bankwatch Network released today.
mai mult
Marta Lempart, leader of the Polish Women’s Strike, for Civic Space Watch: We, the Poles, who do not agree with how current policy casts a pall over the Polish-Jewish relations developed over the years, we write to all of you who look at Poland today with disbelief, sadness or anger. We write because we want you to know that regardless of how radical and inappropriate the positions of Polish authorities or certain groups are, these are not the positions and views of us all. We ask that you keep current politics in perspective, although we know how difficult this may be.
mai mult
Pe site-ul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost publicat un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi pentru modificarea mai multor acte normative, printre care şi “legea ONG-urilor” (Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000)[1].
mai mult
Organizațiilor neguvernamantale trebuie să aplice Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului republicată, fiind obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real, conform art.11 din Legea 656/2002.
mai mult
Curtea de Conturi recomandă Ministerului Finanțelor Publice să inițieze un proiect de act normativ pentru verificarea modului în care ONG-urile utilizează banii pe care îi primesc prin redirecționarea de către contribuabili a unei părți din sumele datorate bugetului de stat ca impozit pe profit sau venit.
mai mult