Obiectivul acestui premiu este recompensarea si incurajarea initiativelor concrete si a realizarilor care contribuie in mod semnificativ la promovarea identitatii si integrarii europene.

Obiectivul general al premiului este de a sensibiliza opinia publica cu privire la contributia substantiala pe care o pot aduce organizatiile societatii civile la crearea unei identitati si a unei cetatenii europene, intruchipand valorile comune care stau la baza integrarii europene.

Premiul pe 2011, cu o valoare totala de 30 000 EUR, are ca tema „Dialogul si participarea promoveaza valorile UE: integrare, diversitate, solidaritate si toleranta”. Premiul va rasplati proiecte si initiative ale societatii civile care se pun in serviciul valorilor UE si al obiectivului general al premiului, asa cum este acesta mentionat mai sus. Initiativele trebuie sa se fi dovedit inovatoare in ceea ce priveste conceptul si aplicarea si sa aduca o contributie valoroasa la bunastarea comunitatilor lor. Dialogul si participarea trebuie sa fie mijloacele esentiale prin care se realizeaza aceste initiative si proiecte.

Informatii detaliate pe site-ul internet al CESE, la adresa: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.