Pentru a treia oara, Comitetul Economic si Social European (CESE) va decerna premiul CESE pentru societatea civila organizata. Premiul are ca obiectiv recompensarea si incurajarea realizarilor si a initiativelor concrete care contribuie in mod semnificativ la promovarea identitatii si a integrarii europene.

Astfel de realizari si initiative trebuie sa fie creative si inovatoare si sa aiba un impact pozitiv si de lunga durata asupra perceptiei publicului european cu privire la Europa si la procesul de integrare.

Obiectivul general al premiului este de a sensibiliza opinia publica cu privire la contributia importanta pe care o pot aduce organizatiile societatii civile la crearea unei identitati si a unei cetatenii europene, sprijinind astfel valorile comune care stau la baza integrarii europene.

1. Candidatii eligibili

Pot candida la acest premiu doar organizatiile societatii civile care isi au sediul pe teritoriul Uniunii Europene.

Nu pot fi luate in considerare realizarile si initiativele acelor instante publice sau organizatii pentru care promovarea integrarii sau identitatii europene reprezinta o indatorire sociala sau profesionala.

2. Valoarea premiului


Valoarea premiului este de 20 000 de euro.
Acesta poate fi impartit intre mai multi candidati.

3. Nominalizarea candidatilor

Candidatii la premiu trebuie sa fie propusi de catre:

· unul sau mai multi membri ai Comitetului Economic si Social European sau
· unul sau mai multe Comitete Economic si Sociale nationale si institutii similare ale UE sau
· una sau mai multe organizatii sau retele europene ale societatii civile.

Dosarele de candidatura transmise direct la CESE nu vor fi luate in considerare.

4. Dosarele de candidatura

Dosarele de candidatura trebuie sa contina toate informatiile necesare juriului, in vederea:

· verificarii, pe de o parte si in ceea ce priveste forma, a faptului ca organizatiile societatii civile propuse raspund criteriilor stabilite si
· pe de alta parte si in ceea ce priveste continutul, aprecierii meritelor fiecarei organizatii a societatii civile cu privire la obiectul premiului si la obiectivele asociate acestuia.

Aceste dosare trebuie sa includa si urmatoarele informatii:·

datele exacte ale organizatiei (inclusiv site-ul Internet) si ale principalilor ei reprezentanti;
· persoana sau persoanele de contact;
· obiectivele si activitatile principale ale organizatiei;
· o documentatie detaliata referitoare la obiectivele, continutul si efectele realizarilor sau initiativelor care justifica propunerea de acordare a premiului organizatiei respective.

In scopul facilitarii bunei organizari si desfasurari a lucrarilor juriului, candidaturile si intreaga documentatie insotitoare trebuie transmise, in masura posibilului, in limbile franceza sau engleza.

5. Termenul de transmitere a candidaturilor

Ultima zi pentru transmiterea dosarelor de candidatura este 15 mai 2009.

6. Depunerea candidaturilor

Dosarele de candidatura trebuie depuse la Secretariatul CESE, la urmatoarea adresa:

Comitetul Economic si Social European (CESE)
Unitatea pentru relatiile cu organizatiile societatii civile - probleme constitutionale
Rue Belliard, 99
B - 1040 Bruxelles

sau inmanate uneia dintre persoanele urmatoare:

dl Patrick FÈVE (birou 4025)
dna Sophie CAVALLIN (birou 4030)
dna Myriam MEYER (birou 4027)

Premiul va fi decernat laureatilor in septembrie 2009.