Maroš ŠEFČOVIČ, vicepresedinte al Comisiei Europene, si Štefan FÜLE, comisarul pentru extindere si politica de vecinatate, au solicitat Comitetului, in conformitate cu articolul 9 din Protocolul de cooperare dintre CESE si Comisia Europeana, sa elaboreze un aviz exploratoriu privind rolul societatii civile in relatiile UE-Kosovo.

Comitetul Economic si Social European a adoptat in sesiunea plenara  din 28 martie 2012 avizul CESE privind rolul societatii civile in relatiile UE-Kosovo, aviz redactat de Ionut Sibian, in calitate de raportor CESE. Avizul analizeaza situatia actuala a societatii civile din Kosovo (cadrul legal, relatiile cu autoritatile, situatia in care se afla dialogul social si civil) si recomanda posibile actiuni ale UE pe termen scurt, mediu si lung. De asemenea, avizul examineaza posibilitatile de finantare pentru societatea civila din Kosovo prevazute in cadrul IPA (Instrumentul de asistenta pentru preaderare) si estimeaza in ce masura ele reflecta necesitatile societatii civile, informând Comisia Europeana in acest sens.

Acest aviz completeaza avizele adoptate de CESE pentru fiecare tara din Balcanii de Vest.

Sinteza avizului

CESE recomanda urmatorul ansamblu de actiuni in sprijinul organizatiilor societatii civile din Kosovo:

  • partenerii sociali trebuie sa faca parte din Consiliul National pentru Integrare Europeana, in curs de infiintare;
  • guvernul kosovar ar trebui sa asigure o linie bugetara specifica pentru functionarea Consiliului Economic si Social (CES) din Kosovo, iar CESE ar trebui sa contribuie la consolidarea CES prin stabilirea de contacte cu principalii actori sociali si prin impartasirea cunostintelor si expertizei pe care le detine;
  • guvernul kosovar ar trebui sa creeze mecanisme de finantare publica transparente pentru organizatiile societatii civile si sa infiinteze un fond de stat pentru societatea civila;
  • guvernul kosovar ar trebui sa ia in considerare cadrul strategic elaborat de societatea civila si sa creeze cadrul juridic si institutional pentru un dialog structurat si implicarea acesteia in procesul decizional. Adunarea din Kosovo ar trebui sa elaboreze o platforma institutionala care sa-i permita un dialog sistematic cu organizatiile societatii civile;
  • fondurile Comisiei Europene alocate societatii civile in cadrul instrumentului de asistenta pentru preaderare (IPA) sa fie alocate in mod echilibrat promovarii democratiei si statului de drept, pe de o parte, si anumitor proiecte de dezvoltare socioeconomica, pe de alta parte;
  • Comisia Europeana ar trebui sa faciliteze accesul organizatiilor mai mici ale societatii civile la programele sale;
  • ar putea fi elaborate programe speciale, destinate partenerilor sociali, in cadrul mecanismului de sprijinire a societatii civile;
  • organizatiile societatii civile trebuie sa fie implicate in definirea prioritatilor nationale pentru asistenta acordata in cadrul IPA;

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeana ar trebui sa sprijine in continuare crearea in Kosovo de retele ale organizatiilor societatii civile, in vederea facilitarii dialogului cu autoritatile si a conectarii acestor organizatii la platformele existente ale societatii civile europene.

CESE isi exprima inca o data interesul si dorinta de a coprezida, alaturi de Comisia Europeana, sedintele plenare ale societatii civile, care vor avea loc anual in cadrul dialogului privind procesul de stabilizare si de asociere.

Aviz final