CESE saluta progresele semnificative in ceea ce priveste relatiile UE-Republica Moldova si subliniaza importanta continuarii eforturilor in vederea incheierii cu succes a unui acord de liber schimb aprofundat si cuprinzator (ALSAC) si a restaurarii integritatii teritoriale a Moldovei. Comitetul solicita incheierea unui acord echilibrat privind ALSAC, iar organizatiile societatii civile sa fie implicate in fiecare etapa a procesului.

Comitetul solicita in special participarea efectiva a organismelor din Moldova prin asigurarea accesului acestora la consultarea publica lansata de Comisie in curs si la audierile publice si interviurile cu societatea civila prevazute a avea loc in cadrul studiului de impact asupra dezvoltarii durabile. Comitetul recomanda infiintarea unui comitet mixt de monitorizare a acordului comercial si este gata sa sustina implicarea societatii civile in monitorizarea unui viitor ALSAC.

Comitetul subliniaza necesitatea consolidarii dialogului social, in conformitate cu Conventia OIM si Carta sociala a Consiliului Europei, in special prin renuntarea la rezerve si prin adoptarea Protocolului privind mecanismul reclamatiilor colective. Asigurarea implicarii partenerilor sociali din Moldova in forumul constituit in cadrul Parteneriatului estic si introducerea acestor chestiuni pe ordinea de zi a celui de-al cincilea grup de lucru al Parteneriatului pe tema „Dialogul social” ar putea contribui la desfasurarea in bune conditii a intregului proces.

In plus, CESE solicita Comisiei sa introduca suficiente masuri insotitoare, asociate cu o procedura de reajustare, pentru a permite obtinerea unui maximum de beneficii de pe urma unei insertii reale in economia europeana. In plus, Comitetul considera ca se impune si acordarea unei atentii deosebite securitatii frontierelor externe, cu participarea partenerilor care beneficiaza de acest tip de acord si ca trebuie asigurata asistenta tehnica corespunzatoare pentru conformarea cu standardele acquis-ului comunitar, in special in domeniul agroalimentar. Intensificarea eforturilor de formare profesionala a factorilor de decizie din organizatiile socio-profesionale si a reprezentantilor mass-media cu privire la aplicarea efectiva a acquis-ului comunitar in domeniul comercial ar trebui sa devina o prioritate.

De asemenea, CESE considera ca este cruciala promovarea contactelor cu societatea civila din Transnistria, cu sprijinul OSCE, in vederea implicarii acesteia in politicile de apropiere de UE. Totodata, considera necesara lansarea unui studiu privind conditiile reintegrarii economiei Transnistriei in procesul de deschidere comerciala.

CESE propune infiintarea unui consiliu economic, social si de mediu al Republicii Moldova (CESM) plecand de la experientele existente in domeniu la nivelul UE sau al tarilor vecine. Pe langa infiintarea CESM, CESE recomanda ca partenerii sociali si partenerii societatii civile sa se angajeze intr-un proces de apropiere de marile platforme europene sectoriale, precum cea de combatere a saraciei, sau de organizatii patronale ale statelor membre, precum si printr-un statut de observator in cadrul Confederatiei europene a sindicatelor. Partenerii sociali sunt incurajati sa consolideze celulele de supraveghere in domeniul afacerilor europene in cadrul propriilor organizatii si al Comisiei nationale pentru negocieri colective.

In fine, CESE considera ca implicarea partilor interesate in procesul de punere in aplicare a acordurilor cu UE in domeniul energiei si al cercetarii, sporirea nivelului de cunoastere a diverselor abordari ecologice, cresterea eforturilor in vederea unei eficacitati sporite a mecanismului de lupta impotriva coruptiei, precum si facilitarea accesului tinerilor si femeilor pe piata muncii vor contribui in mare masura la dezvoltarea societatii si economiei din Republica Moldova.

Textul integral al avizului poate fi consultat AICI.