Fondul social european (FSE) a fost instituit prin articolul 162 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE). Momentul revizuirii finantarii UE destinate promovarii coeziunii este legat de propunerea privind un nou cadru financiar multianual, astfel cum este prevazut in programul de lucru al Comisiei.

Prezenta propunere defineste misiunea FSE si domeniul de aplicare al acestuia, precum si prioritatile de investitii asociate care vizeaza obiectivele tematice, si prevede dispozitii specifice privind programele operationale cofinantate prin FSE si privind cheltuielile eligibile.

FSE isi va desfasura activitatea in contextul articolului 174 din TFUE, care indeamna Uniunea Europeana sa isi consolideze coeziunea economica, sociala si teritoriala si sa promoveze o dezvoltare armonioasa generala prin reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor si promovarea dezvoltarii in regiunile defavorizate.

Prezenta propunere respecta principiul subsidiaritatii, deoarece sarcinile FSE sunt prevazute in tratat, iar politica este pusa in aplicare in conformitate cu principiul gestiunii partajate si respectand competentele institutionale ale statelor membre si ale regiunilor.

Sinteza avizului

CESE considera ca FSE ar trebui sa contribuie in continuare la realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale, asa cum se prevede la articolul 162 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si la combaterea oricarei forme de discriminare.

FSE trebuie sa fie instrumentul de predilectie pentru punerea in aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020, in special a celor referitoare la ocuparea fortei de munca, educatie, incluziune sociala si combaterea saraciei. El trebuie sa sprijine politicile aplicate de statele membre in cadrul orientarilor integrate si al programelor nationale de reforma (PNR). Programele nationale de reforma ar trebui sa cuprinda obiective legate de incluziunea sociala a grupurilor celor mai vulnerabile, precum si obiective legate de reducerea cu 20 de milioane a numarului de persoane care traiesc in saracie.

Promovarea ocuparii fortei de munca si a incluziunii sociale, in special prin ocuparea fortei de munca si in randul grupurilor celor mai vulnerabile, trebuie sa ramana prioritatea FSE in toate regiunile Europei. In fiecare stat membru, cel putin 40% din totalul resurselor FSE trebuie sa fie alocate obiectivului tematic „promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”.

CESE sustine punerea accentului pe inovarea sociala si posibilitatile de sprijinire a proiectelor in domeniul economiei sociale, al antreprenoriatului social si al intreprinderilor sociale, iar Cadrul strategic comun reflecta prioritatile in materie de investitii ale Strategiei Europa 2020, descriind in detaliu oportunitatile oferite de o piata a fortei de munca mai deschisa si mai accesibila, in special pentru persoanele cele mai indepartate de aceasta piata.

CESE sprijina contributia FSE la celelalte prioritati ale Strategiei Europa 2020 – cercetarea si inovarea, accesibilitatea si utilizarea TIC, cresterea competitivitatii IMM-urilor, protectia mediului, tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si catre o utilizare durabila a resurselor si sustine propunerea potrivit careia cel putin 20% din totalul resurselor FSE urmeaza sa fie alocate realizarii obiectivului tematic „promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei”.

Principiul parteneriatului, care include partenerii economici si sociali si organismele care reprezinta societatea civila, reprezinta garantia de baza a bunei functionari a masurilor legate de fondurile structurale, si, mai ales, de Fondul social european.

„Codul de conduita european pentru punerea in aplicare a principiului parteneriatului” trebuie sa clarifice si sa defineasca rolul tuturor partenerilor, precum si sa clarifice faptul ca toti partenerii trebuie sa aiba acces garantat la diferitele etape de executare a fondurilor.

CESE respinge in totalitate propunerea Comisiei privind aplicarea unor sanctiuni financiare si a unor stimulente privind fondurile structurale, in functie de respectarea Pactului de stabilitate si de crestere, deoarece Europa are nevoie de o guvernanta economica diferita, intemeiata pe crestere si pe competitivitate, care sa incurajeze investitiile in resurse umane si sa promoveze justitia, coeziunea si principiul solidaritatii si al integrarii sociale. Bugetul UE trebuie reformat in functie de aceste principii.

Bugetul alocat Fondului social european va trebui mentinut cel putin la acelasi nivel ca in ultima perioada de programare. Fondul ar trebui sa sustina si participarea cetatenilor, societatea civila si sensibilizarea fata de valorile comune ale Europei.

Avizul CESE este disponibil AICI.