Comitetul Economic și Social European (CESE) lansează concursul îndreptat către societatea civilă, premiind în 2017 ONGurile cu impact în comunitatea lor. Anul acesta, premiile cumulate au o valoare de 50 000 euro, și se împart între maxim 5 câștigători.

Scopul acestei distincții este de a recompensa și încuraja inițiativele societății civile, prin ONGuri sau la nivel individual, care au o contribuție semnificativă în promovarea identității Europene și a integrării. La nivelul Uniunii Europene, acesta a fost creat pentru a sublinia importanța activării societății civile.

Tema premiului din acest an este „Innovative projects to promote quality employment and entrepreneurship for the future of work” / „Proiecte inovatoare pentru promovarea locurilor de muncă de calitate și a spiritului antreprenorial pentru viitorul ocupării forţei de muncă

După ani de zile de când criza economică și-a atins apogeul, și în ciuda îmbunătățirilor sociale, în UE comunitățile încă răzbesc în fața unei rate de somaj foarte ridicate – 8,5% dintre cetățenii populației apte de muncă – adică aproape 21 de milioane de cetățeni europeni – au fost neangajați în 2016. Situația însă nu este constantă în toate statele U.E., unele dintre ele reușind să scadă rata aceasta la 4%, în timp ce alte state se luptă cu valori mult mai ridicate, până la 23,5%.

Pe lângă starea economiei, există și un alt factor care trebuie luat în considerare – piața muncii este foarte diferită acum de felul în care era văzută acum câteva decenii. Tehnologia, demografia, globalizarea, producția și alte fenomene sociale au modificat radical felul în care cetățenii europeni percep munca. Este necesar ca partenerii sociali, sau alte organizații reprezentative pentru societatea civilă să se implice și să ajute la creionarea practicile naționale, pentru facilitarea unor reforme eficiente și corecte.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile (OSC) înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare.

Scopul al Premiului pentru societatea civilă în 2017 este de a răsplăti inițiative inovatoare care vizează integrarea nou-veniților pe piața forței de muncă (cum ar fi tinerii și persoanele care provin din familii de migranți), și a tuturor persoanelor îndepărtate de piața forței de muncă și care necesită un sprijin specific. Aceste inițiative trebuie să fi fost puse deja în aplicare sau să se afle în curs de desfășurare. Inițiativele planificate, dar care încă nu au început la 8 septembrie 2017 (data limită pentru depunerea cererilor) sunt excluse. Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să acopere cel puțin unul dintre următoarele domenii:

  • să favorizeze punerea în aplicare și respectarea efectivă a principiului nediscriminării în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă;
  • să permită integrarea efectivă a nou-veniților și a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă – în cadrul unor locuri de muncă de calitate sau în calitate de antreprenori sau lucrători care desfășoară o activitate independentă;
  • să dezvolte forme inovatoare de integrare pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate și vulnerabile – de exemplu în sectorul economiei sociale, în special prin intermediul întreprinderilor sociale de integrare profesională;
  • să furnizeze persoanelor defavorizate și vulnerabile un loc de muncă stabil sau protejat, într-un mediu sigur și benefic, asigurându-le o tranziție efectivă către un loc de muncă pe termen lung;
  • să furnizeze servicii de orientare și de consiliere individualizată pentru persoanele aflate în șomaj în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă (de exemplu, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, informații și consiliere profesională);
  • să ofere posibilități de învățare și formare personalizată și individualizată pentru dezvoltarea competențelor/recalificarea persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să aibă o mai bună capacitate de inserție profesională și să le responsabilizeze (de exemplu, într-un mediu protejat sau într-un mediu de lucru real);
  • să urmărească sensibilizarea, să promoveze învățarea reciprocă și să disemineze bunele practici în materie de abordări alternative și inovatoare pentru integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor, inclusiv a acelora care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.

Pentru mai multe informații și detalii despre procedura de aplicație, vă rugăm consultați site-ul oficial la acest link: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017