La 10 mai 2012, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comisia Europeana a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundatii europene (FE) COM(2012) 35 final - 2012/0022 (APP).

In cea de-a 483-a sesiune plenara, care a avut loc la 18 si 19 septembrie 2012 (sedinta din 18 septembrie 2012), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 132 voturi pentru, 1 vot impotriva si 8 abtineri.

Sinteza avizului CESE

CESE sprijina propunerea Comisiei Europene de creare a unei fundatii europene (SFE), pentru care pledase deja in 2010. Comitetul recomanda sa se adopte propunerea fara intarziere.

Fundatia europeana (FE) va fi optionala, oferind insa fundatiilor care vor opta pentru statut posibilitatea de a activa in orice stat membru al UE, fara sa fie nevoie de crearea unor structuri locale, cu conditia ca fundatia respectiva sa fie recunoscuta in statul membru in care a fost constituita.

CESE este de acord ca actiunea UE este necesara pentru a elimina barierele şi ingradirile de la nivel national, pe care fundatiile le intampina in prezent atunci cand opereaza in mai multe state membre. Un cadru european va asigura dezvoltarea fundatiilor, a caror misiune este de a functiona la acest nivel.

CESE este de acord cu alegerea regulamentului ca instrument juridic in cazul prezentei propuneri. Acesta este cea mai adecvata modalitate juridica de a garanta uniformitatea statutului in toate statele membre şi de a spori increderea, deoarece implica aplicarea directa şi uniforma a normelor.

CESE aproba caracteristicile principale ale propunerii CE, care urmaresc sa asigure un echilibru intre facilitarea accesului la statut, in materie de formare, şi fiabilitatea in materie de transparenta şi de asumare a raspunderii.

Propunerea include aspecte fiscale, care nu creeaza insa un nou regim, ci acorda automat FE acelaşi tratament fiscal ca cel aplicat entitatilor nationale de interes public. Aceasta sectiune a propunerii va trebui reanalizata cu atentie, deoarece nu trebuie sa stea in calea adoptarii regulamentului propus, atat de necesar.