Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale organizează o şedinţă publică pentru dezbaterea proiectului de H.G. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 24 iunie 2019 a fost publicat pe site-ul  Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea consultării, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001.

 

Anuntul este aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/dezbateri-publice/5570-2019025-dezbatere-publica-modif-norme-l34-1998

 Proiectul este aici: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/20190624-Proiect_modif_HG-1153_2019.pdf

De asemenea, Ministerul Energiei își propune facilitarea comunicării şi asigurarea implicării asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, ce își desfășoară activitatea în domeniile energetic și al resurselor energetice, în realizarea politicilor guvernamentale.

Ministerul Energiei  informează că Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF)  – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prim-ministru, înființat prin HG nr. 618/2005, modificată și completată.

Pentru luarea în evidență și în vederea propunerilor pentru CCAF, organizațiile asociative neguvernamentale sunt invitate să transmită Ministerului Energiei următoarele documente:

1.       Adresa de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică;

2.       Documentele de constituire și înregistrare;

3.       Documentele privind alegerea conducerii;

4.       Tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;

5.       Copia cărții de identitate și curriculum vitae ale reprezentantului propus;

6.       Documentele din care să rezulte funcționarea neîntrerupotă în ultimii 3 ani;

7.       Documentele prin care să se facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezente scrisori de recomandare.

 

*****

1) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Organizaţiile care au capacitatea de a participa la consultaţii sunt invitate să se înscrie aici: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/2019/20190726-Anunt_Colegiul_consultare_ONG.pdf

 2) Ministerul Tineretului și Sportului 

Documentele se depun la adresa inscriere@mts.ro în perioada 23 – 30 iulie 2019. Detalii AICI

 3) Ministerul Energiei

Documentele se trimit pe adresa de e-mail  gicu.iorga@energie.gov.ro,  până la data de 9 august 2019.