Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, implementează proiectul „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Acest proiect vizează dezvoltarea și implementarea de instrumente de lucru și strategice necesare unei funcționări performante, consolidarea capacității instituționale prin întărirea cooperării între instituțiile din cadrul sistemului judiciar sau cu atribuții în legătură cu sistemul judiciar, implicate în procesul de recuperare a creanțelor, precum și specializarea resurselor umane ale Agenției în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate.

În vederea fundamentării acestui proiect de document strategic, membrii si angajații din domeniul social și civic pot contribui până la data de 15 martie 2021 la completarea chestionarului online regăsit la adresa https://www.surveymonkey.com/r/RF7D273

Timpul maxim estimat de completare a chestionarului este de 30 minute.