Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.

În vederea asigurării transparenței la nivelul admnistrației publice centrale și locale, Secretariatul General al Guvernului își propune, prin intermediul proiectului, intervenția la nivelul cadrului legislativ în materie, prin modificarea și completarea normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și prin elaborarea  normelor de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, supuse unor sesiuni de preconsultare cu toți actorii vizați. Sesiunea de preconsultare se va desfășura în data de 27 septembrie 2019, reprezentând etapa premergătoare procesului de lansare spre dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003.

Astfel, Secretariatul General al Guvernului invită reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale la sesiunea de preconsultare asupra propunerilor de acte normative menționate și analiza potențialelor obiective și direcții de politici/recomandări care ar trebui incluse în documentul de politică publică elaborat în cadrul proiectului. Întâlnirea va avea loc în București, în data de 27 septembrie 2019, începând cu ora 9.30, hotel Rin Central, sala Nicolae Iorga, etaj 7. Înscrierea participanților se va realiza în limita a 25 de locuri alocate reprezentanților societății civile, în ordinea cronologică a înscrierilor.

Mulțumindu-vă pentru eforturile comune de a construi un cadru bazat pe încredere și transparență între sistemul public și societatea civilă, vă rugăm să completați formularul de înscriere online până la data de 25.09.2019, ora 16:00. Persoană de contact este domnul Laurențiu Mazilu – expert informații interes public și transparență decizională, telefon 021.314.34.00, interior 1196, e-mail: laurentiu.mazilu@gov.ro, sipoca35@gov.ro