Raportul Aplicarea efectivă a dreptului la nediscriminare își propune să evidențieze practicile încurajatoare și promițătoare de protecție împotriva discriminării și de a asigura o implementare eficientă a directivelor privind egalitatea. Unele dintre aceste practici pot chiar să depășească cerințele minime stabilite în directive.

Raportul analizează în special soluții specifice și inovatoare pentru aplicarea eficientă a legislației privind egalitatea în cele 27 de state membre, inclusiv practicile promițătoare dezvoltate în legătură cu furnizarea de căi de atac împotriva discriminării. Autorii recunosc faptul că unele dintre elementele pozitive existau în legislația națională înainte de adoptarea și transpunerea directivelor.

Unele dintre aceste exemple au fost, totuși, incluse în raport, având în vedere potențialul lor de a inspira și de a demonstra angajamentul de a aborda în mod eficient egalitatea și nediscriminarea ca prioritate.

Raportul trece în revistă normele, practicile și politicile încurajatoare dezvoltate pentru a asigura implementarea efectivă a Directivelor privind egalitatea și pentru a le depăși. În cadrul general comun al acestor directive, au fost dezvoltate o mare varietate de soluții juridice și instituționale diverse, în conformitate cu caracteristicile naționale specifice ale statelor membre.

Cu sprijinul experților naționali care sunt membri ai rețelei europene de experți juridici în egalitatea de gen și nediscriminare, raportul identifică abordări normative sau politice care ar putea fi definite ca practici promițătoare sau încurajatoare.

Concluzie: Scopul raportului, prin compilarea practicilor promițătoare care transpun în mod creativ sau depășesc directivele privind egalitatea, este de a inspira UE, statele membre și actorii guvernamentali și neguvernamentali să conștientizeze aceste practici în punerea în aplicare a directivelor privind egalitatea și să creeze în continuare măsuri îmbunătățite pentru a susține egalitatea și a asigura protecția împotriva discriminării. Mesajul de aici nu este unul menit să încurajeze preluarea de modificări legale și instituționale, ci unul care să arate diversitatea soluțiilor deja disponibile pentru a răspunde discriminării, pentru a încuraja egalitatea, dialogul și schimbul de bune practici. Factorul important este că există bună-credință și angajament pentru promovarea egalității și a nediscriminării.

Puteți consulta raportul complet aici.