În atenția doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, ministrul finanţelor publice şi a domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii şi justiţiei sociale

 

Organizațiile neguvernamentale vă sesizează asupra încălcării grave a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii bugetului de stat 2019.  

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice prin proiectul Legii bugetului de stat încalcă art. 40 alin (1), art. 51 (52) din Legea privin drepturile persoanelor cu dizabilităţi,  art. 4 alin (2) din H.G. nr. 978/2015 şi art. 139 alin (3) din Constituţia României:

1.              Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi indică faptul că sumele prevăzute de autorităţile locale pentru plata salariilor asistenţilor personali sunt alocate în proporţie de 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Ori, în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019 la acest capitol Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei.

2.              În mod similar chestiunii finanţării salariilor asistenţilor personali şi finanţarea centrelor de asistenţă socială pentru 18.000 de persoane adulte cu dizabilităţi, se asigură tot din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei şi la acest capitol din proiectul legii bugetului de stat.

3.              Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în 2018 aproximativ 500 milioane de euro de la instituţiile private şi publice pentru neangajarea în muncă de către acestea a persoanelor cu dizabilităţi[1]. MFP avea obligaţia de a completa proiectul legii bugetului 2019 cu un capitol aferent Fondului angajării persoanelor cu dizabilităţi, indicând astfel destinaţia sumelor colectate în baza art. 78 alin (3), respectând astfel art. 139 alin (3) din Constituţia României. În prezent, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu cuprinde nicio prevedere în acest sens în ciuda promisiunilor publice transmise de Ministrul Finanţelor Publice, sâmbătă 2 februarie a.c.

Astfel, după un număr de ani când această problemă a finanţării serviciilor sociale rezidenţiale şi a serviciilor de suport furnizate de asistenţii personali funcționa conform normelor legale în vigoare, de la bugetul central (chiar și așa cu sincope), se propune revenirea la o veche stare de fapt care și-a demonstrat deja ineficiența cronică. Faptul că autorităților publice locale li se cedează utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte să fie folosite pentru plata salariilor asistenților personali și pentru susținerea centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, nu doar că încalcă prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar în condiţiile ratei crescute a şomajului din unele judeţe (ex. Teleorman, Caraş-Severin, Gorj etc.), va conduce la o practică neunitară în materia plăţilor din asistenţă socială. Comportamentul discreționar al multora dintre primari a fost semnalat în repetate rânduri de persoanele cu dizabilități, acestea fiind deseori obligate să accepte transformarea salariului asistentului personal în indemnizație, uneori primindu-şi salariile cu întârziere de luni de zile, așa cum a fost prezentat Ministrului finanțelor și în cadrul audienței de sâmbătă, 2 februarie 2019.

Lipsa garanţiilor reale oferite de către stat tuturor persoanelor cu dizabilități şi în mod special celor instituţionalizate sau având dizabilităţi grave este bine cunoscută: mecanismele de petiţionare nu sunt adaptate nevoilor lor, iar structurile de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale nu au excelat în sancționarea încălcării acestor drepturi, așa cum ar fi trebuit.

Temerile noastre sunt justificate şi de abuzurile înregistrate în perioada anterioară crizei economice și ulterioe, perioadă în care salariile asistenților personali erau asigurate din bugetul propriu al autorităților locale și ni se semnalau:

- întârzieri în angajarea asistenților personali punând în pericol viaţa persoanelor cu dizabilităţi grave;

- întârzieri în plata salariilor;

- nerespectarea dreptului asistenților personali la concediu medical sau la concediu de odihnă;

- concedieri masive în timpul crizei economice;

- lipsă de informare şi de prioritzare la nivel social a dreptului la asistenţă umană în sensul includerii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi grave.

Astfel, actuala formă a bugetulului de stat va pune în pericol drepturile a 800.000 persoane cu dizabilităţi, a celor 18.000 de persoane adulte instituţionalizate şi va afecta în mod direct cele 3.000 de autorități publice locale responsabile cu asigurarea acestor drepturi.

Noi, inițiatorii și semnatarii acestei scrisori deschise, vă solicităm să respectaţi Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi revenind asupra acestor prevederi din proiectul bugetului de stat pentru anul 2019, iar finanţarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav şi a serviciilor sociale de tip rezidenţial să fie în continuare asigurate de la bugetul de stat, respectiv să înfiinţați Fondul destinat integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Ne opunem ferm introducerii de prevederi legislative în sectorul dizabilității fără o analiză detaliată cu privire la impactul lor, la evaluarea efectelor secundare ale acestor modificări şi fără consultarea adecvată a tuturor grupurilor afectate de noile prevederi legislative. La un an și jumătate după adoptarea în forță a OUG 60/2017, toate asigurările pozitive ale decidenților politici s-au dovedit doar argumente fără fundament, iar temerile persoanelor cu dizabilități și ale reprezentanților acestora au fost confirmate. Nu dorim să repetăm acel moment, în condițiile în care decizia de acum afectează un număr și mai mare de persoane cu dizabilități.

 

 [1] Estimarea inițiatorilor, pe baza Adresei ANAF cu nr. MCB 1181/23.07.2018 adresată Fundației Alături de Voi, cu privire la sumele colectate de ANAF din contribuția la fondul de handicap în perioana iunie 2017-iulie 2018.

 

Inițiatori:
Andreia Moraru, Președinte, Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, www.dizabnet.ro
Diana Chiriacescu, Director executiv, Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, www.fonss.ro
Georgiana Pascu, Manager de program, Centrul pentru Resurse Juridice,

Maria Mădălina Turza, Președinte, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, www.cedcd.ro
Daniela Tontsch, Președinte, Consiliul Național al Dizabilității din România – CNDR, www.fcndr.ro/
Bogdan Simion, Președinte al Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, www.fonpc.ro
Lavinia Besnea, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România (ASCHFR), www.aschfr.ro
Dan Dorica, Președinte – Asociația Prader Willi din România, www.apwromania.ro
Președinte – Alianța Națională pentru Boli Rare România, www.bolirareromania.ro
Președinte – Asociația Română de Cancere Rare, www.arcrareromania.ro
Ștefan Dărăbuș, Hope & Homes for Children – HHC, www.hope-homes.org
Florian Sălăjeanu, Președinte – ASSOC, www.assoc.ro
Mugur Frăţilă, Președinte al Consiliului Director TONAL
Elisabeta Moldovan, Copreședinte, Asociația ”Ceva de Spus”, www.cevadespus.ro
Liuba Iacoblev, Presedinte AUTISM ROMANIA – Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism, www.autismromania.ro

 

Semnatari neafiliați:

Semnatari neafiliați:
Fundația de Abilitare Speranța, UnLoc, Roxana Damaschin,
Asociația Werdnig Hoffman,Veres Robert Iosif, Președinte
Asociatia Un Copil O Speranta , Munteanu Letitia, Presedinte
Asociatia Divers, Koreck Maria, Presedinte
Asociația ”Helping hand for all”, Szász Tünde Csilla, Vicepreședinte,
Asociația Prietenii lui Răzvan Tîrgu Mureș, Chiorean Mirela, Președinte
Asociația Adrian Luptă cu Autismul, Roman Edit, Președinte
Asociația Calea spre Acces
Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare
Asociația IHTIS
Asociația SM SPEROMAX Alba
Asociația Persoanelor cu Dizabilități Fizice Dej
Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov
Asociația PRO STEM CELL
Asociația Rebeca faith-hope-love
Asociația Down Plus București
Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități

Organizațiile membre Dizabnet sunt :
ASCOTID – Asociatia Copiilor si Tinerilor Diabetici Mureş, Rodica Molnar
Asociaţia Benone
Asociația ELI
Asociaţia HIFA România – Ajutor pentru toti
Asociatia Pedagogilor Sociali Cheia
Asociaţia Persoanelor cu Dizabilităţi Locomotorii din Judeţul Mureş
Asociația pt o Viață de Succes
Asociaţia Rază de Soare
Fundatia Transilvana Alpha
Fundația Creștină RHEMA
Fundaţia Mâini Dibace
Fundaţia Rheum Care
ASCOV
Asociația Puzzle Romania
Asociația ABC Down
Asociatia Esperando
Fundația Inocenți
Asociația 1 Iuniei 2001
AHNIL
Asociația ”Napsugár az esőben”
Asociatia Aripi
Asociația Umanitară Carmen
Asociaţia Centrul de pregătire pentru viaţă independentă LMG
Asociatia Ceva de Spus
Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic România filiala Argeș
Asociatia Don Orione
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Centrul Sf Meletie
Asociaţia Handicapaţilor Fizici Miercurea Ciuc
Asociația Hans Spalinger Simeria
Asociatia Hoffnung Romania
Asociația județeană pt Șanse Egale ”Condorul” Galați
Asociatia Nationala a Interpretilor Autorizati in Limbaj Mimico-Gestual, Dumitru Bogdan, Presedinte
Asociatia Nevazatorilor din Romania – filiala Brasov
Asociatia Nevazatorilor din Romania – filiala interjudeteana Constanta-Tulcea
Asociatia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galati
Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia

Asociatia Persoanelor cu Handicap din Romania – APHR
Asociatia Phoenix Carita si Fundatia Phoenix Carita Bicaz
Asociatia Phoenix Speranta Mediaş, Stanescu Maria Ioana, Director
Asociaţia Prader Willi România
Asociatia Pro ACT Suport
Asociația RESTART
Asociaţia Română pt persoane cu handicap Mental „ARPEHAM” Mediaş
Asociația Szentkirályi Stephanie Egyesület
Asociatia Speranta pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA din jud.CT
Asociaţia Tinerilor Liberi Bistriţa / Fundația pentru Tineret Bistrița
Asociația Vincero
Associatione Universitaria per la Cooperzione Internationale (AUCI)
Autism Romania
Fundația pentru Dezvoltare Locală Speranța
Federația Paritate România PARRO
Fundatia „INGINERII SPERANTEI”
Fundatia ADV Romania
Fundatia Crestina Diakonia
Fundatia Estuar
Fundaţia Estuar Cluj
Fundația Împreună
Fundaţia Motivation România
Fundația Orban Odorheiu Secuiesc, Orban Agnes, Reprezentant legal
Fundaţia Pentru Voi Timişoara
Fundaţia Ruhama Oradea
Fundatia Rafael
Fundația Sf. Dimitrie, Avramescu Elena, Președinte executiv
Fundatia Star of Hope Romania
Hospice Casa Speranței
Federatiei Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR), Francisc Simon, Presedinte
Organizatia Caritas Alba Iulia asistența socială
Organizatia Caritas Catolica Oradea
Organizatia Caritas Catolica Zalau
Organizatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Bistrița
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale „Trebuie” – filiala Fetesti
Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual
Societatea Română Speranţa Timişoara

Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala

Cabinet avocat UPA Constantin Adrian Pîrloc

SC.Ditto.SRL – unitate protejată

SC GILECOM SRL Bistriţa – unitate protejată

SC AURVAS PROTECTAV SRL Tulcea – unitate protejată

IF GAVRILĂ DUMITRU Bucureşti – unitate protejată

Fundația de caritate și întrajutorare ”Ana” – unitate protejată

SC ELISA MED SRL Alba Iulia – unitate protejată

SC TIMURAL SRL – unitate protejată

 

Organizațiile membre FONSS sunt:

Fundația Alături de Voi România
Centrul de Dezvoltare Socială,
Organizația Salvați Copiii Iași,
Asociația Alternative Sociale,
Fundația Iosif,
Centrul Diecezan Caritas Iași,
Fundația COTE,
Fundația World Vision,
Fundația Star Of Hope,
Fundația Serviciilor Sociale Bethany,
Fundația Ancora Salvării,
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău,
Asociația Betania,
Fundația Enable,
Fundația Solidaritate și Speranța Iași,
ANCAAR – Filiala Iași,
Fundația de Dezvoltare Locală Speranța Tg Neamț,
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Fundația Păpădia,
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară,
Fundația Inimă de Copil Galați,
Asociația Bunul Samaritean Nicorești Galați,
Asociația Pro ACT Suport,
Fundația Corona,
Fundația Il Chicco Iași,
Fundația “Un Coup de Main d’Emmaus” Iași,
Asociația Blijdorp România,
Asociaţia „Centrul Daniel” Bacău,
Asociatia Umanitară Concordia,
Asociatia Four Change,
Fundatia Joyo,
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ,
SOIR- Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual,
SOS Satele Copiilor Romania,
Buna ziua Copii din Romania

 

Organizațiile membre ale CNDR sunt:

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular din România

Asociația Distroficilor Muscular din România,

Filiala Arad a Asociației Distroficilor Muscular din România,

Asociația Nevăzătorilor din România – ANR,

Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR,

Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – AIRN,

Asociația RENINCO,

Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România – AHNR,

Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor – Argeș,

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România,

Asociația Aripi

ASPIIR – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România,

Asociația CONIL,

Asociația persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galați,

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA,

Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevăzătorilor,

Asociația “Ridică-te și umblă”,

Asociația Maternity, Advocacy, Medicină, Educație M.A.M.E.,

Asociația Română de Psihiatrie Medico-legala,

Asociația THEOEMYDOR,

Asociația Transplantaților din România,

Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap,

Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni