Există noi propuneri legislative de modificare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Mecanismele instituite în această lege sunt folosite deseori de ONG-uri și grupuri civice, fiind unele dintre cele mai eficiente instrumente de participare activă a cetațenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.

La ce se referă acestea?

Prima se referă la sancțiunea nulității absolute a actului adoptat și a tuturor actelor subsecvente în cazul încălcării procedurii de publicare a anunțului referitor la elaborarea actului.

Ce înseamnă asta și la ce ne ajută?

Înseamnă că autoritățile publice nu vor mai considera respectarea legii transparenței decizionale opțională și nu se vor mai prevala de lipsa sancțiunilor și, astfel, toate chestiunile de interes public general (cum ar fi majorarea impozitelor și taxelor locale) vor fi anunțate cetățenilor în prealabil, aceștia fiind cei afectați direct de aceste decizii importante.

Unde se pot găsi propunerea și expunerea de motive?

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L261&an_cls=2021

Cea de-a doua se referă la obligativitatea autorităților administrației publice de a publica documentele în format editabil pe site-urile proprii și pe o platformă națională de transparență decizională, respectiv redefinirea ședinței publice în sensul în care aceasta trebuie să permită intervenția fizică sau online a oricărei persoane interesate.

Ce înseamnă asta și la ce ne ajută?

Îmbunătățirea calității documentelor, publicarea lor în format pe site și ședințele de dezbateri publice online pot facilita accesul cetățenilor la informație, pot optimiza transparența, pot îmbunătăți calitatea proiectelor de acte normative prin intermediul feedback-ului în timp real, crește implicarea civică a cetățenilor în procesul decizional și în procesul de elaborare al actelor normative și aduce o bună cunoaștere a legii și încredere în administrația publică.

De asemenea, o să existe posibilitatea de a accesa informațiile sau actele autorităților pubice într-un singur loc, respectiv o platformă națională de transparență decizională, care va fi disponibilă în termen de cel mult 2 ani de la adoptarea acestei modificări, prin grija Secretariatului General al Guvernului.

Unde se pot găsi propunerea și expunerea de motive?

https://www.senat.ro/legis/PDF/2021/21L298FG.PDF

În ce stadiu se află cele două propuneri?

Momentan sunt în procesul de avizare și elaborare, la comisiile permanente ale Senatului. Urmează să fie dezbătute în Camera Deputaților, cel mai devreme în toamna acestui an conform calendarului legislativ publicat. În avizul său, Consiliul Legislativ recomandă dezbaterea concomitentă a acestor propuneri legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ, evitându-se astfel paralelismul în reglementare. Rămâne de văzut dacă recomandarea Consiliului Legislativ va fi urmată de către parlamentari.