Guvernul maghiar a înaintat, la 29 mai 2018, Parlamentului maghiar cea de-a treia versiune a unui pachet de legi cunoscut sub denumirea "Stop Soros". Proiectul de lege T / 333 "privind modificarea anumitor legi în materie de imigrație ilegală" propune utilizarea unor sancțiuni penale sub pretextul unor noi reglementări împotriva migrației ilegale.

Declarația Annei Rurka, președinte a Conference of INGOs, a fost publicată pe site-ul Consiliului Europei în data de 18 iunie 2018 și o reproducem integral:

”În calitate de președinte al Conferinței organizațiilor neguvernamentale internaționale, sunt extrem de îngrijorată privind legea asupra imigrației care pune sub incidența legii penale activitatea ONG-urilor din sfera protejării drepturilor umane fundamentale. Modificarea Codului Penal prin această lege vizează organizații și profesioniști care nu fac altceva decât să ofere asistență legitimă și necesară pentru persoanele care solicită azil.

În plus, acest proiect de lege va considera subiect de lege penală ”producerea sau diseminarea materialelor de informare” și alte ”activități organizaționale”, precum și activitatea de advocacy. Doar prin prezența acestor două elemente, dreptul la libertatea de expresie și libertatea de asociere, drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului – parte esențială, la rîndul ei, a apartenenței Ungariei la Consiliul Europei -, sunt în pericol de a fi șubrezite.

Solicit Parlamentului Ungariei să suspende orice acțiune viitoare legată de la Legea T/333 până la redactarea avizului Comisiei de la Veneția și integrarea recomandărilor. Solicit, de asemenea, autorităților maghiare să înceteze și să se abțină de la practica obișnuită de a stigmatiza și a eticheta organizațiile societății civile din Ungaria.”