Articol realizat de Laurențiu Pleșca - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

În agenda politică a Comisiei Europene, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că organul executiv al UE va înființa un mecanism european cuprinzător al statului de drept care să acopere toate statele membre, cu raportări anuale obiective ale Comisiei Europene. În iulie 2019, Comisia a adoptat Comunicarea sa privind întărirea statului de drept în Uniune - un model de acțiune, care expune unele dintre caracteristicile unui astfel de mecanism . Primul raport anual privind statul de drept este una dintre inițiativele majore ale programului de lucru ale Comisiei pentru 2020. Noul mecanism european de stat de drept va acționa ca un instrument preventiv, aprofundând dialogul și conștientizarea comună a problemelor referitoare la statul de drept.

În pregătirea raportului anual privind statul de drept, Comisia se va baza pe o diversitate de surse relevante, inclusiv contribuțiile primite de la statele membre, vizitele în statele membe, dar și contribuțiile părților interesate. Pentru a facilita implicarea adecvată a părților interesate, Comisia invită părțile interesate să furnizeze contribuții scrise la raport prin intermediul acestei consultări vizate. Obiectivul este de a alimenta evaluarea Comisiei cu informații factuale despre evoluțiile la fața locului în statele membre.

Consultația acoperă patru piloni: I. Sistemul de justiție; II. Anti-corupție ; III. Pluralism media; și IV. Alte probleme instituționale legate de checks and balances.

În cadrul subiectului "Alte probleme instituționale legate de checks and balances" există două domenii care ar putea fi relevante pentru obiectul dvs. de aplicare:

1. Procesul de pregătire și adoptare a legilor (inclusiv modul în care se efectuează consultări);

2. Cadrul Societății Civile

Sunteți invitați să vă concentrați asupra domeniilor care se referă la domeniul de activitate al organizației dvs. Contribuția ar trebui să evidențieze evoluții semnificative, în primul rând din ianuarie 2019. Rapoartele, declarațiile, legislația sau alte documente existente pot fi trimise cu un link (nu este necesară furnizarea textului complet). Părțile interesate sunt încurajate să facă referire la orice contribuție oferită deja într-un context diferit sau la Rapoarte și documente deja publicate.

De asemenea, contribuțiile ar trebui să se concentreze pe evoluții semnificative atât în ​​ceea ce privește cadrul legal, cât și în implementarea acestuia în practică.

Vă invităm să contribuiți la această consultare prin completarea următorului chestionar, până la 4 mai 2020: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuleofLawReportStakeholderConsultation2020