Consiliul experților în dreptul ONG, instituție parte a Conferinței organizațiilor internaționale neguvernamentale a Consiliului Europei, a lansat luni, 11 decembrie, o opinie detaliată și foarte critica despre modificările propuse pentru OG26/2000 de către parlamentarii PSD Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și adoptate tacit de Senat.

Cyril Richie, Președintele Consiliului experților în dreptul ONG, în introducerea opiniei:“Sfătuiesc autoritățile române, și în special pe Parlamentarii români, să ia cât mai curând în considerare concluziile acestei opinii și să facă un pas înapoi de la acest text [n.e. modificările propuse pentru OG26/2000 prin L140/2017], pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept.

Opinia dată publicității argumentează detaliat cum:

 

  • Adptarea acestei forme a modificărilor ar slăbi foarte serios capacitatea ONGurilor de a contribui la politicile guvernamentale, de a furniza servicii și de a satisface nevoile oamenilor;
  • Modificările încalcă standardele impuse de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, Recomandarea CM/Rec(2007)14 a Consiliului de Miniștri cu privire la statutul organizațiilor neguvernamentale în Europa și Standardele comune ale OSCE-ODIHR si Comisiei de la Veneția cu privire la libertatea de asociere;
  • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului invalidează modificările vizând dizolvarea în 30 de zile a organizațiilor;
  • Este neclar cum aceste modificări răspund unei nevoi a populației.

 

Opinia este preluată deja într-un mesaj public de îngrijorare și de Civil Society Europe. Aceasta alianta de 27 de retele internationale europene de ONGuri solicita si Comisiei si Parlamentului European să analizeze situația din România și să ia măsurile necesare.

 


Informatii despre context:

Propunerea legislativă în cauză a fost adoptată tacit de Senat (L140/2017) și este în prezent în analiza Camerei Deputaților (PL-x nr. 506/2017), for decizional. Reamintim că în data de 22 noiembrie peste 70 de organizații, printre care și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, au atras atenția public asupra efectelor nefaste ale modificărilor și au solicitat stoparea acestora. Scrisoarea deschisă este diponibila aici.

Conferința organizațiilor internaționale neguvernamentale a Consiliului Europei este o instituție a fondată în 2005 pentru a reuni peste 300 de organizații neguvernamentale internaționale acreditate la Consiliul Europei. Ea formează cel de-al patrulea pilon al dialogului din Consiliul Europei, alături de Comitetul de Miniștri, Adunarea Parlamentară și Congresul Autorităților Locale și Regionale.  Prin statutul său, Conferința implică organizațiile membre în activități interguvernamentale și încurajează dialogul cu privire la provocările din societate.

Consiliul experților în dreptul ONG este un organism al Conferinței care lucrează pentru a crea un mediu propiece pentru ONGuri. Consiliul analizează legislația națională din materie și implementarea ei, oferind expertiză pentru a alinia această legislație la standardele Consiliului Europei și bunele practici europene.